Overblijven op De Biënkorf

Het overblijven op de Biënkorf wordt in eigen beheer georganiseerd. De overblijfregeling 2020-2021 met aanmeldingsformulier is te verkrijgen bij de overblijfcoördinator Tilly. Een financieel deskundige ouder, de overblijfcoördinator en de directie zullen ook dit schooljaar doorgaan met het volgen van de overblijf. Bovendien overleggen de overblijfbegeleiders, de coördinator en de directie één keer per zes weken. Dit overleg verhoogt de betrokkenheid van alle deelnemers bij het verzorgen van een zo goed mogelijke overblijf voor de kinderen.

Hoe ziet de overblijf eruit:

De belangrijkste afspraken op een rijtje:
-De kleuterbouwgroepen spelen altijd eerst een kwartier buiten en hebben dan 25 minuten om te eten.
-De onderbouwgroepen eten eerst 20 minuten en spelen dan nog 20 minuten buiten.
-De middenbouwgroepen spelen eerst buiten en hebben dan nog 20 minuten om te eten.
-De bovenbouwgroepen eten in een kwartier en speelt 25 minuten buiten.

Elke groep heeft eigen overblijfouder(s). Een foto van de ouder(s) hangt in de groep met de naam van de ouder erbij. Ter herinnering: we stimuleren de kinderen te eten ,we dwingen ze niet om te eten.

Wanneer u vragen heeft over de overblijf kunt u terecht bij uw groepsleider of bij Tilly.