Agenda, muziekatelier MB, Schoolfotograaf etc.

Agenda 8 mei 2023
Maandag 8 mei
Weer naar school

Weekopening in de groepen

2MB en 4MB naar Loon op Zand

4BB naar Verzetsmuseum

Dinsdag 9 mei
3BB naar Verzetsmuseum

Woensdag 10 mei
1MB en 3MB naar Loon op Zand

2MB en 4MB terug uit Loon op Zand

Vrijdag 12 mei
Juffen- en meesterverjaardag kleuter- en onderbouw

1MB en 3MB terug uit Loon op Zand

Maandag 15 mei
Kleuterbouw schoolreisje

Schoolfotograaf voor OB, MB en BB

Dinsdag 16 mei
Schoolfotograaf voor KB en groep 8

Verkeersexamen bovenbouw

Uitslag eindtoets voor groep 8

Donderdag 17 mei en
Vrijdag 18 mei alle kinderen vrij Hemelvaart

Maandag 22 mei
Weekopening in de groepen

Dinsdag 23 mei
Musical 2BB

Muziek atelier
Wij middenbouw gingen naar het muziek atelier. Dat speelde zich af in de muziekschool Amsterdam-Noord. Voordat we daar heen gingen moesten we een paar weken van tevoren al beginnen met liedjes oefenen. Dat waren er zes: Draaien, Helga's blues, Staalfabriek, Volendam, Lelystad en De smid. En we moesten ook hoefijzer kettingen maken. Er waren vier hoefijzer kettingen nodig, maar onze klas had er allemaal een. Waarvoor het was dat was nog een geheim. Nu nog de voorstelling. Die ging over dat er een draaimolen paardje was. En die wou harder en dat deed zij harder en harder en harder en vloog er af. De anderen paardjes zeiden dat ze naar de Smid moest om weer aan de draaimolen te komen. Dus ging ze de smid zoeken. Het was een groot avontuur. De voorstelling was echt heel leuk! Oh ja Er mochten ook kinderen op het podium. Bijvoorbeeld tijdens het liedje Volendam. Toen mocht een ouder op het podium: de moeder van Seb. En een paar kinderen zoals Mason, Jonas, Auke, Jaylin, Vera en Djuna. Echt heel grappig. Maar dan vraag je je af waar voor de hoefijzer kettingen waren natuurlijk. Dus luister goed want dit wordt leuk. De smid vroeg of ze eigenlijk wel weer terug wou aan de draaimolen en ze zei: eigenlijk niet. Dus zei de smid dat er hoefijzers nodig waren want ze moest wel veel kunnen lopen. Dus de vier kinderen kwamen op het podium om de kettingen om te doen Noor Niek Yasmine en ik.

Geschreven door Juno Patelski

Aanmelden broertjes en zusjes
U heeft inmiddels van de gemeente Amsterdam het voorkeursformulier van de kinderen geboren tussen 1 september 2019 en 31 augustus 2020 ontvangen. Wij verzoeken u het ingevulde formulier zo spoedig mogelijk af te geven bij Cathy of Tilly zo weet u zeker dat uw kind aangemeld is bij ons op school i.v.m. de gegarandeerde plaatsing voor broertjes en zusjes.

Trakteren op school
Wij willen u er dringend op wijzen dat wij op school willen dat er ‘gezonde en lekkere’ traktaties worden uitgedeeld door de jarige kinderen. Dit betekent dat er geen snoep wordt uitgedeeld, geen chocolade en zeker geen lolly’s. En houd het bij één traktatie, dus niet ook nog een cadeautje erbij! Dit geldt ook voor de groepsleiders!

Ouderbijdrage 2022-2023
Het zou fijn zijn als iedereen snel betaalt, zodat het geld besteed kan worden aan activiteiten voor alle kinderen. Denk hierbij aan het Sinterklaasfeest en Kerst. Ook draagt de ouderraad bijvoorbeeld bij aan het kamp van de midden- en bovenbouw en nieuwe boeken voor de bibliotheek.

U kunt de bijdrage van € 42,- overmaken naar de rekening van de Ouderraad. Het rekeningnummer is:
NL54 INGB 0004 5799 70
t.n.v. Financieel comité Biënkorf, o.v.v. de naam en groep van uw kind.
U kunt het bedrag ook contant betalen bij Cathy.

U kunt ook met de stadspas van uw kind de ouderbijdrage voldoen, neem dan even contact op met Tilly, bienkorf.info@askoscholen.nl

Telefoons en smartwatch
De afspraak is dat kinderen in school geen smartphone gebruiken. Buiten mogen de kinderen gebruik maken van de telefoon om u te laten weten dat zij op school zijn gekomen. In school blijft de telefoon in de tas of in een bakje bij de groepsleider. Dit geldt ook voor de smartwatch. Wij zien steeds meer kinderen met een smartwatch. Deze blijven thuis of in een bakje bij de groepsleider.
U blijft zelf verantwoordelijk voor verlies, schade etc.

We drinken alleen water in bekers/bidons etc.
We willen dat de kinderen in de ochtend fruit en/of rauwkost eten en water drinken. Water graag meegeven in een bidon/beker of iets anders duurzaams. Dit om met elkaar de ‘plasticsoep’ tegen te gaan! Tijdens de overblijf krijgen de kinderen melk of water.

Veilig Parkeren en Schoolzone
Langs de weg van de Mariëndaal, tegenover de school, ziet u een doorgetrokken gele streept. Dit betekent dat u hier niet mag stilstaan om kinderen uit de auto te laten, parkeren of anderszins te laden en lossen.
Dit is een van de maatregelen die de gemeente heeft getroffen om de schoolomgeving veiliger te maken en de overlast tegen te gaan voor de bewoners.

In de hele wijk geldt nu een stopverbod, houd hier rekening mee wanneer u uw kind naar school brengt.

Tevens ligt onze school in een schoolzone gebied, dus pas uw snelheid aan en wees alert op overstekende kinderen en fietsende kinderen.

Parkeren van fietsen en bakfietsen van ouders
Het is een uitdaging alle fietsen van de kinderen te parkeren op het schoolplein, dat lukt gelukkig goed. De vraag aan u als ouder is parkeer uw fiets buiten het schoolplein en parkeer uw fiets zodanig dat er voldoende ruimte op het trottoir overblijft om de looprichting aan te kunnen houden.

Voor de fietsers die gebruik maken van het trottoir naast de school, dit is een voetgangersgebied en geen fietspad, jullie zijn dus te gast en voetgangers gaan voor!


Verhuizing van kinderen
Dringend verzoek aan ouders die gaan verhuizen of van plan zijn te gaan verhuizen. Graag melden bij de groepsleider en bij Cathy via mail:
c.vos@askoscholen.nl


Word vriend van het Zoemertje!

Voor de zomervakantie is ere weer een prachtig exemplaar gemaakt. Wanneer u deze editie niet heeft ontvangen neem dam even contact op met Tilly: bienkorf.info@askoscholen.nl

Om deze schoolkrant te kunnen blijven maken hebben we uw steun nodig.
Door vriend van het Zoemertje te worden voor 10 euro per jaar, kunnen we de vaardigheden van de kinderredactie vergroten d.m.v. workshops en excursies.

Hiermee help je de school ook met de financiering van de drukkosten van het blad.

Je kunt je donatie overmaken op rekening NL54 INGB 0004 5799 70
t.n.v. Financieel comité Biënkorf

o.v.v. vriend zoemertje 2022-2023 07TK Bienkorf