Agenda, ouderbijdrage, overblijft etc.

Agenda 28 juni 2021
 
Maandag 28 juni
Musical 3BB

Dinsdag 29 juni
Schoolreis Onderbouw

Vrijdag 2 juli
Weeksluiting in de groepen

Maandag 5 juli
Weekopening in de groepen

Dinsdag 6 juli
Middenbouw naar Pampus

Laatste dag 8e jaars vanaf 14.50 uur
uitzwaaien op het kleuterschoolplein

Afscheidavond 8e jaars, uitnodiging volgt

Woensdag 7 juli
Groep 7 naar Artis

Bouwverlaterslunch voor groep 2, 4 en 6
de kinderen kunnen om 14.00 uur opgehaald worden
De kinderen uit groep 1, 3, 5 en 7 zijn de normale tijd vrij

Donderdag 8 juli
We vieren het afscheid van Tinky,
u heeft hier een uitnodiging per e-mail van ontvangen.

Vrijdag 9 juli
Weeksluiting in de groepen
Alle kinderen om 12.00 uur vrij!

Zomervakantie t/m 22 augustus

Maandag 23 augustus
Alle kinderen weer naar school!

De laatste bijgeluiden van dit schooljaar

Nog een paar belangrijke zaken:

  • Lever z.s.m. het overblijfcontract voor volgend schooljaar in!
  • Laat uw kind nog even bij de gevonden voorwerpen!
  • Graag de ouderbijdrage betalen mocht u dit nog niet hebben gedaan!

Nogmaals dank aan alle ouders die ons dit jaar hebben geholpen er een mooi schooljaar van te maken. En natuurlijk danken we jullie allemaal voor jullie medewerking, begrip en flexibiliteit tijdens dit bijzondere jaar.

Het hele Biënkorf-team wenst iedereen een heerlijke vakantie.

Tot maandag 23 augustus!

Maatregelen op school na de zomer
Het gaat goed met het brengen en halen van de kinderen en het afstand houden van elkaar. We houden dit met elkaar vol, in elk geval tot de zomervakantie. Hoe het brengen en halen na de zomervakantie er uit zal gaan zien weten we nu nog niet. We kunnen nu ook nog niet zeggen of ouders dan weer de school in mogen. We houden u hier voor aanvang van het nieuwe schooljaar van op de hoogte.

Overblijfformulier schooljaar 2021-2022
Vorige week heeft uw kind het overblijfformulier voor schooljaar 2021-2022 mee naar huis gekregen Graag het formulier z.s.m. invullen en weer inleveren op school!

Verhuizing van kinderen

Dringend verzoek aan ouders die gaan verhuizen of van plan zijn te gaan verhuizen. Graag melden bij de groepsleider en bij Cathy via mail:

c.vos@askoscholen.nl

Ouderbijdrage 2020-2021
Mocht u de ouderbijdrage nog niet betaald hebben doet u dat dan graag z.s.m. De kleuter- en onderbouw gaan binnenkort op schoolreis.

U kunt de bijdrage van € 42,- overmaken naar de rekening van de Ouderraad. Het rekeningnummer is:
 NL54 INGB 0004 5799 70
t.n.v. Financieel comité Biënkorf, o.v.v. de naam en groep van uw kind.
U kunt het bedrag ook contant betalen bij Cathy.

Wanneer uw kind een stadspas heeft kunt u een afspraak maken met Tilly om de ouderbijdrage te voldoen.

Aanvragen Stadspas
De Stadspas met groene stip kunt u aanvragen als u een laag inkomen en weinig vermogen hebt. Wilt u weten of uw kind hier recht op heeft? Kijk dan op www.amsterdam.nl/pakjekans of bel met de gemeente op telefoonnummer 14020.

Regelingen voor Scholieren
Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Bijvoorbeeld omdat u werkt, maar weinig verdient. Of omdat u een uitkering hebt. Dan kunt u hulp krijgen bij de kosten voor schoolgaande kinderen. Kijk op www.amsterdam/kindpakket

Trakteren op school
Wij willen u er nogmaals dringend op wijzen dat wij op school willen dat er ‘gezonde en lekkere’ traktaties worden uitgedeeld door de jarige kinderen. Dit betekent dat er geen snoep wordt uitgedeeld en zeker geen lolly’s. Wij vragen u ook geen zakjes chips uit te delen, te vet en te te zout. En houd het bij één traktatie, dus niet ook nog een cadeautje erbij!

In deze periode vragen wij u de kinderen een traktatie mee te geven die verpakt is gekocht, dus zelf geen zakjes vullen!

Denk aan:

  • rozijntjes
  • popcorn (kleine verpakking)
  • verpakte cake (wij snijden de cake)
  • bak druiven (wij maken het schoon)
  • mandarijnen
  • snoeptomaat/-paprika/-komkommer

Word vriend van het Zoemertje!
In de laatste week voor de zomervakantie krijgen de kinderen weer een prachtig exemplaar mee naar huis! Om deze schoolkrant te kunnen blijven maken hebben we uw steun nodig.
Door vriend van het Zoemertje te worden voor 10 euro per jaar, kunnen we de vaardigheden van de kinderredactie vergroten d.m.v. workshops en excursies.

Hiermee help je de school ook met de financiering van de drukkosten van het blad.

Je kunt je donatie overmaken op rekening

NL90 INGB 066.26.97.162 t.n.v. St. KBA inz. Biënkorf

o.v.v. vriend zoemertje 2020-2021