Op basisschool De Biënkorf zijn de onderwijsconcepten Jenaplan en Ervaringsgericht Onderwijs (E.G.O.) samengevoegd. Onze school behoort tot de eerste Jenaplan basisscholen van Nederland.

Vanaf het begin is De Biënkorf een levendige, bedrijvige school waar kunstzinnige vorming een belangrijke rol speelt. De verschillende kunstdisciplines komen regelmatig aan bod, zowel in de school: projecten en ateliers, als buiten de school: het bezoeken van musea, voorstellingen e.d.

Een goede, open sfeer vinden wij belangrijk, voor kinderen, ouders en leerkrachten. Welbevinden en betrokkenheid zijn wezenlijke begrippen in ons onderwijs. Een kind dat zich veilig, gezien en betrokken voelt, kan zich optimaal ontwikkelen.

Lees meer over De Biënkorf

Jaarkalender

April 2024

22-24 apr Hele dag

2MB en 4MB naar Kamp in Loon op Zand

24-26 apr Hele dag

1MB en 3MB naar Kamp in Loon op Zand

27 apr Hele dag

Koningsdag

27 apr Hele dag

Meivakantie t/m 12 mei

Mei 2024

4 mei Hele dag

Dodenherdenking