Agenda, rapportgesprekken, studiedagen, voorkeursformulier, ouderbijdrage etc.

Agenda 31 januari 2022
 
Maandag 31 januari
Weekopening 4MB

Adviesgesprekken groep 8

Vrijdag 4 februari
Weeksluiting in de groepen

1MB bezoekt het Paleis op de Dam

Maandag 7 februari
Weekopening 5KB

Dinsdag 8 februari
4MB bezoekt het Paleis op de Dam

Vrijdag 11 februari
Weeksluiting in de groepen

Maandag 14 februari
Weekopening 2OB

Voor in de agenda:
Start voorjaarsvakantie vrijdagmiddag 18 februari 12.15 uur
maandag 28 februari en dinsdag 1 maart zijn de kinderen nog vrij i.v.m. studiedagen

Rapportgesprekken In de periode van 7 februari t/m 16 februari a.s. zullen de rapportgesprekken plaatsvinden voor de ouders van kinderen uit onder- en middenbouw en de kinderen uit groep 7. De gesprekken worden in principe telefonisch of digitaal gehouden. Via Parro krijgt u een uitnodiging van de groepsleider van uw kind. Alleen op uitnodiging van de groepsleider kan een gesprek op school plaatsvinden. Het rapport krijgt u een paar dagen voor het gesprek mee naar huis. Onder het tabblad ‘informatie’ in het rapport treft u een nieuwe begeleidende brief aan en een uitleg over de uitslagen van het CITO leerlingvolgsysteem. Wij vragen u de rapporten intact te laten en na het gesprek achter te laten op school.

Voorkeursformulier
Begin november ontvangen ouders van jongere broertjes en zusjes van kinderen geboren tussen 1 september 2018 en 31 augustus 2019 het voorkeursformulier van de gemeente Amsterdam. Wanneer u het formulier toegestuurd heeft gekregen graag invullen en afgeven op school. Zo weet u zeker dat uw kind een gegarandeerde plaats bij ons op school heeft.

Trakteren op school
Wij willen u er dringend op wijzen dat wij op school willen dat er ‘gezonde en lekkere’ traktaties worden uitgedeeld door de jarige kinderen. Dit betekent dat er geen snoep wordt uitgedeeld en zeker geen lolly’s. En houd het bij één traktatie, dus niet ook nog een cadeautje erbij! Dit geldt ook voor de groepsleiders!

Ouderbijdrage 2021-2022
U heeft de brief voor de ouderbijdrage inmiddels ontvangen. Het zou fijn zijn als iedereen snel betaalt, zodat we het geld kunnen besteden aan activiteiten voor alle kinderen.

U kunt de bijdrage van € 42,- overmaken naar de rekening van de Ouderraad. Het rekeningnummer is:
NL54 INGB 0004 5799 70
t.n.v. Financieel comité Biënkorf, o.v.v. de naam en groep van uw kind.
U kunt het bedrag ook contant betalen bij Cathy.
 
Word vriend van het Zoemertje!
De redactie is druk bezig met de eerste editie van dit schooljaar.

Om deze schoolkrant te kunnen blijven maken hebben we uw steun nodig.
Door vriend van het Zoemertje te worden voor 10 euro per jaar, kunnen we de vaardigheden van de kinderredactie vergroten d.m.v. workshops en excursies.

Hiermee help je de school ook met de financiering van de drukkosten van het blad.

Je kunt je donatie overmaken op rekening

NL90 INGB 066.26.97.162 t.n.v. St. KBA inz. Biënkorf

o.v.v. vriend zoemertje 2021-2022