Op basisschool De Biënkorf zijn de onderwijsconcepten Jenaplan en Ervaringsgericht Onderwijs (E.G.O.) samengevoegd. Onze school behoort tot de eerste Jenaplan basisscholen van Nederland.

Vanaf het begin is De Biënkorf een levendige, bedrijvige school waar kunstzinnige vorming een belangrijke rol speelt. De verschillende kunstdisciplines komen regelmatig aan bod, zowel in de school: projecten en ateliers, als buiten de school: het bezoeken van musea, voorstellingen e.d.

Een goede, open sfeer vinden wij belangrijk, voor kinderen, ouders en leerkrachten. Welbevinden en betrokkenheid zijn wezenlijke begrippen in ons onderwijs. Een kind dat zich veilig, gezien en betrokken voelt, kan zich optimaal ontwikkelen.

Lees meer over De Biënkorf

Jaarkalender

Oktober 2020

1 okt Hele dag

1KB, 2KB, en 3KB naar Concertgebouw

5 okt Hele dag

Weekopening Kinderboekenweek

5 okt Hele dag

Kinderboekenweek t/m 8 oktober

8 okt Hele dag

Herfstwandeling KB

9 okt Hele dag

Studiedag (alle kinderen vrij)