Vrijdag 13 december Kerstatelier in de middenbouw. Neem nog even een kijkje op het leerplein. Daar staan alle kunstwerken tentoongesteld!

Kerstatelier