• Bijgeluiden

Agenda

 

Maandag 27 januari 
Weekopening 4KB
BB naar de voorstelling “De Toverfluit”
Oudergesprekken OB, MB en 8e jaars
Dinsdag 28 januari
3MB Wereldgrachten Amsterdam project

Donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari 
alle ASKO scholen, dus ook De Biënkorf, gesloten i.v.m. 
de landelijke staking in het onderwijs.
 
Maandag 3 februari
Weekopening 3MB
Oudergesprekken OB, MB en 7e jaars
Donderdag 6 februari
BB naar Concertgebouw
Vrijdag 7 februari
Weeksluiting in de hal
1MB Wereldgrachten Amsterdam project
Maandag 10 februari
Weekopening 2KB
2MB Wereldgrachten Amsterdam project
MR vergadering
 
Voor in de agenda:
Musical 3BB wordt donderdag 25 juni 2020

Ouderbijdrage 2019 2020 herhaalde oproep!
Tijdens de oudergesprekken geven wij u de herinnering mee voor de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage
2019 2020.  Het zou fijn zijn als iedereen snel betaalt, zodat het geld besteed kan worden. U kunt de bijdrage van € 42,- overmaken naar de rekening van de Ouderraad. Het rekeningnummer is:
NL54 INGB 0004 5799 70
t.n.v. Financieel comité Biënkorf, o.v.v. de naam en groep van uw kind.
U kunt het bedrag ook contant betalen bij Cathy of met de Stadspas van uw kind.
Stadspasregeling vrijwillige ouderbijdrage
Heeft uw kind een Stadspas? Dan kunt u daarmee vanaf dit schooljaar
2019 /2020 uw vrijwillige ouderbijdrage voldoen.
Scannen van de Stadspas
U kunt de Stadspas (met groene stip)van uw kind laten scannen bij Tilly op woensdagochtend of op afspraak. Zij scant de pas, waarna de gemeente het bedrag voor de ouderbijdrage, dit is inclusief het schoolreisje van gr 1 t/m 4 op de rekening van de school stort. De regeling geldt niet voor het schoolkamp en voor de kosten van overblijf. Deze moet u gewoon betalen. Wanneer de Stadspas gescand is, wordt genoteerd dat u de vrijwillige ouderbijdrage volledig heeft voldaan. 
Aanvragen Stadspas
De Stadspas met groene stip kunt u aanvragen als u een laag inkomen en weinig vermogen hebt. Wilt u weten of uw kind hier recht op heeft? Kijk dan op www.amsterdam.nl/pakjekans of bel met de gemeente op telefoonnummer 14020.

Ontbijt
Een van de belangrijkste maaltijden van de dag is ‘het ontbijt’. Wij horen regelmatig van kinderen dat zij in de ochtend niet eten. Pas op school om 10 uur krijgen zij hun ‘ontbijt’. Dit is natuurlijk niet de bedoeling. De kinderen hebben al hun energie nodig om te kunnen spelen en leren en het ontbijt is een voorwaarde om dit te kunnen doen. Op voedingscentrum.nl kunt u tips vinden voor een goed ontbijt.
 
Kleine pauze
De afspraak in school is dat de kinderen in de kleine pauze water drinken en fruit eten. Dit betekent geen gezoet water, geen danoontjes, geen zuigpakjes met appelmoes, geen cake en zoete koeken. Bruin brood eten de kinderen in de grote pauze.
 
Singer- en songwriterles in de bovenbouw 
De kinderen krijgen sinds deze week op school les van Axel. Singer- en songwriterles, zij leren zelf een liedje te conmponeren en zich te begeleiden op de gitaar. Er komt zeker een presentatie hiervan op school.
 
Verhuizing van kinderen
Dringend verzoek aan ouders die gaan verhuizen of van plan zijn te gaan verhuizen. Graag melden bij de groepsleider en bij Cathy via mail:
c.vos@askoscholen.nl

Nogmaals herhaling Veilig Parkeren en Schoolzone
Langs de weg van de Mariëndaal, tegenover de school, ziet u een doorgetrokken gele streept. Dit betekent dat u hier niet mag stilstaan om kinderen uit de auto te laten, parkeren of anderszins te laden en lossen! 
Dit is een van de maatregelen die de gemeente heeft getroffen om de schoolomgeving veiliger te maken en de overlast tegen te gaan voor de bewoners.
 
Een gele doorgetrokken streep houdt een verbod in. Op de plek naast een gele doorgetrokken streep is zelfs het stilstaan met een voertuig verboden. Het gaat hier dus verder dan een parkeerverbod!

Trakteren op school
Wij willen u er dringend op wijzen dat wij op schoolwillen dat er ‘gezonde en lekkere’ traktaties worden uitgedeeld door de jarige kinderen. Dit betekent dat er geen snoep wordt uitgedeeld en zeker geen lolly’s. En houd het bij één traktatie, dus niet ook nog een cadeautje erbij! Dit geldt ook voor de groepsleiders! In elke groep is de traktatiewaaier aanwezig, vraag het even aan de groepsleider!
 
Word vriend van het Zoemertje!
Om deze schoolkrant te kunnen blijven maken hebben we uw steun nodig! Door vriend van het Zoemertje te worden voor 10 euro per jaar, kunnen we de vaardigheden van de kinderredactie vergroten d.m.v. workshops en excursies.
Hiermee help je de school ook met de financiering van de drukkosten van het blad.
Je kunt je donatie overmaken op rekening 
NL90 INGB 066.26.97.162 t.n.v. St. KBA inz. Biënkorf
o.v.v. vriend zoemertje 2019-2020
 
Herhaalde oproep!
Aanmelden broertjes en zusjes
U heeft inmiddels van de gemeente Amsterdam het voorkeursformulier van de kinderen geboren tussen 1 september 2016 en 31 augustus 2017 ontvangen. Wij verzoeken u het ingevulde formulier zo spoedig mogelijk af te geven bij Cathy of Tilly zo weet u zeker dat uw kind aangemeld is bij ons op school i.v.m. de gegarandeerde plaatsing voor broertjes en zusjes.