• Bijgeluiden

In deze nieuwsbrief: Agenda - Schoolreisjes - Bezoek aan Soundlab - Bezoek aan Stadslab - Schoolvoetbal en meer. 

Agenda

Maandag 2 maart
Weekopening Team
2OB naar Soundlab
Woensdag 4 maart
Start schoolvoetbal jongens en meisjes gr8
Poule indeling hangt in BB
Vrijdag 6 maart
Weeksluiting in de groepen
Maandag 9 maart
Weekopening 1KB
Vrijdag 13 maart
Weeksluiting in de hal
Maandag 16 maart
Weekopening in de groepen

Voor in de agenda:
Weekopening 4OB wordt maandag 23 maart
Musical 1BB wordt maandag 30 maart
Onderbouw 21 april naar Nemo
Vrijdag 17 april juffen- en meesterverjaardag voor kleuter- en onderbouw
Musical 2BB wordt donderdag 28 mei
Musical 3BB wordt donderdag 25 juni 2020

Schoolreisjes:
De onderbouw gaat dinsdag 12 mei op schoolreisje.
De kleuterbouw gaat maandag 18 mei op schoolreisje.
De groepsleiders van de kleuter- en onderbouw vragen hier zelf ouders voor de begeleiding!

Soundlab
Groep 4ob is naar Soundlab geweest, We gingen muziek maken. Dat deden we met verschillende instrumenten, maar ook met ons lichaam. we zagen verschillende instrumenten die kwamen uit andere landen. Die instrumenten waren cool en leuk. Roufeda

Stadslab
Hoi! Wij, 1MB, zijn op een uitje geweest, naar het Amsterdam museum.
We hebben daar veel leuke dingen gedaan, zoals: Een kunstwerk van Lego maken of een tekening maken. We zijn ook door een gang gelopen waar je jezelf driehonderd keer kon zien. We kregen ook een outfit te zien die vroeger door mensen in het weeshuis gedragen werd. En nu we het er toch over hebben, wist je dat het Amsterdam museum vroeger een weeshuis was? En er waren honderden schilderijen. Weetje: Wist je dat alles (de gebouwen enzo) op palen staan? Anders zouden we in de grond zakken!
Groetjes van Sophie en Lea.

Schoolvoetbal
De meisjes spelen hun eerste wedstrijd woensdag 4 maart om 13.30 uur en de jongens om 16.00 uur bij TOB Sportpark Oostzanerwerf 2. Het hele programma is per Parro verstuurd en hangt bij het leerplein van de bovenbouw. Woensdag 18 maart is de 2e speelronde. Gelukkig hebben ouders zich aangemeld voor begeleiding, dank hiervoor. Natuurlijk vinden de kinderen het ook fijn wanneer er publiek is!

Ouderbijdrage 2019 2020 herhaalde oproep!
Tijdens de oudergesprekken geven wij u de herinnering mee voor de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage
2019 2020. Het zou fijn zijn als iedereen snel betaalt, zodat het geld besteed kan worden. U kunt de bijdrage van € 42,- overmaken naar de rekening van de Ouderraad. Het rekeningnummer is:
NL54 INGB 0004 5799 70
t.n.v. Financieel comité Biënkorf, o.v.v. de naam en groep van uw kind.
U kunt het bedrag ook contant betalen bij Cathy of met de Stadspas van uw kind.

Stadspasregeling vrijwillige ouderbijdrage
Heeft uw kind een Stadspas? Dan kunt u daarmee vanaf dit schooljaar
2019 /2020 uw vrijwillige ouderbijdrage voldoen.
Scannen van de Stadspas
U kunt de Stadspas (met groene stip)van uw kind laten scannen bij Tilly op woensdagochtend of op afspraak. Zij scant de pas, waarna de gemeente het bedrag voor de ouderbijdrage, dit is inclusief het schoolreisje van gr 1 t/m 4 op de rekening van de school stort. De regeling geldt niet voor het schoolkamp en voor de kosten van overblijf. Deze moet u gewoon betalen. Wanneer de Stadspas gescand is, wordt genoteerd dat u de vrijwillige ouderbijdrage volledig heeft voldaan.
Aanvragen Stadspas
De Stadspas met groene stip kunt u aanvragen als u een laag inkomen en weinig vermogen hebt. Wilt u weten of uw kind hier recht op heeft? Kijk dan op www.amsterdam.nl/pakjekans of bel met de gemeente op telefoonnummer 14020.
Verhuizing van kinderen
Dringend verzoek aan ouders die gaan verhuizen of van plan zijn te gaan verhuizen. Graag melden bij de groepsleider en bij Cathy via mail:
c.vos@askoscholen.nl

Word vriend van het Zoemertje!
Om deze schoolkrant te kunnen blijven maken hebben we uw steun nodig! Door vriend van het Zoemertje te worden voor 10 euro per jaar, kunnen we de vaardigheden van de kinderredactie vergroten d.m.v. workshops en excursies.
Hiermee help je de school ook met de financiering van de drukkosten van het blad.
Je kunt je donatie overmaken op rekening
NL90 INGB 066.26.97.162 t.n.v. St. KBA inz. Biënkorf
o.v.v. vriend zoemertje 2019-2020

Herhaalde oproep!
Aanmelden broertjes en zusjes
U heeft inmiddels van de gemeente Amsterdam het voorkeursformulier van de kinderen geboren tussen 1 september 2016 en 31 augustus 2017 ontvangen. Wij verzoeken u het ingevulde formulier zo spoedig mogelijk af te geven bij Cathy of Tilly zo weet u zeker dat uw kind aangemeld is bij ons op school i.v.m. de gegarandeerde plaatsing voor broertjes en zusjes.