Op basisschool De Biënkorf zijn de onderwijsconcepten Jenaplan en Ervaringsgericht Onderwijs (E.G.O.) samengevoegd. Onze school behoort tot de eerste Jenaplan basisscholen van Nederland.

Vanaf het begin is De Biënkorf een levendige, bedrijvige school waar kunstzinnige vorming een belangrijke rol speelt. De verschillende kunstdisciplines komen regelmatig aan bod, zowel in de school: projecten en ateliers, als buiten de school: het bezoeken van musea, voorstellingen e.d.

Een goede, open sfeer vinden wij belangrijk, voor kinderen, ouders en leerkrachten. Welbevinden en betrokkenheid zijn wezenlijke begrippen in ons onderwijs. Een kind dat zich veilig, gezien en betrokken voelt, kan zich optimaal ontwikkelen.

Lees meer over De Biënkorf

Jaarkalender

September 2023

26 sep Hele dag

Stamgroepavond Middenbouw

27 sep Hele dag

Bomenles NME 1MB en 4MB

29 sep Hele dag

Bomenles NME 2MB en 3MB

Oktober 2023

2 okt Hele dag

1BB en 3BB naar Bladel

4 okt Hele dag

Informatie leren lezen groep 3