Agenda, laatste bijgeluiden, ouderbijdrgae, tevredenheidsonderzoek, overblijf etc.

Agenda 17 juli 2023

Maandag 17 juli
Weekopening in de groepen

Dinsdag 18 juli
Laatste dag 8e jaars vanaf 14.50 uur
uitzwaaien op het kleuterschoolplein

Gala 8e jaars


Woensdag 19 juli
Bedank koffie/thee ochtend voor ouders

Bouwverlaterslunch voor groep 2, 4 en 6
de kinderen kunnen om 14.00 uur opgehaald worden
De kinderen uit groep 1, 3, 5 en 7 zijn de normale tijd vrij

Donderdag 20 juli
groep 7 naar Artis

Vrijdag 21 juli
Zomervakantie aftellen om 12.00 uur


Vakantie t/m zondag 3 september

Maandag 4 september
Alle kinderen weer naar school!

Maandag 3 september
Weer naar school

Weekopening in de groepen

 

 

 

 

 

 

 

 

De laatste bijgeluiden van dit schooljaar

Nog een paar belangrijke zaken:

  • Lever z.s.m. het overblijfcontract voor volgend schooljaar in!
  • Laat uw kind nog even kijken bij de gevonden voorwerpen!
  • Graag de ouderbijdrage betalen mocht u dit nog niet hebben gedaan!

Nogmaals dank aan alle ouders die ons dit jaar hebben geholpen er een mooi schooljaar van te maken. En natuurlijk danken we jullie allemaal voor jullie medewerking, begrip en flexibiliteit tijdens dit schooljaar.

Het hele Biënkorf-team wenst iedereen een heerlijke vakantie.

Tot maandag 3 september!

Overblijfformulier schooljaar 2023-2024
Uw kind het overblijfformulier voor schooljaar 2022-2023 mee naar huis gekregen Graag het formulier z.s.m. invullen en weer inleveren op school!

Verhuizing van kinderen
Dringend verzoek aan ouders die gaan verhuizen of van plan zijn te gaan verhuizen. Graag melden bij de groepsleider en bij Cathy via mail:
 c.vos@askoscholen.nl

Terugkoppeling Tevredenheidspeiling 2023
In april jl. is een enquête uitgezet onder kinderen, ouders en teamleden. Voor ouders en teamleden was dit een tevredenheidsonderzoek. De vragenlijsten van de leerlingen gingen vooral over sociale veiligheid.

In totaal hebben 193 leerlingen van de midden- en bovenbouw de vragenlijsten volledig ingevuld. Dit geldt voor 203 ouders en 37 personeelsleden. We zijn blij met zo’n goede respons en bedanken jullie/u voor het invullen van de vragenlijsten.

Van de ouders krijgt de school het rapportcijfer 8,2 en van de kinderen een 8,3.

89% van de ouders ziet hun kind met plezier naar school gaan (landelijk is dit 78%)

88% van de ouders vindt dat we als school doen wat we zeggen. (landelijk is dit 81%)

Ruim 80% van de ouders vindt dat de kinderen voldoende leren en dat er aandacht is voor toekomstgerichte vaardigheden. (landelijk ligt dit rond de 75%) Met name zelfstandig werken, samenwerken, presenteren en leren probleem oplossen vallen daarbij positief op 85-91%). Er zou meer aandacht mogen komen voor Mediawijsheid. Ouders vinden dat er goed wordt lesgegeven (86%)

80% van de kinderen heeft het naar de zin in de groep en 86% geeft aan genoeg vriendjes/vriendinnetjes te hebben op school. De regels zijn duidelijk in de groep (86%). Wel vinden de kinderen dat de sfeer in de groep beter kan (67%)

87% van de ouders vindt dat het rapport een goed beeld geeft van hun kind (landelijk is dit 73%)

83% van de ouders voelen zich gehoord, gezien en betrokken door de school (landelijk is dit 75%)

82% van de ouders is tevreden over de schoolleiding (landelijk is dit 72%) Met name de bereikbaarheid wordt gewaardeerd (90%)

De rapportage van het tevredenheids- en sociale veiligheidsonderzoek ligt ter inzage op school.

Aanmelden broertjes en zusjes
U heeft inmiddels van de gemeente Amsterdam het voorkeursformulier van de kinderen geboren tussen 1 september 2019 en 31 augustus 2020 ontvangen. Wij verzoeken u het ingevulde formulier zo spoedig mogelijk af te geven bij Cathy of Tilly zo weet u zeker dat uw kind aangemeld is bij ons op school i.v.m. de gegarandeerde plaatsing voor broertjes en zusjes.

Trakteren op school
Wij willen u er dringend op wijzen dat wij op school willen dat er ‘gezonde en lekkere’ traktaties worden uitgedeeld door de jarige kinderen. Dit betekent dat er geen snoep wordt uitgedeeld, geen chocolade en zeker geen lolly’s. En houd het bij één traktatie, dus niet ook nog een cadeautje erbij! Dit geldt ook voor de groepsleiders!

Ouderbijdrage 2022-2023
Het zou fijn zijn als iedereen snel betaalt, zodat het geld besteed kan worden aan activiteiten voor alle kinderen. Denk hierbij aan het schoolreisje van de onderbouw, de bouwverlaterslunch en het gala voor groep 8.

U kunt de bijdrage van € 42,- overmaken naar de rekening van de Ouderraad. Het rekeningnummer is:
NL54 INGB 0004 5799 70
t.n.v. Financieel comité Biënkorf, o.v.v. de naam en groep van uw kind.
U kunt het bedrag ook contant betalen bij Cathy.
 
U kunt ook met de stadspas van uw kind de ouderbijdrage voldoen, neem dan even contact op met Tilly, bienkorf.info@askoscholen.nl

Telefoons en smartwatch
De afspraak is dat kinderen in school geen smartphone gebruiken. Buiten mogen de kinderen gebruik maken van de telefoon om u te laten weten dat zij op school zijn gekomen. In school blijft de telefoon in de tas of in een bakje bij de groepsleider. Dit geldt ook voor de smartwatch. Wij zien steeds meer kinderen met een smartwatch. Deze blijven thuis of in een bakje bij de groepsleider.
U blijft zelf verantwoordelijk voor verlies, schade etc.

We drinken alleen water in bekers/bidons etc.
We willen dat de kinderen in de ochtend fruit en/of rauwkost eten en water drinken. Water graag meegeven in een bidon/beker of iets anders duurzaams. Dit om met elkaar de ‘plasticsoep’ tegen te gaan! Tijdens de overblijf krijgen de kinderen melk of water.
 
Veilig Parkeren en Schoolzone
Langs de weg van de Mariëndaal, tegenover de school, ziet u een doorgetrokken gele streept. Dit betekent dat u hier niet mag stilstaan om kinderen uit de auto te laten, parkeren of anderszins te laden en lossen.
Dit is een van de maatregelen die de gemeente heeft getroffen om de schoolomgeving veiliger te maken en de overlast tegen te gaan voor de bewoners.
 
In de hele wijk geldt nu een stopverbod, houd hier rekening mee wanneer u uw kind naar school brengt.

Tevens ligt onze school in een schoolzone gebied, dus pas uw snelheid aan en wees alert op overstekende kinderen en fietsende kinderen.

Parkeren van fietsen en bakfietsen van ouders
Het is een uitdaging alle fietsen van de kinderen te parkeren op het schoolplein, dat lukt gelukkig goed. De vraag aan u als ouder is parkeer uw fiets buiten het schoolplein en parkeer uw fiets zodanig dat er voldoende ruimte op het trottoir overblijft om de looprichting aan te kunnen houden.

Voor de fietsers die gebruik maken van het trottoir naast de school, dit is een voetgangersgebied en geen fietspad, jullie zijn dus te gast en voetgangers gaan voor!


Word vriend van het Zoemertje!
Voor de zomervakantie is ere weer een prachtig exemplaar gemaakt. Wanneer u deze editie niet heeft ontvangen neem dam even contact op met Tilly: bienkorf.info@askoscholen.nl

Om deze schoolkrant te kunnen blijven maken hebben we uw steun nodig.
Door vriend van het Zoemertje te worden voor 10 euro per jaar, kunnen we de vaardigheden van de kinderredactie vergroten d.m.v. workshops en excursies.

Hiermee help je de school ook met de financiering van de drukkosten van het blad.

Je kunt je donatie overmaken op rekening NL54 INGB 0004 5799 70
t.n.v. Financieel comité Biënkorf

o.v.v. vriend zoemertje 2022-2023 07TK Bienkorf