• Bijgeluiden

Agenda 16 december 2019

Maandag 16 december
Kerstweekopening Team
Woensdag 18 december
Optreden Biënkoor in de Die
Donderdag 19 december
Kerstdiner zie programma
Vrijdag 20 december
Kerstversiering weghalen
Weeksluiting in de groepen
Alle kinderen middag vrij!
Vakantie t/m 5 januari
Maandag 6 januari
Weekopening in de groepen
Donderdag 9 januari
KB naar voorstelling Pluk van de Petteflat
Vrijdag 10 januari
Weeksluiting in de hal
Maandag 13 januari
Weekopening in de groepen

Eigen bord, beker en bestek en tas!
De kinderen hebben donderdag 19 december hun Kerstdiner op school, altijd weer een feestelijke aangelegenheid!
Graag willen we jullie vragen om de kinderen hun eigen bestek, bordje en beker, voorzien van naam, mee te geven.
Omdat jullie dit na het diner weer vies meekrijgen, graag inleveren in een plastic tas bij de groepsleider (dit mag ook al eerder) duidelijk de naam van je kind erop.

Kerstviering op de Biënkorf donderdag 19 december
Alle kinderen zijn van harte welkom voor een kerstmaaltijd in hun klas. Wij rekenen op u als het gaat om het maken van lekkere (hartige) hapjes. Een intekenlijst hangt hiervoor bij de klassen.

17.30 uur: de kinderen brengen hun meegebrachte eten naar de groepen.
17.45 – 18.00 uur: we komen traditiegetrouw voorafgaande aan de kerstmaaltijd samen in de hal om met elkaar kerstliedjes te zingen.
Bovenbouwkinderen en hun ouders blijven op de 1e verdieping
18.00 en 19.00 uur: kerstdiner voor de kinderen in hun eigen groep.
Ouders zijn van harte welkom in de hal van de school waar iets lekkers klaar staat.

Een verzoek aan de ouders blijf niet in de gangen staan in verband met de kerstviering van de kinderen in de groepen.

Ouderhulp rond Kerst
Graag willen we jullie hulp vragen voor het volgende:
Kerstversiering opruimen: vrijdag 20 december 8.45 uur
Vele handen maak licht werk, fijn als je kunt helpen, dank alvast!!

Inzameling Voedselbank
De afgelopen jaren was de inzamelingsactie voor de Voedselbank een groot succes! Helpt u dit jaar weer mee om de mensen, die gebruik maken van de Voedselbank, een extraatje te geven voor de feestdagen?

De Voedselbank heeft met name houdbare producten nodig, zoals blikken soep, potten saus, pasta, pindakaas, chocoladepasta, luiers maar ook bijv. toiletartikelen etc. (geen alcohol of verse producten).
Dus ruim met de kinderen de keukenkastjes uit of koop iets extra’s bij de supermarkt en doneer aan de Voedselbank. Bij voorbaat dank.

In de week van 16 december staan de kratten/dozen bij de groepen.

Overblijf
Er is onduidelijkheid over de overblijf vandaar de belangrijkste afspraken op een rijtje:
-De kleutergroepen spelen altijd eerst een kwartier buiten en hebben dan 25 minuten om te eten.
-De onderbouwgroepen eten eerst 20 minuten en spelen dan nog 20 minuten buiten.
-De middenbouw speelt eerst buiten en hebben dan nog 20 minuten om te eten. -De bovenbouw eet in een kwartier en speelt 25 minuten buiten.

Elke groep heeft eigen overblijfouders, een foto van de ouders komt in de groep te hangen met de naam van de ouder erbij. Ter herinnering: we stimuleren de kinderen te eten ,we dwingen ze niet. Wanneer kinderen extra tijd nodig hebben om te eten is dit altijd bespreekbaar. De ouders worden jaarlijks geschoold in EHBO voor kinderen en in het positief omgaan met kinderen. Wanneer u vragen heeft over de overblijf kunt u terecht bij uw groepsleider of bij Tilly.

Gevonden voorwerpen
Er liggen in de kamer van Tilly bij de hoofdingang heel veel jassen. Mist uw kind een jas neem even een kijkje!

Ouderbijdrage 2019-2020
Denkt u aan het betalen van de ouderbijdrage? Het zou fijn zijn als iedereen snel betaalt, zodat het geld besteed kan worden aan Kerst. de andere feesten en de schoolreisjes. U kunt de bijdrage van € 42,- overmaken naar de rekening van de Ouderraad. Het rekeningnummer is: NL54 INGB 0004 5799 70
t.n.v. Financieel comité Biënkorf, o.v.v. de naam en groep van uw kind.
U kunt het bedrag ook contant betalen bij Cathy of met de Stadspas van uw kind.

Stadspasregeling vrijwillige ouderbijdrage
Heeft uw kind een Stadspas? Dan kunt u daarmee vanaf dit schooljaar
2019 /2020 uw vrijwillige ouderbijdrage voldoen.
Scannen van de Stadspas
U kunt de Stadspas (met groene stip)van uw kind laten scannen bij Tilly op woensdagochtend of op afspraak. Zij scant de pas, waarna de gemeente het bedrag voor de ouderbijdrage, dit is inclusief het schoolreisje van gr 1 t/m 4 op de rekening van de school stort. De regeling geldt niet voor het schoolkamp en voor de kosten van overblijf. Deze moet u gewoon betalen. Wanneer de Stadspas gescand is, wordt genoteerd dat u de vrijwillige ouderbijdrage volledig heeft voldaan.
Aanvragen Stadspas
De Stadspas met groene stip kunt u aanvragen als u een laag inkomen en weinig vermogen hebt. Wilt u weten of uw kind hier recht op heeft? Kijk dan op www.amsterdam.nl/pakjekans of bel met de gemeente op telefoonnummer 14020.

Verhuizing van kinderen
Dringend verzoek aan ouders die gaan verhuizen of van plan zijn te gaan verhuizen. Graag melden bij de groepsleider en bij Cathy via mail:
c.vos@askoscholen.nl

Veilig Parkeren en Schoolzone
Deel dit bericht ook met de oppas, opa en oma etc.
Langs de weg van de Mariëndaal, tegenover de school, ziet u een doorgetrokken gele streept. Dit betekent dat u hier niet mag stilstaan om kinderen uit de auto te laten, parkeren of anderszins te laden en lossen!
Dit is een van de maatregelen die de gemeente heeft getroffen om de schoolomgeving veiliger te maken en de overlast tegen te gaan voor de bewoners.

Een gele doorgetrokken streep houdt een verbod in. Op de plek naast een gele doorgetrokken streep is zelfs het stilstaan met een voertuig verboden. Het gaat hier dus verder dan een parkeerverbod!

Overblijfregeling 2019-2020
Graag z.s.m. de overblijfregeling voor dit schooljaar inleveren.
De bijdrage zo spoedig mogelijk overmaken naar de rekening
van TSO: NL05 INGB 0660 5716 76
Wanneer u de overblijf van 2018-2019 nog niet betaald heeft of nog geen regeling heeft getroffen, kan uw kind geen gebruik maken van de overblijfregeling 2019-2020.

Trakteren op school
Wij willen u er dringend op wijzen dat wij op schoolwillen dat er ‘gezonde en lekkere’ traktaties worden uitgedeeld door de jarige kinderen. Dit betekent dat er geen snoep wordt uitgedeeld en zeker geen lolly’s. En houd het bij één traktatie, dus niet ook nog een cadeautje erbij! Dit geldt ook voor de groepsleiders! In elke groep is de traktatiewaaier aanwezig, vraag het even aan de groepsleider!

Word vriend van het Zoemertje!
Om deze schoolkrant te kunnen blijven maken hebben we uw steun nodig! Door vriend van het Zoemertje te worden voor 10 euro per jaar, kunnen we de vaardigheden van de kinderredactie vergroten d.m.v. workshops en excursies.
Hiermee help je de school ook met de financiering van de drukkosten van het blad.
Je kunt je donatie overmaken op rekening
NL90 INGB 066.26.97.162 t.n.v. St. KBA inz. Biënkorf
o.v.v. vriend zoemertje 2019-2020

Aanmelden broertjes en zusjes
U heeft inmiddels van de gemeente Amsterdam het voorkeursformulier van de kinderen geboren tussen 1 september 2016 en 31 augustus 2017 ontvangen. Wij verzoeken u het ingevulde formulier zo spoedig mogelijk af te geven bij Cathy of Tilly zo weet u zeker dat uw kind aangemeld is bij ons op school i.v.m. de gegarandeerde plaatsing voor broertjes en zusjes.