Agenda, informatiemoment MB naar Loon op Zand, eten en drinken in school, vakanties 2022 2023 etc.

Agenda 4 april 2022
 
Maandag 4 april
Weekopening 2KB

Vrijdag 8 april
Weeksluiting in de groepen

Maandag 11 april
Weekopening 4OB

Woensdag 13 april
2OB naar Soundlab

informatiemoment kamp voor 1MB en 2MB 8.45 uur

informatiemoment kamp voor 3MB en 4MB 12.00 uur

Meisjes voetbal BB bij TOB

Donderdag 14 april
ASKO studiedag alle kinderen vrij

Pasen vrijdag 15 april t/m maandag 18 april
Alle kinderen vrij!

Dinsdag 19 april
Weer naar school

MB naar Muiderslot

Voor in de agenda:
woensdag 20 april 4OB naar Soundlab
20 en 21 april eindtoets groep 8
donderdag 21 april 3BB naar Het Eye
vrijdag 22 april 2BB en 4BB naar Het Eye
23 april t/m 8 mei Meivakantie
dinsdag 17 mei schoolreisje kleuterbouw
vrijdag 10 juni Ouderfeest

Kamp middenbouw
De middenbouw gaat in de week van 16 mei op kamp naar Loon op Zand. Het thema dit jaar is de Middeleeuwen.
3MB en 4MB gaan van maandag 16 met tot woensdag 18 mei
1MB en 2MB gaan van woensdag 18 mei tot vrijdag 20 mei.
We organiseren twee informatiemomenten op woensdagochtend 13 april voor de ouders van de middenbouw, zie agenda, uitnodiging en Parro.

Middenbouw naar Micropia
Alle middenbouw groepen hebben MIcropia in Artis bezocht, een verslag is te lezen op de website onder nieuws.

Soundlab
We gingen naar de metro wandelen. De ouders moesten onze pasjes tegen het apparaat houden en toen mochten we in de metro. Daarna liepen we naar Soundlab en toen we daar kwamen gingen we opwarmen en daarna gingen we in groepjes muziek maken.Toen we klaar waren gingen we voor elkaar een concert maken, daarna gingen we eten en gingen we terug naar school.
Seb Foeken 1OB

Schoolvoetbal meisjes
Een verslag van het toernooi, geschreven door Mare uit 2BB, is te lezen op de website. De meisjes zijn een ronde verder en spelen woensdag 13 april bij TOB. Komen jullie kijken?

De ruimte thema in de onderbouw
Vos en Abe uit 2OB hebben een kort verhaal geschreven  ‘Naar de ruimte’.
Het verhaal is te lezen op de website, daar staan nog meer verhalen en foto’s.

Ter herinnering: Eten en drinken in  de pauze
We willen dat de kinderen in de ochtend fruit en/of rauwkost eten en water drinken. Water graag meegeven in een bidon/beker of iets anders duurzaams. Dit om met elkaar de ‘plasticsoep’ tegen te gaan! Tijdens de overblijf krijgen de kinderen melk of water. Tijdens de overblijf eten de kinderen iets voedzaams. De kinderen krijgen geen koek of snoep mee naar school.

Zelf naschoolse opvang afmelden bij ziekte of afwezigheid
Wanneer uw kind ziek is kunt u vanaf 8.00 uur de school bellen om dit te melden. Wij verzoeken u uw kind ook zelf af te melden bij de naschoolse opvang.

Vakanties en vrije dagen 2022-2023
Herfstvakantie            15-10-2022    t/m      23-10-2022
Kerstvakantie             24-12-2022     t/m      08-01-2023
Voorjaarsvakantie       25-02-2023     t/m      05-03-2023
Goede vrijdag & Pasen 07-04-2023     t/m      10-04-2023
Meivakantie inclusief
Koningsdag en 5 mei   22-04-2023     t/m      07-05-2023
Hemelvaartsdag          18-05-2023     t/m      19-05-2023
Pinksteren                  28-05-2023     t/m      29-05-2023
Zomervakantie            22-07-2023     t/m      03-09-2023

Vrije dagen voor alle kinderen

Studiedag                   vrijdag 14-10-2022
Studiedag                   maandag 06-03-2023 & dinsdag 07-03-2023
Studiedag                   vrijdag na avondvierdaagse (juni 2023) ?

Vrije middagen voor midden- en bovenbouw
Vrijdagmiddag voor kerstvakantie       23-12-2022
Vrijdagmiddag januari                        27-01-2023
Vrijdagmiddag voor voorjaarsvakantie 24-02-2023
Vrijdagmiddag juni                             23-06-2023
Vrijdagmiddag voor zomervakantie     21-07-2023

Ouderbijdrage 2021-2022 
De herinneringsbrieven voor de ouderbijdrage zijn aan de kinderen meegegeven.
Denkt u aan de betaling? Van de ouderbijdrage betalen wij de feesten voor de kinderen, de schoolreisjes voor kleuter- en onderbouw. Ook wordt een bijdrage gegeven aan het midden- en bovenbouwkamp.

U kunt de bijdrage van € 42,- overmaken naar de rekening van de Ouderraad. Het rekeningnummer is:
NL54 INGB 0004 5799 70
t.n.v. Financieel comité Biënkorf, o.v.v. de naam en groep van uw kind.
U kunt het bedrag ook contant betalen bij Cathy.
 

Trakteren op school
Wij willen u er dringend op wijzen dat wij op school willen dat er ‘gezonde en lekkere’ traktaties worden uitgedeeld door de jarige kinderen. Dit betekent dat er geen snoep wordt uitgedeeld en zeker geen lolly’s. En houd het bij één traktatie, dus niet ook nog een cadeautje erbij! Dit geldt ook voor de groepsleiders!

Word vriend van het Zoemertje!
De redactie is druk bezig met de eerste editie van dit schooljaar.

Om deze schoolkrant te kunnen blijven maken hebben we uw steun nodig.
Door vriend van het Zoemertje te worden voor 10 euro per jaar, kunnen we de vaardigheden van de kinderredactie vergroten d.m.v. workshops en excursies.

Hiermee help je de school ook met de financiering van de drukkosten van het blad.

Je kunt je donatie overmaken op rekening

NL90 INGB 066.26.97.162 t.n.v. St. KBA inz. Biënkorf

o.v.v. vriend zoemertje 2021-2022