Agenda 24 augustus 2020

Maandag 24 augustus
Weekopening in de groepen

Donderdag 27 augustus
Start schoolzwemmen groep 5
voor kinderen zonder diploma

Schooltuinen voor de 7e jaars

Schaakles in lokaal 3BB Imkerdal

Vrijdag 28 september
Weeksluiting in de hal in de ochtend voor de kleuterbouw

Weeksluiting inde hal in de middag voor de middenbouw

Maandag 31 augustus
Weekopening in de groepen

Woensdag 2 september
Start schoolkoor

Vrijdag 4 september
Weeksluiting in de hal in de ochtend voor de onderbouw

Weeksluiting inde hal in de middag voor de bovenbouw

Maandag 7 september
Weekopening start werkweek Bladel voor bovenbouw 

Nieuw schooljaar 2020 - 2021
Het nieuwe schooljaar is begonnen en het is voor ons allemaal even wennen.
U mag als ouder de school niet in, dus helaas ook niet bij de weekopeningen en weeksluitingen en we hebben veel minder contact met elkaar. De groepsleiders zijn allemaal via e-mail te bereiken. Per bouw wordt een informatiebrief gemaakt over de afspraken in de school.
Wanneer uw kind ziek is bel school of stuur een mail naar bienkorf.info@askoscholen.nl
Hou er rekening mee dat groepsleiders overdag niet hun mail of telefoon checken; voor dingende zaken bel of mail naar het algemene nummer of e-mailadres van de school.

Schooltijden
Wij verzoeken u dringend uw kind op tijd naar school te brengen.
-midden- en bovenbouwkinderen zijn om 8.25 uur aanwezig op school,
 zij starten om 8.30 uur;

-onderbouwkinderen zijn om 8.40 uur aanwezig, zij starten om 8.45 uur;

-kleuterbouwkinderen zijn uiterlijk 8.55 uur aanwezig, zij starten om 9.00 uur.

Jongere broertjes en zusjes mogen al eerder mee naar school komen.

Afspraken nieuwe schooljaar
Het nieuwe jaar is weer begonnen. Laten we met elkaar de afspraken weer even op een rijtje zetten:
• Breng uw kind op tijd naar school, zie schema boven;
• Fietsen van de kinderen in de fietsenrekken;
• Houd voldoende afstand van elkaar;
• Houd u aan de looprichting op het schoolplein;
• Parkeer veilig in de wijk rond de school;
• Parkeer in de vakken en niet op de stoep of achter de gele streep;
• Geef gewijzigde telefoonnummers en e-mailadressen door aan school;
• Laat uw kind gezond en lekker trakteren;
• Geef de leerkracht dezelfde traktatie als de kinderen;
• Controleer uw kind regelmatig op hoofdluis;
• Was regelmatig de gymkleding;
• Controleer of de gymschoenen nog passen;
• Laat kinderen alleen bij calamiteiten naar huis bellen;
• Vanaf 8 uur 's ochtends kunt u uw kind telefonisch ziekmelden;
• Bel zelf de BSO wanneer uw kind ziek is;
• Graag de overblijfformulieren z.s.m. inleveren;
• Geef uw kind water mee.

Excursies
Gelukkig mogen de kinderen van de bovenbouw in september op werkweek naar Bladel. Het bezoek van de onderbouw naar Artis gaat niet door, we mogen geen gebruik maken van het openbaarvervoer. Per bouw zal er een culturele excursie gedurende het schooljaar plaatsvinden we maken gebruik  van de cultuurbus, de kinderen worden dan vervoerd met een touringcar betaald door de gemeente Amsterdam.

Medezeggenschapsraad (MR)
Een aantal ouders heeft zich opgegeven om deel te nemen aan de MR van school. Volgende week ontvangt u per e-mail een stembiljet.

Ook dit schooljaar alleen water in bekers/bidons etc.
We willen dat de kinderen in de ochtend fruit en/of rauwkost eten en water drinken. Water graag meegeven in een bidon/beker of iets anders duurzaams. Dit om met elkaar de ‘plasticsoep’ tegen te gaan! Tijdens de overblijf krijgen de kinderen melk of water.

Veilig Parkeren en Schoolzone
Langs de weg van de Mariëndaal, tegenover de school, ziet u een doorgetrokken gele streept. Dit betekent dat u hier niet mag stilstaan om kinderen uit de auto te laten, parkeren of anderszins te laden en lossen. Dit is een van de maatregelen die de gemeente heeft getroffen om de schoolomgeving veiliger te maken en de overlast tegen te gaan voor de bewoners.

Een gele doorgetrokken streep houdt een verbod in. Op de plek naast een gele doorgetrokken streep is zelfs het stilstaan met een voertuig verboden. Het gaat hier dus verder dan een parkeerverbod!

Tevens ligt onze school in een schoolzone gebied, dus pas uw snelheid aan en wees alert op overstekende kinderen en fietsende kinderen.

Parkeren van fietsen en bakfietsen van ouders
Het is een uitdaging alle fietsen van de kinderen te parkeren op het schoolplein, dat lukt gelukkig goed. De vraag aan u als ouder is parkeer uw fiets buiten het schoolplein en parkeer uw fiets zodanig dat er voldoende ruimte op het trottoir overblijft om de looprichting aan te kunnen houden.

Naschoolse aanbieders van De Biënkorf
Wij werken met een aantal na-schoolse aanbieders samen. Tinteltuin (locatie Stadshoeve en Buikslotermeer), Kleinlab, Noorlandia en Ayla. 

Overblijfregeling 2020-2021
Graag de overblijfregeling voor dit schooljaar inleveren.
De bijdrage zo spoedig mogelijk overmaken naar de rekening
van TSO: NL05 INGB 0660 5716 76
Wanneer u de overblijf van 2019-2020 nog niet betaald heeft of nog geen regeling heeft getroffen, kan uw kind geen gebruik maken van de overblijfregeling 2020-2021.

Verhuizing van kinderen
Dringend verzoek aan ouders die gaan verhuizen of van plan zijn te gaan verhuizen. Graag melden bij de groepsleider en bij Cathy via mail:
c.vos@askoscholen.nl

Trakteren op school
Wij willen u er dringend op wijzen dat wij op school willen dat er ‘gezonde en lekkere’ traktaties worden uitgedeeld door de jarige kinderen. Dit betekent dat er geen snoep wordt uitgedeeld en zeker geen lolly’s. En houd het bij één traktatie, dus niet ook nog een cadeautje erbij! Dit geldt ook voor de groepsleiders!
In deze periode vragen wij u de kinderen een traktatie mee te geven die verpakt is gekocht.
Denk aan:
• rozijntjes
• popcorn (kleine verpakking)
• verpakte cake (wij snijden de cake)
• bak druiven (wij maken het schoon)
• mandarijnen
• snoeptomaat/-paprika/-komkommer

Ouderbijdrage 2020-2021
Binnenkort geven wij de brieven voor de ouderbijdrage mee. Het zou fijn zijn als iedereen snel betaalt, zodat het geld besteed kan worden.
U kunt de bijdrage van € 42,- overmaken naar de rekening van de Ouderraad.

Het rekeningnummer is: NL54 INGB 0004 5799 70
t.n.v. Financieel comité Biënkorf, o.v.v. de naam en groep van uw kind.

Stadspasregeling vrijwillige ouderbijdrage
Heeft uw kind een Stadspas? Dan kunt u daarmee ook dit schooljaar 2020 /2021 uw vrijwillige ouderbijdrage voldoen.

Scannen van de Stadspas
U kunt de Stadspas (met groene stip)van uw kind laten scannen bij Tilly op afspraak. Zij scant de pas, waarna de gemeente het bedrag voor de ouderbijdrage, dit is inclusief het schoolreisje van gr 1 t/m 4 op de rekening van de school stort. De regeling geldt niet voor het schoolkamp en voor de kosten van overblijf. Deze moet u gewoon betalen. Wanneer de Stadspas gescand is, wordt genoteerd dat u de vrijwillige ouderbijdrage volledig heeft voldaan. 

Aanvragen Stadspas
De Stadspas met groene stip kunt u aanvragen als u een laag inkomen en weinig vermogen hebt. Wilt u weten of uw kind hier recht op heeft? Kijk dan op www.amsterdam.nl/pakjekans of bel met de gemeente op telefoonnummer 14020.

Word vriend van het Zoemertje
Om deze schoolkrant te kunnen blijven maken hebben we uw steun nodig.
Door vriend van het Zoemertje te worden voor 10 euro per jaar, kunnen we de vaardigheden van de kinderredactie vergroten d.m.v. workshops en excursies.
Hiermee help je de school ook met de financiering van de drukkosten van het blad.
Je kunt je donatie overmaken op rekening
NL90 INGB 066.26.97.162 t.n.v. St. KBA inz. Biënkorf
o.v.v. vriend zoemertje 2020-2021