Agenda, ouderbijdrage, telefoon gebruik in school, weeksluitingen etc.

Agenda 26 september 2022
 
Maandag 26 september
Weekopening in de groepen
1MB naar De Hortus

Dinsdag 27 september
Stamgroepavond Onderbouw

Woensdag 28 september
Digitale informatie over 'Leren Lezen' in groep 3
uitnodiging volgt via Parro

Informatieochtend voor nieuwe geïnteresseerde ouders
voor de school 9.30-11.00 uur

Donderdag 29 september
4MB naar De Hortus

Vrijdag 30 september

Weeksluiting in de groepen

Maandag 3 oktober
Weekopening team Kinderboekenweek

Woensdag 5 oktober
Kleuterbouw naar ‘Muk en het orkest’ in de NedPho-koepel

Vrijdag 7 oktober
Weekopening in de hal

Maandag 10 oktober
Weekopening 4OB

Voor in de agenda:
Vrijdag 14 oktober alle kinderen vrij Studiedag
Aansluitend Herfstvakantie t/m 23 oktober

Telefoons en smartwatch
De afspraak is dat kinderen in school geen smartphone gebruiken. Buiten mogen de kinderen gebruik maken van de telefoon om u te laten weten dat zij op school zijn gekomen. In school blijft de telefoon in de tas of in een bakje bij de groepsleider. Dit geldt ook voor de smartwatch. Wij zien steeds meer kinderen met een smartwatch. Deze blijven thuis of in een bakje bij de groepsleider.
U blijft zelf verantwoordelijk voor verlies, schade etc.

Stamgroepavond
De stamgroepavond is bedoeld om elkaar als ouders van de  groep en de groepsleider te leren kennen en ontmoeten. U krijgt deze avond informatie over het komend schooljaar. Daarom vinden wij het belangrijk dat er van elk kind een ouder aanwezig is !!

Inloop 19.15 uur, start 19.30 tot 20.30 uur

  • Stamgroepavond onderbouw dinsdag 27 september

Weeksluitingen 
Zoals u weet houden wij één keer in de twee weken op vrijdag een weeksluiting. Zo ook morgen, vrijdag 23 september. We kondigen de weeksluiting altijd aan in onze nieuwsbrief De Bijgeluiden. In de ochtend is het voor kleuter- en onderbouw, in de middag voor midden- en bovenbouw. Tijdens de weeksluiting laten kinderen zien waar zij de afgelopen twee weken aan gewerkt hebben. Ze spelen een toneelstukje, zingen een lied, een dansje, presenteren iets, lezen iets voor etc.

Ouders zijn gelukkig weer welkom bij deze viering. Wel vragen wij u op tijd aanwezig te zijn, dat betekent 5 minuten voor aanvang:
- voor kleuter- en onderbouw om 11.25 uur 
- voor midden- en bovenbouw om 14.25 uur. 
Ouders nemen plaats achter de banken in de zaal, dus niet aan de zijkant.

Voor een jonger broertje of zusje kan de weeksluiting lang duren; mocht uw jonge kind/baby de viering niet volhouden of gaan huilen, dan vragen wij u de hal te verlaten. 
Sommige groepsleiders van de kleuter- en onderbouw hebben ervoor gekozen om (meestal) via Parro aan te kondigen welke kinderen op vrijdag gaan optreden. De meeste groepsleiders doen dit echter niet. Daarbij is ook niet altijd mogelijk voor groepsleiders om dit te doen, omdat soms pas op de dag van de weeksluiting wordt besloten wie gaat optreden. 
U bent elke weeksluiting welkom en ook al doet uw kind niet mee, u blijft wel op de hoogte van de thema's in de groep en het is ook onderdeel van de verbinding met school.

We drinken alleen water in bekers/bidons etc.
We willen dat de kinderen in de ochtend fruit en/of rauwkost eten en water drinken. Water graag meegeven in een bidon/beker of iets anders duurzaams. Dit om met elkaar de ‘plasticsoep’ tegen te gaan! Tijdens de overblijf krijgen de kinderen melk of water.
 
Veilig Parkeren en Schoolzone
Langs de weg van de Mariëndaal, tegenover de school, ziet u een doorgetrokken gele streept. Dit betekent dat u hier niet mag stilstaan om kinderen uit de auto te laten, parkeren of anderszins te laden en lossen.
Dit is een van de maatregelen die de gemeente heeft getroffen om de schoolomgeving veiliger te maken en de overlast tegen te gaan voor de bewoners.
 
In de hele wijk geldt nu een stopverbod, houd hier rekening mee wanneer u uw kind naar school brengt.

Tevens ligt onze school in een schoolzone gebied, dus pas uw snelheid aan en wees alert op overstekende kinderen en fietsende kinderen.

Parkeren van fietsen en bakfietsen van ouders
Het is een uitdaging alle fietsen van de kinderen te parkeren op het schoolplein, dat lukt gelukkig goed. De vraag aan u als ouder is parkeer uw fiets buiten het schoolplein en parkeer uw fiets zodanig dat er voldoende ruimte op het trottoir overblijft om de looprichting aan te kunnen houden.

Voor de fietsers die gebruik maken van het trottoir naast de school, dit is een voetgangersgebied en geen fietspad, jullie zijn dus te gast en voetgangers gaan voor!


Overblijfregeling 2022-2023
Graag z.s.m. de overblijfregeling voor dit schooljaar inleveren.

De bijdrage zo spoedig mogelijk overmaken naar de rekening
van TSO: NL05 INGB 0660 5716 76

Wanneer u de overblijf van 2020-2021 nog niet betaald heeft of nog geen regeling heeft getroffen, kan uw kind geen gebruik maken van de overblijfregeling 2021-2022.

Verhuizing van kinderen
Dringend verzoek aan ouders die gaan verhuizen of van plan zijn te gaan verhuizen. Graag melden bij de groepsleider en bij Cathy via mail:
 c.vos@askoscholen.nl

Trakteren op school
Wij willen u er dringend op wijzen dat wij op school willen dat er ‘gezonde en lekkere’ traktaties worden uitgedeeld door de jarige kinderen. Dit betekent dat er geen snoep wordt uitgedeeld en zeker geen lolly’s. En houd het bij één traktatie, dus niet ook nog een cadeautje erbij! Dit geldt ook voor de groepsleiders!


Ouderbijdrage 2022-2023

Binnenkort geven wij de brieven voor de ouderbijdrage  mee. Het zou fijn zijn als iedereen snel betaalt, zodat het geld besteed kan worden aan activiteiten voor alle kinderen.

U kunt de bijdrage van € 42,- overmaken naar de rekening van de Ouderraad. Het rekeningnummer is:
NL54 INGB 0004 5799 70
t.n.v. Financieel comité Biënkorf, o.v.v. de naam en groep van uw kind.
U kunt het bedrag ook contant betalen bij Cathy.
 

Word vriend van het Zoemertje!
Voor de zomervakantie is ere weer een prachtig exemplaar gemaakt. Wanneer u deze editie niet heeft ontvangen neem dam even contact op met Tilly: bienkorf.info@askoscholen.nl

Om deze schoolkrant te kunnen blijven maken hebben we uw steun nodig.
Door vriend van het Zoemertje te worden voor 10 euro per jaar, kunnen we de vaardigheden van de kinderredactie vergroten d.m.v. workshops en excursies.

Hiermee help je de school ook met de financiering van de drukkosten van het blad.

Je kunt je donatie overmaken op rekening

NL90 INGB 066.26.97.162 t.n.v. St. KBA inz. Biënkorf

o.v.v. vriend zoemertje 2022-2023