• Bijgeluiden

Agenda

Maandag 2 december
Weekopening in de groepen

Donderdag 5 december
Sinterklaasfeest, hele dag school

Vrijdag 6 december
Weeksluiting in de groepen

Maandag 9 december
Weekopening in de groepen
2BB naar Stopera

Dinsdag 10 december
2OB en 3OB naar Tropenmuseum
3BB naar Stopera

Donderdag 12 december
1OB en 4OB Tropenmuseum
1BB naar Stopera

Vrijdag 13 december
Kerstatelier middenbouw
Weeksluiting in de hal

Maandag 16 december
Kerstweekopening team

Donderdag 19 december is het kerstdiner informatie volgt in de volgende Bijgeluiden!

Sinterklaas en Kerst
De kinderen en school zijn helemaal in Sint sferen, dankzij de hulp van een hoop ouders, en we kunnen niet wachten totdat de Sint onze school bezoekt op 5 december. Gelukkig hoeft er na Sinterklaas niet veel opgeruimd te worden. Wel hebben we jullie hulp nodig op vrijdag 20 december, oproep volgt nog.

De onderbouwgroepen gaan naar het Tropenmuseum, de tentoonstelling 'Feest!'
Wij gaan met een reisbus, de kinderen hebben dus geen ov-chipkaart nodig. Wel moeten zij die dag over blijven en dus voldoende eten/ drinken meenemen.
In de klas zal een lijstje komen te hangen waarop de ouders zich kunnen inschrijven.

Inzameling Voedselbank
De afgelopen jaren was de inzamelingsactie voor de Voedselbank een groot succes! Helpt u dit jaar weer mee om de mensen, die gebruik maken van de Voedselbank, een extraatje te geven voor de feestdagen?
De Voedselbank heeft met name houdbare producten nodig, zoals blikken soep, potten saus, pasta, pindakaas, chocoladepasta, luiers maar ook bijv. toiletartikelen etc. (geen alcohol of verse producten).
Dus ruim met de kinderen de keukenkastjes uit of koop iets extra's bij de supermarkt en doneer aan de Voedselbank. Bij voorbaat dank.
In de week van 16 december staan de kratten/dozen bij de groepen.

Herhaalde oproep! Aanmelden broertjes en zusjes
U heeft inmiddels van de gemeente Amsterdam het voorkeursformulier van de kinderen geboren tussen 1 september 2016 en 31 augustus 2017 ontvangen. Wij verzoeken u het ingevulde formulier zo spoedig mogelijk af te geven bij Cathy of Tilly zo weet u zeker dat uw kind aangemeld is bij ons op school i.v.m. de gegarandeerde plaatsing voor broertjes en zusjes.

Gevonden voorwerpen
Er liggen in de kamer van Tilly bij de hoofdingang heel veel jassen. Mist uw kind een jas neem even een kijkje!

Ouderbijdrage 2019-2020
Denkt u aan het betalen van de ouderbijdrage? Het zou fijn zijn als iedereen snel betaalt, zodat het geld besteed kan worden aan de komende feesten Sinterklaas en Kerst. U kunt de bijdrage van € 42,- overmaken naar de rekening van de Ouderraad. Het rekeningnummer is: NL54 INGB 0004 5799 70
t.n.v. Financieel comité Biënkorf, o.v.v. de naam en groep van uw kind.
U kunt het bedrag ook contant betalen bij Cathy of met de Stadspas van uw kind.

Stadspasregeling vrijwillige ouderbijdrage
Heeft uw kind een Stadspas? Dan kunt u daarmee vanaf dit schooljaar 2019 /2020 uw vrijwillige ouderbijdrage voldoen.
Scannen van de Stadspas
U kunt de Stadspas (met groene stip)van uw kind laten scannen bij Tilly op woensdagochtend of op afspraak. Zij scant de pas, waarna de gemeente het bedrag voor de ouderbijdrage, dit is inclusief het schoolreisje van gr 1 t/m 4 op de rekening van de school stort. De regeling geldt niet voor het schoolkamp en voor de kosten van overblijf. Deze moet u gewoon betalen. Wanneer de Stadspas gescand is, wordt genoteerd dat u de vrijwillige ouderbijdrage volledig heeft voldaan.
Aanvragen Stadspas
De Stadspas met groene stip kunt u aanvragen als u een laag inkomen en weinig vermogen hebt. Wilt u weten of uw kind hier recht op heeft? Kijk dan op www.amsterdam.nl/pakjekans of bel met de gemeente op telefoonnummer 14020.

Verhuizing van kinderen
Dringend verzoek aan ouders die gaan verhuizen of van plan zijn te gaan verhuizen. Graag melden bij de groepsleider en bij Cathy via mail:
c.vos@askoscholen.nl

Veilig Parkeren en Schoolzone
Langs de weg van de Mariëndaal, tegenover de school, ziet u een doorgetrokken gele streept. Dit betekent dat u hier niet mag stilstaan om kinderen uit de auto te laten, parkeren of anderszins te laden en lossen!
Dit is een van de maatregelen die de gemeente heeft getroffen om de schoolomgeving veiliger te maken en de overlast tegen te gaan voor de bewoners.

Een gele doorgetrokken streep houdt een verbod in. Op de plek naast een gele doorgetrokken streep is zelfs het stilstaan met een voertuig verboden. Het gaat hier dus verder dan een parkeerverbod!

Overblijfregeling 2019-2020
Graag z.s.m. de overblijfregeling voor dit schooljaar inleveren.

De bijdrage zo spoedig mogelijk overmaken naar de rekening
van TSO: NL05 INGB 0660 5716 76

Wanneer u de overblijf van 2018-2019 nog niet betaald heeft of nog geen regeling heeft getroffen, kan uw kind geen gebruik maken van de overblijfregeling 2019-2020.

Trakteren op school
Wij willen u er dringend op wijzen dat wij op schoolwillen dat er 'gezonde en lekkere' traktaties worden uitgedeeld door de jarige kinderen. Dit betekent dat er geen snoep wordt uitgedeeld en zeker geen lolly's. En houd het bij één traktatie, dus niet ook nog een cadeautje erbij! Dit geldt ook voor de groepsleiders!

In elke groep is de traktatiewaaier aanwezig, vraag het even aan de groepsleider!

Word vriend van het Zoemertje!
Om deze schoolkrant te kunnen blijven maken hebben we uw steun nodig! Door vriend van het Zoemertje te worden voor 10 euro per jaar, kunnen we de vaardigheden van de kinderredactie vergroten d.m.v. workshops en excursies.

Hiermee help je de school ook met de financiering van de drukkosten van het blad.

Je kunt je donatie overmaken op rekening

NL90 INGB 066.26.97.162 t.n.v. St. KBA inz. Biënkorf

o.v.v. vriend zoemertje 2019-2020