Agenda, Teams, Ouderbijdrage, Kerst etc.

Agenda 30 november  2020
 
Maandag 30 november
Weekopening in de groepen
Digitale informatiebijeenkomst ouders 8e jaars
Dinsdag 1 december
Weekopening 3OB
Vrijdag 4 december
Sinterklaasfeest
Maandag 7 december
Weekopening in de groepen
1KB, 2KB en 3KB Winterwandeling
1OB bezoekt het Tropenmuseum ‘Sabi Suriname’
Digitale MR vergadering
Dinsdag 8 december
4KB en 5KB Winterwandeling
Vrijdag 11 december
Atelier MB
Weeksluiting in de hal
Maandag 14 december
Weekopening Team Kerst
2OB bezoekt het Tropenmuseum ‘Sabi Suriname’

Voor in de agenda:
Vrijdag 18 december alle kinderen vrij!
Kerstvakantie t/m 3-1-2021

Kerstviering op De Biënkorf
Door alle Covid-19 maatregelen ziet ons Kerstfeest er dit jaar anders uit dan wij gewend zijn en zullen wij geen traditioneel kerstdiner organiseren. We maken er op donderdag 17 december wel een feestelijke dag, van onder schooltijd. Informatie hierover volgt.
Dit betekent wel dat wij alle kinderen op vrijdag 18 december vrij geven en de Kerstvakantie voor de kinderen een dag eerder begint.
De MR is van dit besluit op de hoogte en wij hebben onze na-schoolaanbieders hierover geïnformeerd.

Broertjes en zusjes
Een paar weken geleden heeft u het voorkeursformulier van de gemeente Amsterdam ontvangen voor broertjes en zusjes geboren tussen 1-9-2019 en 31-08-2018. Wij verzoeken u dringend het formulier in te vullen en z.s.m. in te leveren op school. Zo weet u zeker dat uw kind gebruik kan maken van de gegarandeerde plaats bij ons op school.

Onderbouw naar Tropenmuseum
We zijn met de klas naar het Tropenmuseum geweest. In het museum zijn we in 3 groepen verdeeld. Elk groepje werd begeleid door een ‘mati’ (medewerker) van het museum. Ieder groepje kreeg een workshop wat aansloot bij een onderwerp over Suriname. Dit ging uiteen van koken tot een lepel graferen.
Groepje 1: De kinderen in dit groepje gingen samen een gerecht koken wat veel wordt gegeten in Suriname tijdens feesten. Ze gingen bruine bonen met rijst maken. De uien, tomaten, selderij werd gesneden en de bonen werden geprakt. Dit gerecht gingen we aan het einde van de workshop uitdelen aan de kinderen uit de klas.
Groepje 2: De kinderen in dit groepje gingen samen lepels graferen. Hier kregen ze eerst een goede uitleg voor met voorbeelden erbij. Aan het einde mochten de kinderen hun gegrafeerde lepel laten zien aan de andere kinderen uit de klas.
Groepje 3: De kinderen in het laatste groepje zijn aan de slag gegaan met trommels. Ze hebben hierbij van hun ‘mati’ een aantal tromroffels geleerd. Aan het einde van de workshop mochten zij een optreden geven aan de andere kinderen van de klas.

Informatieavond ouders groep 8
Maandag 30 november a.s. is er een digitale informatieavond via Teams voor de ouders van groep 8 over het voortgezet onderwijs, VO, de procedure en het tijdpad. Wij hopen alle ouders van groep 8 daar digitaal te zien, uitnodiging volgt via Parro.

Teams
Wij zullen via Teams gaan werken en vergaderen en eventueel ook oudergesprekken op die manier voeren. Wij verzoeken u op uw device met camera, Teams te installeren via de app. Een handleiding om met Teams te werken volgt binnen kort per mail.


Veilig Parkeren en Schoolzone
Langs de weg van de Mariëndaal, tegenover de school, ziet u een doorgetrokken gele streept. Dit betekent dat u hier niet mag stilstaan om kinderen uit de auto te laten, parkeren of anderszins te laden en lossen! 
Dit is een van de maatregelen die de gemeente heeft getroffen om de schoolomgeving veiliger te maken en de overlast tegen te gaan voor de bewoners.

Een gele doorgetrokken streep houdt een verbod in. Op de plek naast een gele doorgetrokken streep is zelfs het stilstaan met een voertuig verboden. Het gaat hier dus verder dan een parkeerverbod!

Ouderbijdrage 2020-2021
De brieven voor de ouderbijdrage zijn al een tijd geleden meegegeven met de kinderen. Het zou fijn zijn als iedereen snel betaalt, zodat het geld besteed kan worden aan het Sinterklaasfeest en het Kerstfeest.

U kunt de bijdrage van € 42,- overmaken naar de rekening van de Ouderraad. Het rekeningnummer is:
 NL54 INGB 0004 5799 70
t.n.v. Financieel comité Biënkorf, o.v.v. de naam en groep van uw kind.
U kunt het bedrag ook contant betalen bij Cathy.
Wanneer uw kind een stadspas heeft kunt u een afspraak maken met Tilly om de ouderbijdrage te voldoen.

Aanvragen Stadspas

De Stadspas met groene stip kunt u aanvragen als u een laag inkomen en weinig vermogen hebt. Wilt u weten of uw kind hier recht op heeft? Kijk dan op www.amsterdam.nl/pakjekans of bel met de gemeente op telefoonnummer 14020.

Regelingen voor Scholieren
Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Bijvoorbeeld omdat u werkt, maar weinig verdient. Of omdat u een uitkering hebt. Dan kunt u hulp krijgen bij de kosten voor schoolgaande kinderen. Kijk op www.amsterdam/kindpakket

Trakteren op school
Wij willen u er nogmaals dringend op wijzen dat wij op school willen dat er ‘gezonde en lekkere’ traktaties worden uitgedeeld door de jarige kinderen. Dit betekent dat er geen snoep wordt uitgedeeld en zeker geen lolly’s. Wij vragen u ook geen zakjes chips uit te delen, te vet en te te zout. En houd het bij één traktatie, dus niet ook nog een cadeautje erbij!

In deze periode vragen wij u de kinderen een traktatie mee te geven die verpakt is gekocht.

Denk aan:

  • rozijntjes
  • popcorn (kleine verpakking)
  • verpakte cake (wij snijden de cake)
  • bak druiven (wij maken het schoon)
  • mandarijnen
  • snoeptomaat/-paprika/-komkommer


Overblijfregeling 2020-2021
Graag z.s.m. de overblijfregeling voor dit schooljaar inleveren.

De bijdrage zo spoedig mogelijk overmaken naar de rekening
van TSO: NL05 INGB 0660 5716 76

Wanneer u de overblijf van 2019-2020 nog niet betaald heeft of nog geen regeling heeft getroffen, kan uw kind geen gebruik maken van de overblijfregeling 2020-2021.

Verhuizing van kinderen
Dringend verzoek aan ouders die gaan verhuizen of van plan zijn te gaan verhuizen. Graag melden bij de groepsleider en bij Cathy via mail:
 c.vos@askoscholen.nl

                   Word vriend van het Zoemertje!
 Om deze schoolkrant te kunnen blijven maken hebben we uw steun nodig.
Door vriend van het Zoemertje te worden voor 10 euro per jaar, kunnen we de vaardigheden van de kinderredactie vergroten d.m.v. workshops en excursies.

Hiermee help je de school ook met de financiering van de drukkosten van het blad.

Je kunt je donatie overmaken op rekening

NL90 INGB 066.26.97.162 t.n.v. St. KBA inz. Biënkorf

o.v.v. vriend zoemertje 2020-2021