• Bijgeluiden

Agenda

Maandag 30 september
Weekopening in de groepen
Werkweek 2BB 3BB naar Bladel
Dinsdag 1 oktober
3KB naar Scheepvaartmuseum
Woensdag 2 oktober
2OB Herfstwandeling
Start Biënkoor
Donderdag 3 oktober
3OB Herfstwandeling
Vrijdag 4 oktober
Weeksluiting in de hal
Maandag 7 oktober
Weekopening Kinderboekenweek
1KB en 4OB Herfstwandeling
2KB naar Scheepvaartmuseum
Dinsdag 8 oktober
1OB, 2KB en 3KB Herfstwandeling
Woensdag 9 oktober
4KB en 5KB Herfstwandeling
Donderdag 10 oktober
1KB naar Scheepvaartmuseum
Maandag 14 oktober
Weekopening 5KB
Woensdag 16 oktober
Inormatieochtend nieuwe geïnteresseerde ouders 9.30 – 11.00 uur
Vrijdag 18 oktober
Studiedag alle kinderen vrij!
t/m 27 oktober
Herfstvakantie alle kinderen vrij!
Maandag 28 oktober
Weer naar school
Weekopening in de groepen

Ouderbijdrage 2019-2020
Tijdens de stamgroepavond hebben wij de brieven voor de ouderbijdrage meegegeven. Het zou fijn zijn als iedereen snel betaalt, zodat het geld besteed kan worden. U kunt de bijdrage van € 42,- overmaken naar de rekening van de Ouderraad. Het rekeningnummer is:
NL54 INGB 0004 5799 70
t.n.v. Financieel comité Biënkorf, o.v.v. de naam en groep van uw kind.
U kunt het bedrag ook contant betalen bij Cathy of met de Stadspas van uw kind.

Stadspasregeling vrijwillige ouderbijdrage
Heeft uw kind een Stadspas? Dan kunt u daarmee vanaf dit schooljaar
2019 /2020 uw vrijwillige ouderbijdrage voldoen.
Scannen van de Stadspas
U kunt de Stadspas (met groene stip)van uw kind laten scannen bij Tilly op woensdagochtend of op afspraak. Zij scant de pas, waarna de gemeente het bedrag voor de ouderbijdrage, dit is inclusief het schoolreisje van gr 1 t/m 4 op de rekening van de school stort. De regeling geldt niet voor het schoolkamp en voor de kosten van overblijf. Deze moet u gewoon betalen. Wanneer de Stadspas gescand is, wordt genoteerd dat u de vrijwillige ouderbijdrage volledig heeft voldaan.
Aanvragen Stadspas
De Stadspas met groene stip kunt u aanvragen als u een laag inkomen en weinig vermogen hebt. Wilt u weten of uw kind hier recht op heeft? Kijk dan op www.amsterdam.nl/pakjekans of bel met de gemeente op telefoonnummer 14020.

Verhuizing van kinderen
Dringend verzoek aan ouders die gaan verhuizen of van plan zijn te gaan verhuizen. Graag melden bij de groepsleider en bij Cathy via mail:
c.vos@askoscholen.nl

Veilig Parkeren en Schoolzone
Langs de weg van de Mariëndaal, tegenover de school, ziet u een doorgetrokken gele streept. Dit betekent dat u hier niet mag stilstaan om kinderen uit de auto te laten, parkeren of anderszins te laden en lossen!
Dit is een van de maatregelen die de gemeente heeft getroffen om de schoolomgeving veiliger te maken en de overlast tegen te gaan voor de bewoners.

Een gele doorgetrokken streep houdt een verbod in. Op de plek naast een gele doorgetrokken streep is zelfs het stilstaan met een voertuig verboden. Het gaat hier dus verder dan een parkeerverbod!

Overblijfregeling 2019-2020
Graag z.s.m. de overblijfregeling voor dit schooljaar inleveren.
De bijdrage zo spoedig mogelijk overmaken naar de rekening
van TSO: NL05 INGB 0660 5716 76
Wanneer u de overblijf van 2018-2019 nog niet betaald heeft of nog geen regeling heeft getroffen, kan uw kind geen gebruik maken van de overblijfregeling 2019-2020.

Trakteren op school
Wij willen u er dringend op wijzen dat wij op schoolwillen dat er ‘gezonde en lekkere’ traktaties worden uitgedeeld door de jarige kinderen. Dit betekent dat er geen snoep wordt uitgedeeld en zeker geen lolly’s. En houd het bij één traktatie, dus niet ook nog een cadeautje erbij! Dit geldt ook voor de groepsleiders!
In elke groep is de traktatiewaaier aanwezig, vraag het even aan de groepsleider!

Word vriend van het Zoemertje!
Om deze schoolkrant te kunnen blijven maken hebben we uw steun nodig! Door vriend van het Zoemertje te worden voor 10 euro per jaar, kunnen we de vaardigheden van de kinderredactie vergroten d.m.v. workshops en excursies.
Hiermee help je de school ook met de financiering van de drukkosten van het blad.
Je kunt je donatie overmaken op rekening
NL90 INGB 066.26.97.162 t.n.v. St. KBA inz. Biënkorf
o.v.v. vriend zoemertje 2017-2018