Agenda, bouwverlaterslunch etc.

Agenda 4 juli 2022
 
Maandag 4 juli
Musical 4BB

Dinsdag 5 juli
Schoolreisje onderbouw

Vrijdag 8 juli

Sportdag onderbouw

Weeksluiting in de hal

Maandag 11 juli
Weekopening in de groepen

Dinsdag 12 juli
Laatste dag 8e jaars vanaf 14.50 uur
uitzwaaien op het kleuterschoolplein

Afscheidavond 8e jaars

Woensdag 13 juli
Bedank koffie/thee ochtend voor ouders

Bouwverlaterslunch voor groep 2, 4 en 6
de kinderen kunnen om 14.00 uur opgehaald worden
De kinderen uit groep 1, 3, 5 en 7 zijn de normale tijd vrij

Donderdag 14 juli
Groep 7 gaat naar Artis

Vrijdag 15 juli
Zomervakantie, alle kinderen om 12.00 uur vrij!

Vakantie t/m zondag 28 augustus

Maandag 29 augustus
Alle kinderen weer naar school!

De laatste bijgeluiden van dit schooljaar

Nog een paar belangrijke zaken:

  • Lever z.s.m. het overblijfcontract voor volgend schooljaar in!
  • Laat uw kind nog even kijken bij de gevonden voorwerpen!
  • Graag de ouderbijdrage betalen mocht u dit nog niet hebben gedaan!

Nogmaals dank aan alle ouders die ons dit jaar hebben geholpen er een mooi schooljaar van te maken. En natuurlijk danken we jullie allemaal voor jullie medewerking, begrip en flexibiliteit tijdens dit schooljaar.

Het hele Biënkorf-team wenst iedereen een heerlijke vakantie.

Tot maandag 29 augustus!

Verhuizing van kinderen
Dringend verzoek aan ouders die gaan verhuizen of van plan zijn te gaan verhuizen. Graag melden bij Cathy via mail: c.vos@askoscholen.nl

Overblijfformulier schooljaar 2022-2023
Uw kind het overblijfformulier voor schooljaar 2022-2023 mee naar huis gekregen Graag het formulier z.s.m. invullen en weer inleveren op school!

Ouderbijdrage 2021-2022
Mocht u de ouderbijdrage nog niet betaald hebben doet u dat dan graag z.s.m. De onderbouw gaat morgen op schoolreis.

U kunt de bijdrage van € 42,- overmaken naar de rekening van de Ouderraad. Het rekeningnummer is:
 NL54 INGB 0004 5799 70
t.n.v. Financieel comité Biënkorf, o.v.v. de naam en groep van uw kind.
U kunt het bedrag ook contant betalen bij Cathy.

Wanneer uw kind een stadspas heeft kunt u een afspraak maken met Tilly om de ouderbijdrage te voldoen.

Aanvragen Stadspas
De Stadspas met groene stip kunt u aanvragen als u een laag inkomen en weinig vermogen hebt. Wilt u weten of uw kind hier recht op heeft? Kijk dan op www.amsterdam.nl/pakjekans of bel met de gemeente op telefoonnummer 14020.

Regelingen voor Scholieren
Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Bijvoorbeeld omdat u werkt, maar weinig verdient. Of omdat u een uitkering hebt. Dan kunt u hulp krijgen bij de kosten voor schoolgaande kinderen. Kijk op www.amsterdam/kindpakket

Ter herinnering: Eten en drinken in  de pauze
We willen dat de kinderen in de ochtend fruit en/of rauwkost eten en water drinken. Water graag meegeven in een bidon/beker of iets anders duurzaams. Dit om met elkaar de ‘plasticsoep’ tegen te gaan! Tijdens de overblijf krijgen de kinderen melk of water. Tijdens de overblijf eten de kinderen iets voedzaams. De kinderen krijgen geen koek of snoep mee naar school.

Zelf naschoolse opvang afmelden bij ziekte of afwezigheid
Wanneer uw kind ziek is kunt u vanaf 8.00 uur de school bellen om dit te melden. Wij verzoeken u uw kind ook zelf af te melden bij de naschoolse opvang.

Trakteren op school
Wij willen u er dringend op wijzen dat wij op school willen dat er ‘gezonde en lekkere’ traktaties worden uitgedeeld door de jarige kinderen. Dit betekent dat er geen snoep wordt uitgedeeld en zeker geen lolly’s. En houd het bij één traktatie, dus niet ook nog een cadeautje erbij! Dit geldt ook voor de groepsleiders!

Ouderbijdrage 2021-2022 graag betalen
Denkt u aan de betaling?
Van de ouderbijdrage betalen wij de feesten voor de kinderen, de schoolreisjes voor kleuter- en onderbouw. Ook wordt een bijdrage gegeven aan het midden- en bovenbouwkamp.

U kunt de bijdrage van € 42,- overmaken naar de rekening van de Ouderraad. Het rekeningnummer is:
NL54 INGB 0004 5799 70
t.n.v. Financieel comité Biënkorf, o.v.v. de naam en groep van uw kind.
U kunt het bedrag ook contant betalen bij Cathy.
 
Word vriend van het Zoemertje!
De redactie is druk bezig met de eerste editie van dit schooljaar.
Om deze schoolkrant te kunnen blijven maken hebben we uw steun nodig.
Door vriend van het Zoemertje te worden voor 10 euro per jaar, kunnen we de vaardigheden van de kinderredactie vergroten d.m.v. workshops en excursies.

Hiermee help je de school ook met de financiering van de drukkosten van het blad.

Je kunt je donatie overmaken op rekening

NL90 INGB 066.26.97.162 t.n.v. St. KBA inz. Biënkorf

o.v.v. vriend zoemertje 2021-2022