Op basisschool De Biënkorf zijn de onderwijsconcepten Jenaplan en Ervaringsgericht Onderwijs (E.G.O.) samengevoegd. Onze school behoort tot de eerste Jenaplan basisscholen van Nederland.

Vanaf het begin is De Biënkorf een levendige, bedrijvige school waar kunstzinnige vorming een belangrijke rol speelt. De verschillende kunstdisciplines komen regelmatig aan bod, zowel in de school: projecten en ateliers, als buiten de school: het bezoeken van musea, voorstellingen e.d.

Een goede, open sfeer vinden wij belangrijk, voor kinderen, ouders en leerkrachten. Welbevinden en betrokkenheid zijn wezenlijke begrippen in ons onderwijs. Een kind dat zich veilig, gezien en betrokken voelt, kan zich optimaal ontwikkelen.

Lees meer over De Biënkorf

Jaarkalender

Mei 2022

17 mei Hele dag

KB Schoolreis

16-18 mei 08:00 - 08:30

3MB en 4MB Loon op Zand

18-20 mei Hele dag

1MB en 2MB naar Loon op Zand

25 mei Hele dag

Juffen/meester verjaardag KB en OB

26-29 mei Hele dag

Hemelvaart alle kinderen vrij