Meld uw kind aan op onze school

Aanmelden doet u met het voorkeursformulier dat u ontvangt van de gemeente Amsterdam nadat u zich heeft geïnformeerd over de werkwijze van school. Kom hiervoor naar een van de informatieochtenden,lees de informatie op onze website en bekijk de filmpjes. Daarna maakt u een afspraak met Cathy Vos, directeur van De Biënkorf, telefoon 020-6367067 of per mail bienkorf.info@askoscholen.nl, voor eventuele vragen en het proces van aanmelden.

Van een andere school ( zij-instroom)
Voor leerlingen die afkomstig zijn van andere basisscholen buiten de wijk en instromen in de groepen 1 t/m 8 geldt een andere procedure. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar bienkorf.info@askoscholen.nl

Voor schooljaar 2024-2025 zitten alle groepen tot en met groep 8 vol en kunnen ij geen zij-instroom kinderen plaatsen.

Binnenkijken bij De Biënkorf

Benieuwd naar onze school? Bekijk dan onze filmpjes. 

Binnenkijken bij De Biënkorf

Informatieochtenden
Wij organiseren een aantal informatieochtenden per jaar, de ochtenden zijn gericht op de kleuterbouw en zijn in het Nederlands. Voor informatie in het Engels kunt u een telefonische afspraak maken. Wij geven geen individuele rondleidingen.

Informatieochtend 2024-2025 van 9.30 -11.00 uur
- woensdag 18 september
- woensdag 9 oktober
- woensdag 23 oktober
- woensdag 15 januari
- woensdag 29 januari
-woensdag 12 februari
- woensdag 26 februari
- woensdag 9 april
- woensdag 23 april
- woensdag 14 mei
- woensdag 28 mei

De ochtend is zonder kinderen. De ochtend is voor max. 20 personen, graag een aanmelding per ouderstel. Denk aan betaald parkeren in de wijk.

Hieronder kunt u in ons boekingssysteem zelf een geschikte datum/tijd selecteren.

Scroll naar beneden om op bevestigen te drukken, wanneer u per e-mail een bevestiging heeft gekregen is uw aanmelding verwerkt.

 

Toelatingsbeleid

Voor informatie leest u deze website, u leest de schoolgids onder het kopje ouders en u bekijkt de filmpjes. 

Aanmelden en inschrijven basisschool Amsterdam

Bekijk de video 'Aanmelden en inschrijven basisschool' van de Gemeente Amsterdam. 

Voor het eerst naar de basisschool
Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het aanmelden en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze. 

Aanmelden voor de basisschool
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het voorkeursformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid (november 2023).
U meldt uw kind aan door een afspraak te maken bij onze school, zie boven.

Voorrangsscholen
Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het officiële woonadres van een kind en de scholen. Wanneer u op schoolwijzer.amsterdam.nl het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u of onze school voor uw kind een voorrangsschool is.

Wat moet u doen?
Als onze school uw eerste voorkeur is dan maakt u een afspraak voor telefonisch gesprek met de directeur van  De Biënkorf Cathy Vos, email: bienkorf.info@askoscholen.nl

Ouders van kinderen geboren tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021, krijgen in november een brief, een brochure en een voorkeursformulier van de gemeente.
Op het voorkeursformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Als er fouten in staan, corrigeer dit dan op het voorkeursformulier.
Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. Zet de school van uw eerste voorkeur op nummer 1; zet op nummer 2 de school die u daarna kiest, enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen.
Is De Biënkorf uw eerste keuze? Dan maakt u een afspraak bij ons op school met de directeur, daar levert u het voorkeursformulier (geen kopie of scan) ingevuld en ondertekend in.
Let op: Ook wanneer al een ouder kind van u op school zit, is het noodzakelijk dat u het voorkeursformulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
Vul het voorkeursformulier volledig in en onderteken het (vergeet telefoonnummer en e-mailadres niet).
Zodra wij uw voorkeursformulier hebben verwerkt, sturen wij u per mail een bewijs van aanmelding.
Controleer dit bewijs van aanmelding en neem direct met ons contact op als hier een fout in staat.

In sommige gevallen is het nodig om bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen.
Dit geldt in de volgende situaties voor De Biënkorf:
1. het voorgedrukte woonadres op het voorkeursformulier is niet correct;
2. u gebruikt een voorkeursformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier).

Geen voorkeursformulier?
Wanneer u geen voorkeursformulier heeft, kunt u dit downloaden van de website van de schoolbesturen: bboamsterdam.nl Ook kunt u dit voorkeursformulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

Inleverdata voor het aanmeldformulier

De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:
· kinderen geboren tussen 1 mei 2021 en 31 augustus 2021; 7 november 2024
. kinderen geboren tussen 1 september t/m 31 december 2021; 6 maart 2025
. kinderen geboren tussen 1 januari t/m 30 april 2022; 5 juni 2025
. kinderen geboren tussen 1 mei t/m 31 augustus 2022; 6 november 2025

Een plaats op de basisschool
Na de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen de plaatsing van alle aangemelde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats.
Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst. Bij ruim 90% van de Amsterdamse scholen is dit het geval.
Wanneer er op een school meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in de door u opgegeven volgorde van scholen. Als uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen. Elk kind krijgt op de hoogst mogelijke school van voorkeur een plek.

Toewijzen plaatsen
Het toewijzen van de plaatsen op alle scholen verloopt in onderstaande volgorde.
Voor de 1ste voorkeur gaat dit als volgt:
1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat het kind 4 jaar wordt; dit aangemelde kind heeft een plaatsgarantie.
2. a. Het kind heeft een VVE-ja-indicatie, heeft tenminste 8 maanden voorschoolse educatie gevolgd op de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;
b. Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar een Integraal Kind Centrum (IKC) én heeft de school als voorrangsschool.
3. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd.
4. Het kind heeft de school als voorrangsschool.
5. Het kind heeft geen voorrang op deze school.

Daarna worden de aanmeldingen die niet de school van 1ste voorkeur gekregen hebben, als volgt geplaatst:
6. Het kind heeft een voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.
7. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.

De kans bestaat dat wij bij de komende plaatsingen moeten loten. Als u hierover meer wilt weten, neem dan met ons of de helpdesk contact op.

Inschrijven
Na de stedelijke plaatsing ontvangt u bericht van de school waar uw kind geplaatst kan worden. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school moet laten weten dat u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik wilt maken. Zorg dat u dit op tijd doet. Uw kind heeft pas daarna definitief een plaats op deze school; de officiële inschrijving volgt zodra het 4 jaar is en op school begint. Uitzondering: Als tijdens het inschrijfgesprek blijkt dat uw kind een zorgvraag heeft waaraan de school niet kan voldoen, kan de school besluiten uw kind niet toe te laten. Wij zoeken dan in overleg met u naar een andere school die deze zorg wel kan bieden. Meer informatie Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 716 3801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.