• Mr & Or

Gezocht

Voor de Medezeggenschapsraad van de Biënkorf zijn we voor volgend schooljaar op zoek naar een enthousiaste en betrokken ouder die zijn/haar steentje wil bijdragen aan een goed functioneren van deze Raad.

Over de MR

De Medezeggenschapsraad is gespreks- en sparringpartner voor Cathy als het gaat om beleid, bijvoorbeeld, formatie, begroting en aannamebeleid. Maar ook komen er heel praktische zaken aan de orde zoals de veiligheid in en rond de school, ouderbetrokkenheid op de Biënkorf en afspraken, normen en waarden op onze school. We vergaderen ongeveer een keer in de zes weken op een nog nader te bepalen avond.

Denk jij degene te zijn die wij zoeken geef je dan op als kandidaat.