• Bijgeluiden

Agenda

Maandag 14 oktober
Weekopening 5KB
Vergadering MR
Dinsdag 15 oktober
Vergadering ouderraad
Woensdag 16 oktober
Informatieochtend nieuwe geïnteresseerde ouders 9.30 – 11.00 uur
Atelier onderbouw
Donderdag 17 oktober
Vanaf 8.45 uur boeken kaften in de hal
Vrijdag 18 oktober
Studiedag alle kinderen vrij!
t/m 27 oktober
Herfstvakantie alle kinderen vrij!
Maandag 28 oktober
Weer naar school
Weekopening in de groepen
Vrijdag 1 november
Weeksluiting in de hal
2BB Rembrandthuis
Maandag 4 november
Weekopening in de groepen

Voor in de agenda:
6 november onder voorbehoud landelijke staking, zodra dit definitief is zoeken we een andere datum voor de informatieochtend over Leren lezen in de onderbouw!
12 november vergadering Klassenouders!

Gevonden voorwerpen
Er liggen in de kamer van Tilly bij de hoofdingang heel veel jassen. Mist uw kind een jas neem even een kijkje!

De Feestcommissie zoekt nieuwe leden
De feestcommissie bestaat uit een groep enthousiaste ouders die op vrijwillige basis leuke activiteiten organiseren. Denk aan Sinterklaas, Kerstdiner, Lentewandeling, Ouderfeest etc. We zijn onze vaste feestcommissie team aan het vergroten. Met maar een paar uur van je tijd per jaar, help je de kinderen aan een onvergetelijke mooie schooltijd. Help je mee? Meld je aan via feestcommissiedebienkorf@gmail.com

Kamp expeditie survival
We gingen op maandag 30 september weg iedereen had er zin in. De eerste dag werden we verdeeld in 4 kampen. Je had kamp noord, oost, zuid en west. Tijdens de kampverdeling kwamen er 2 vloggers uit Londen zij heette Jellyfish en Talkinghead. Na de kampverdeling deden we de eerste beproeving. Om 20:00 gingen we naar het bos om de moedigheidsproef te doen. De tweede dag deden we ochtendgymnastiek. Daarna gingen we beginnen met ons mini landschap maken. Je kon ook kaarten gaan schrijven. In de middag hadden we het atelier je kon 6 dingen doen. Aan het eind van de dag deden we het avontuurlijke geluiden spel en hadden we filmavond. De film heette Against the wild. Op woensdag hadden we alweer ochtendgymnastiek. Na het ontbijt werden we meteen gedropt. Je werd gedropt met je eigen kamp. Als iedereen weer terug was van de dropping kon je je omkleden en deden we de sportdag. Om 20:00 gingen we weer naar het bos om het douanespel te spel te spelen. De kinderen hadden gewonnen. Kinderen hadden 3880 euro en de volwassenen hadden 3680 euro. Op donderdag. Deden we in de middag levend stratego. We hebben uiteindelijk 3 rondes gespeelt. Na levend stratego gingen de volwassenen de bonte avond alvast klaarzetten zodat zij ook nog wat tijd over hielden. De bonte avond was gezellig met veel muziek en er werd veel gedanst. We gingen door tot 23:30 uur. Op vrijdag gingen we weg als je wakker was moest je alles opruimen dat van jou was. Als iedereen klaar was gingen we ook nog even zingen. Daarna stopten we alle spullen in de bus dan ging je zelf in de bus en gingen we weg. Yasmin (3BB)

Ouderbijdrage 2019-2020
Tijdens de stamgroepavond hebben wij de brieven voor de ouderbijdrage meegegeven. Het zou fijn zijn als iedereen snel betaalt, zodat het geld besteed kan worden. U kunt de bijdrage van € 42,- overmaken naar de rekening van de Ouderraad. Het rekeningnummer is:
NL54 INGB 0004 5799 70
t.n.v. Financieel comité Biënkorf, o.v.v. de naam en groep van uw kind.
U kunt het bedrag ook contant betalen bij Cathy of met de Stadspas van uw kind.

Stadspasregeling vrijwillige ouderbijdrage
Heeft uw kind een Stadspas? Dan kunt u daarmee vanaf dit schooljaar
2019 /2020 uw vrijwillige ouderbijdrage voldoen.
Scannen van de Stadspas
U kunt de Stadspas (met groene stip)van uw kind laten scannen bij Tilly op woensdagochtend of op afspraak. Zij scant de pas, waarna de gemeente het bedrag voor de ouderbijdrage, dit is inclusief het schoolreisje van gr 1 t/m 4 op de rekening van de school stort. De regeling geldt niet voor het schoolkamp en voor de kosten van overblijf. Deze moet u gewoon betalen. Wanneer de Stadspas gescand is, wordt genoteerd dat u de vrijwillige ouderbijdrage volledig heeft voldaan.
Aanvragen Stadspas
De Stadspas met groene stip kunt u aanvragen als u een laag inkomen en weinig vermogen hebt. Wilt u weten of uw kind hier recht op heeft? Kijk dan op www.amsterdam.nl/pakjekans of bel met de gemeente op telefoonnummer 14020.

Verhuizing van kinderen
Dringend verzoek aan ouders die gaan verhuizen of van plan zijn te gaan verhuizen. Graag melden bij de groepsleider en bij Cathy via mail:
c.vos@askoscholen.nl

Veilig Parkeren en Schoolzone
Langs de weg van de Mariëndaal, tegenover de school, ziet u een doorgetrokken gele streept. Dit betekent dat u hier niet mag stilstaan om kinderen uit de auto te laten, parkeren of anderszins te laden en lossen!
Dit is een van de maatregelen die de gemeente heeft getroffen om de schoolomgeving veiliger te maken en de overlast tegen te gaan voor de bewoners.
Een gele doorgetrokken streep houdt een verbod in. Op de plek naast een gele doorgetrokken streep is zelfs het stilstaan met een voertuig verboden. Het gaat hier dus verder dan een parkeerverbod!

Overblijfregeling 2019-2020
Graag z.s.m. de overblijfregeling voor dit schooljaar inleveren.De bijdrage zo spoedig mogelijk overmaken naar de rekening van TSO: NL05 INGB 0660 5716 76
Wanneer u de overblijf van 2018-2019 nog niet betaald heeft of nog geen regeling heeft getroffen, kan uw kind geen gebruik maken van de overblijfregeling 2019-2020.

Trakteren op school
Wij willen u er dringend op wijzen dat wij op schoolwillen dat er 'gezonde en lekkere' traktaties worden uitgedeeld door de jarige kinderen. Dit betekent dat er geen snoep wordt uitgedeeld en zeker geen lolly's. En houd het bij één traktatie, dus niet ook nog een cadeautje erbij! Dit geldt ook voor de groepsleiders!In elke groep is de traktatiewaaier aanwezig, vraag het even aan de groepsleider!

Word vriend van het Zoemertje!
Om deze schoolkrant te kunnen blijven maken hebben we uw steun nodig! Door vriend van het Zoemertje te worden voor 10 euro per jaar, kunnen we de vaardigheden van de kinderredactie vergroten d.m.v. workshops en excursies. Hiermee help je de school ook met de financiering van de drukkosten van het blad. Je kunt je donatie overmaken op rekening NL90 INGB 066.26.97.162 t.n.v. St. KBA inz. Biënkorf o.v.v. vriend zoemertje 2019 2020