Op basisschool De Biënkorf zijn de onderwijsconcepten Jenaplan en Ervaringsgericht Onderwijs (E.G.O.) samengevoegd. Onze school behoort tot de eerste Jenaplan basisscholen van Nederland.

Vanaf het begin is De Biënkorf een levendige, bedrijvige school waar kunstzinnige vorming een belangrijke rol speelt. De verschillende kunstdisciplines komen regelmatig aan bod, zowel in de school: projecten en ateliers, als buiten de school: het bezoeken van musea, voorstellingen e.d.

Een goede, open sfeer vinden wij belangrijk, voor kinderen, ouders en leerkrachten. Welbevinden en betrokkenheid zijn wezenlijke begrippen in ons onderwijs. Een kind dat zich veilig, gezien en betrokken voelt, kan zich optimaal ontwikkelen.

Lees meer over De Biënkorf

Jaarkalender

Oktober 2022

12 okt 08:00 - 08:30

Informatieochtend voor nieuwe geïnteresseerde ouders voor de school 9.30 - 10.45 u

14 okt Hele dag

Teamstudiedag (alle lln vrij)

15-23 okt Hele dag

Herfstvakantie

November 2022

23 nov Hele dag

3OB Herfst/winterpad

December 2022

23 dec 08:00 - 08:30

Alle lln 's middags vrij