• Bijgeluiden

Agenda 13 januari 2020

Maandag 13 januari
Weekopening in de groepen
Vrijdag 17 januari
Weeksluiting in de hal
Maandag 20 januari
Weekopening in de groepen
Dinsdag 21 januari
Vergadering ouderraad
Woensdag 22 januari
Informatieochtend nieuwe geïnteresseerde
ouders voor de school 9.30-11.00 uur
Vrijdag 24 januari
Weeksluiting in de hal
Kinderen midden- en bovenbouw middag vrij!
Maandag 27 januari
Weekopening 4KB
BB naar de voorstelling “De Toverfluit”
Oudergesprekken OB, MB en 8e jaars

Voor in de agenda:
Donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari zijn alle ASKO scholen, dus ook De Biënkorf, gesloten i.v.m. de landelijke staking in het onderwijs.

Dank!
Dank aan alle ouders die geholpen hebben om de decemberfeesten tot een succes te maken!

Goede voornemens
Hierbij het verzoek aan alle kinderen en ouders om op tijd op school te zijn. De deuren gaan om 8.30 uur open en de lessen starten om 8.45 uur. Wanneer iedereen om 8.40 uur binnen is kan de school om 8.45 uur beginnen!

Voedselbank
De voedselbank dankt ons voor alle ingezamelde boodschappen!

Oudergesprekken
Maandag 27 januari en maandag 3 februari vinden de oudergesprekken plaats. Heeft u het rapport van uw kind nog thuis liggen geef deze z.s.m. mee naar school.

Kleuterbouw naar Pluk van de Petteflet
Donderdag 9 januari gingen we met de hele kleuterbouw naar de voorstelling van Pluk van de Petteflet. De voorstelling was fantastisch en wat grote indruk heeft gemaakt was dat twee mensen meerdere rollen speelden. Zo hebben we Pluk gezien, mevrouw Helderder met haar spuitbus, Meneer Pen van de winkel. De malle stampertjes niet te vergeten, De heen en weerwolf met zijn boot en nog meer mensen die bij Pluk in de buurt wonen. Uiteraard waren Dollie de duif en Zaza de kakkerlak ook van de partij. Het werd wel een beetje spannend toen o.a. mevrouw Helderder de Torteltuin wilde plat gooien waar alle dieren leven. Gelukkig kwam alles weer goed omdat Pluk van de , een beetje rare, kluizenaar een bijzonder bramen struikje kreeg. De mensen die ervan aten wilden daarna alleen maar spelen. Zelfs mevrouw Helderder. Zo bleef de Torteltuin bestaan gelukkig. Het hele toneelstuk werd begeleid door een strijkorkest. Kortom een voorstelling om niet snel te vergeten en waar we erg onder de indruk van zijn.


Ontbijt
Een van de belangrijkste maaltijden van de dag is ‘het ontbijt’. Wij horen regelmatig van kinderen dat zij in de ochtend niet eten. Pas op school om 10 uur krijgen zij hun ‘ontbijt’. Dit is natuurlijk niet de bedoeling. De kinderen hebben al hun energie nodig om te kunnen spelen en leren en het ontbijt is een voorwaarde om dit te kunnen doen.
Op voedingscentrum.nl kunt u tips vinden voor een goed ontbijt.

Verhuizing van kinderen
Dringend verzoek aan ouders die gaan verhuizen of van plan zijn te gaan verhuizen. Graag melden bij de groepsleider en bij Cathy via mail:
c.vos@askoscholen.nl

Veilig Parkeren en Schoolzone
Langs de weg van de Mariëndaal, tegenover de school, ziet u een doorgetrokken gele streept. Dit betekent dat u hier niet mag stilstaan om kinderen uit de auto te laten, parkeren of anderszins te laden en lossen! Dit is een van de maatregelen die de gemeente heeft getroffen om de schoolomgeving veiliger te maken en de overlast tegen te gaan voor de bewoners.

Een gele doorgetrokken streep houdt een verbod in. Op de plek naast een gele doorgetrokken streep is zelfs het stilstaan met een voertuig verboden. Het gaat hier dus verder dan een parkeerverbod!

Trakteren op school
Wij willen u er dringend op wijzen dat wij op schoolwillen dat er ‘gezonde en lekkere’ traktaties worden uitgedeeld door de jarige kinderen. Dit betekent dat er geen snoep wordt uitgedeeld en zeker geen lolly’s. En houd het bij één traktatie, dus niet ook nog een cadeautje erbij! Dit geldt ook voor de groepsleiders! In elke groep is de traktatiewaaier aanwezig, vraag het even aan de groepsleider!

Word vriend van het Zoemertje!
Om deze schoolkrant te kunnen blijven maken hebben we uw steun nodig! Door vriend van het Zoemertje te worden voor 10 euro per jaar, kunnen we de vaardigheden van de kinderredactie vergroten d.m.v. workshops en excursies.
Hiermee help je de school ook met de financiering van de drukkosten van het blad.
Je kunt je donatie overmaken op rekening
NL90 INGB 066.26.97.162 t.n.v. St. KBA inz. Biënkorf
o.v.v. vriend zoemertje 2019-2020

Herhaalde oproep!
Aanmelden broertjes en zusjes
U heeft inmiddels van de gemeente Amsterdam het voorkeursformulier van de kinderen geboren tussen 1 september 2016 en 31 augustus 2017 ontvangen. Wij verzoeken u het ingevulde formulier zo spoedig mogelijk af te geven bij Cathy of Tilly zo weet u zeker dat uw kind aangemeld is bij ons op school i.v.m. de gegarandeerde plaatsing voor broertjes en zusjes.