Agenda, nieuwe schooljaar, stamgroepavond, overblijf, ouderbijdrage, parkeren

Agenda 30 augustus 2021
 
Maandag 30 augustus
Weekopening in de groepen

Woensdag 1 september
Start Biënkorfkoor

Donderdag 2 september
Start schoolzwemmen groep 5
voor kinderen zonder A- en B-diploma

Schooltuinen voor de 7e jaars

Schaakles in lokaal 4BB De Masker Bijen

Vrijdag 3 september
Weeksluiting in de hal in de ochtend voor de kleuter- en onderbouw

Weeksluiting inde hal in de middag voor de midden- en bovenbouw

Maandag 6 september
Weekopening in de groepen

Digitale stamgroepavond BB
 
Dinsdag 7 september
Digitale stamgroepavond onderbouw

Vrijdag 10 september
Weeksluiting in de groepen

Maandag 13 september
Weekopening start werkweek Bladel voor bovenbouw
2BB en 3BB naar Bladel

Voor in de agenda:
20 september 4BB naar Bladel
20 september 1Ob en 2OB naar Artis
21 september 3OB en 4OB naar Artis

Nieuw schooljaar
Het nieuwe schooljaar is begonnen en het is voor ons allemaal even wennen.
U mag als ouder de school helaas (nog) niet in en u mag ook (nog) niet bij de weekopeningen en weeksluitingen zijn.
De groepsleiders zijn allemaal via e-mail te bereiken.

Wanneer uw kind ziek is bel school of stuur een e-mail naar bienkorf.info@askoscholen.nl

Hou er rekening mee dat groepsleiders overdag niet hun e-mail of telefoon checken; voor dingende zaken bel of e-mail naar het algemene nummer of
e-mailadres van de school.

Schooltijden nog aangepast
Wij verzoeken u dringend uw kind op tijd naar school te brengen.

-midden- en bovenbouwkinderen zijn om 8.25 uur aanwezig op school,
 zij starten om 8.30 uur;

-onderbouwkinderen zijn om 8.40 uur aanwezig, zij starten om 8.45 uur;

-kleuterbouwkinderen zijn uiterlijk 8.55 uur aanwezig, zij starten om 9.00 uur.

Jongere broertjes en zusjes mogen al eerder mee naar school komen.

Afspraken nieuwe schooljaar
Het nieuwe jaar is weer begonnen. Laten we met elkaar de afspraken weer even op een rijtje zetten:

 • Breng uw kind op tijd naar school, zie schema boven;
 • Fietsen van de kinderen in de fietsenrekken;
 • Houd voldoende afstand van elkaar;
 • Houd u aan de looprichting op het schoolplein;
 • Parkeer veilig in de wijk rond de school;
 • Parkeer in de vakken en niet op de stoep of achter de gele streep;
 • Geef gewijzigde telefoonnummers en e-mailadressen door aan school;
 • Laat uw kind gezond en lekker trakteren;
 • Geef de leerkracht dezelfde traktatie als de kinderen;
 • Controleer uw kind regelmatig op hoofdluis;
 • Was regelmatig de gymkleding;
 • Controleer of de gymschoenen nog passen;
 • Laat kinderen alleen bij calamiteiten naar huis bellen;
 • Vanaf 8 uur 's ochtends kunt u uw kind telefonisch ziekmelden;
 • Bel zelf de BSO wanneer uw kind ziek is;
 • Graag de overblijfformulieren z.s.m. inleveren;
 • Geef uw kind water mee.
 • Geef uw kind fruit/rauwkost mee en een voedzame lunch.

Stamgroepavond
De stamgroepavonden van onder- en bovenbouw worden voor 20 september digitaal georganiseerd. Kleuter- en middenbouw wachten op de mogelijke versoepelingen per 20 september. Wanneer we op die data niet fysiek bij elkaar komen wordt de avond ook digitaal georganiseerd. De stamgroepavond is bedoeld om elkaar als ouders van de  groep en de groepsleerkracht te leren kennen en ontmoeten. U krijgt deze avond informatie over het komend schooljaar. Daarom vinden wij het belangrijk dat er van elk kind een ouder aanwezig is !!

 • Stamgroepavond bovenbouw maandag 6 september
 • Stamgroepavond onderbouw dinsdag 7 september
 • Stamgroepavond kleuterbouw dinsdag 28 september
 • Stamgroepavond middenbouw dinsdag 5 oktober

We drinken alleen water in bekers/bidons etc.
We willen dat de kinderen in de ochtend fruit en/of rauwkost eten en water drinken. Water graag meegeven in een bidon/beker of iets anders duurzaams. Dit om met elkaar de ‘plasticsoep’ tegen te gaan! Tijdens de overblijf krijgen de kinderen melk of water.
 
Veilig Parkeren en Schoolzone
Langs de weg van de Mariëndaal, tegenover de school, ziet u een doorgetrokken gele streept. Dit betekent dat u hier niet mag stilstaan om kinderen uit de auto te laten, parkeren of anderszins te laden en lossen.
Dit is een van de maatregelen die de gemeente heeft getroffen om de schoolomgeving veiliger te maken en de overlast tegen te gaan voor de bewoners.
 
Een gele doorgetrokken streep houdt een verbod in. Op de plek naast een gele doorgetrokken streep is zelfs het stilstaan met een voertuig verboden. Het gaat hier dus verder dan een parkeerverbod!

Tevens ligt onze school in een schoolzone gebied, dus pas uw snelheid aan en wees alert op overstekende kinderen en fietsende kinderen.

Parkeren van fietsen en bakfietsen van ouders
Het is een uitdaging alle fietsen van de kinderen te parkeren op het schoolplein, dat lukt gelukkig goed. De vraag aan u als ouder is parkeer uw fiets buiten het schoolplein en parkeer uw fiets zodanig dat er voldoende ruimte op het trottoir overblijft om de looprichting aan te kunnen houden.

Naschoolse aanbieders van De Biënkorf
Wij werken met een aantal na-schoolse aanbieders samen. Tinteltuin (locatie Stadshoeve en Buikslotermeer), Kleinlab, Norlandia en Partou (locatie Kampina en Elzenhagenpad). Partou Elzenhagenpad is voor 7+ kinderen,  zij bieden een sportaanbod op maandag, dinsdag en donderdag informatie en aanmelding via Partou.


Overblijfregeling 2021-2022
Graag z.s.m. de overblijfregeling voor dit schooljaar inleveren.

De bijdrage zo spoedig mogelijk overmaken naar de rekening
van TSO: NL05 INGB 0660 5716 76

Wanneer u de overblijf van 2020-2021 nog niet betaald heeft of nog geen regeling heeft getroffen, kan uw kind geen gebruik maken van de overblijfregeling 2021-2022.

Verhuizing van kinderen
Dringend verzoek aan ouders die gaan verhuizen of van plan zijn te gaan verhuizen. Graag melden bij de groepsleider en bij Cathy via mail:
 c.vos@askoscholen.nl

Trakteren op school
Wij willen u er dringend op wijzen dat wij op school willen dat er ‘gezonde en lekkere’ traktaties worden uitgedeeld door de jarige kinderen. Dit betekent dat er geen snoep wordt uitgedeeld en zeker geen lolly’s. En houd het bij één traktatie, dus niet ook nog een cadeautje erbij! Dit geldt ook voor de groepsleiders!

Ouderbijdrage 2021-2022
Binnenkort geven wij de brieven voor de ouderbijdrage  mee. Het zou fijn zijn als iedereen snel betaalt, zodat het geld besteed kan worden aan activiteiten voor alle kinderen.

U kunt de bijdrage van € 42,- overmaken naar de rekening van de Ouderraad. Het rekeningnummer is:
NL54 INGB 0004 5799 70
t.n.v. Financieel comité Biënkorf, o.v.v. de naam en groep van uw kind.
U kunt het bedrag ook contant betalen bij Cathy.
 
Word vriend van het Zoemertje!
Voor de zomervakantie is ere weer een prachtig exemplaar gemaakt. Wanneer u deze editie niet heeft ontvangen neem dam even contact op met Tilly: bienkorf.info@askoscholen.nl

Om deze schoolkrant te kunnen blijven maken hebben we uw steun nodig.
Door vriend van het Zoemertje te worden voor 10 euro per jaar, kunnen we de vaardigheden van de kinderredactie vergroten d.m.v. workshops en excursies.

Hiermee help je de school ook met de financiering van de drukkosten van het blad.

Je kunt je donatie overmaken op rekening

NL90 INGB 066.26.97.162 t.n.v. St. KBA inz. Biënkorf

o.v.v. vriend zoemertje 2020-2021