De Biënkorf in Nieuwendam, Amsterdam-Noord

Onze school staat in Nieuwendam, een kleurrijke wijk in stadsdeel Amsterdam-Noord met een grote culturele diversiteit. Deze diversiteit zien wij terug op De Biënkorf.

Nieuw gebouw De Biënkorf Amsterdam

Wij hebben sinds dit schooljaar een nieuw gebouw met twee verdiepingen, 18 lokalen, een kleuterspeelzaal, een grote multifunctionele ruimte, twee dakterrassen en twee moestuinen!

Onze school is een middelgrote school van ongeveer 375 kinderen verdeeld over 15 groepen:
5 kleuterbouwgroepen ( groep 1 en 2 );
4 onderbouwgroepen ( groep 3 en 4);
4 middenbouwgroepen ( groep 5 en 6 );
4 bovenbouwgroepen ( groep 7 en 8 ).

Kunst en cultuur

Op de Biënkorf is veel aandacht voor kunst- en cultuureducatie, excursies en ateliers beeldende vorming.

Oog voor onze leerlingen

Onze school streeft naar welbevinden en betrokkenheid van iedereen. De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en de mogelijkheid om zich zo breed mogelijk te kunnen ontwikkelen, nemen een belangrijke plaats in.