Agenda, trakteren in school, rapportgesprekken etc.

Agenda 23 januari
 
Maandag 23 januari
Weekopening in de groepen

Vrijdag 27 januari
Weeksluiting in de groepen

Ook de kinderen uit midden- en bovenbouw middag vrij!

Maandag 30 januari
Weekopening in de groepen

1KB, 2KB, 3KB en 5KB naar
Het Concertgebouw: KleuterSinfonietta StuiterStokken

Adviesgesprekken groep 8 uitnodiging volgt via Parro

Dinsdag 31 januari
4KB naar Het Concertgebouw: KleuterSinfonietta StuiterStokken

Adviesgesprekken groep 8 uitnodiging volgt via Parro

Vrijdag 3 februari
Weeksluiting in de hal

1MB en 3MB naar NEMO

Maandag 6 februari
Weekopening 2KB

Voor in de agenda:
-de weekopening van 4KB wordt verzet naar maandag 5 juni a.s.
-vrijdag 10 februari 2MB en 4MB naar NEMO
-maandag 13 februari 3OB naar Het Van Goghmuseum
-vrijdag 17 februari 2OB naar Het Van Goghmuseum
-maandag 20 februari 4OB naar Het Van Goghmuseum
-vrijdag 24 februari 1OB naar Het Van Goghmuseum
-vrijdagmiddag 24 februari alle kinderen vrij, voorjaarsvakantie t/m 5 maart
-maandag 6 maart en dinsdag 7 maart studiedagen alle kinderen vrij!

Rapportgesprekken
In de periode van 13 februari t/m 24 februari a.s. zullen de rapportgesprekken plaatsvinden voor de ouders van kinderen uit onder- en middenbouw en de kinderen uit groep 7. Via Parro krijgt u een uitnodiging van de groepsleider van uw kind. Het rapport krijgt u een paar dagen voor het gesprek mee naar huis.

Heeft u het rapport van uw kind nog thuis liggen geef deze z.s.m. mee naar school.


Wij vragen u de rapporten intact te laten en na het gesprek achter te laten op school.

Ouders van kinderen uit de kleuterbouw hebben al een uitnodiging ontvangen of krijgen deze binnenkort.

Aanmelden broertjes en zusjes
U heeft inmiddels van de gemeente Amsterdam het voorkeursformulier van de kinderen geboren tussen 1 september 2019 en 31 augustus 2020 ontvangen. Wij verzoeken u het ingevulde formulier zo spoedig mogelijk af te geven bij Cathy of Tilly zo weet u zeker dat uw kind aangemeld is bij ons op school i.v.m. de gegarandeerde plaatsing voor broertjes en zusjes.

Trakteren op school
Wij willen u er dringend op wijzen dat wij op school willen dat er ‘gezonde en lekkere’ traktaties worden uitgedeeld door de jarige kinderen. Dit betekent dat er geen snoep wordt uitgedeeld, geen chocolade en zeker geen lolly’s. En houd het bij één traktatie, dus niet ook nog een cadeautje erbij! Dit geldt ook voor de groepsleiders!

Ouderbijdrage 2022-2023
Deze week worden de brieven voor de ouderbijdrage meegegeven. Het zou fijn zijn als iedereen snel betaalt, zodat het geld besteed kan worden aan activiteiten voor alle kinderen. Denk hierbij aan het Sinterklaasfeest en Kerst. Ook draagt de ouderraad bijvoorbeeld bij aan het kamp van de midden- en bovenbouw en nieuwe boeken voor de bibliotheek.

U kunt de bijdrage van € 42,- overmaken naar de rekening van de Ouderraad. Het rekeningnummer is:
NL54 INGB 0004 5799 70
t.n.v. Financieel comité Biënkorf, o.v.v. de naam en groep van uw kind.
U kunt het bedrag ook contant betalen bij Cathy.
 
U kunt ook met de stadspas van uw kind de ouderbijdrage voldoen, neem dan even contact op met Tilly, bienkorf.info@askoscholen.nl

Telefoons en smartwatch

De afspraak is dat kinderen in school geen smartphone gebruiken. Buiten mogen de kinderen gebruik maken van de telefoon om u te laten weten dat zij op school zijn gekomen. In school blijft de telefoon in de tas of in een bakje bij de groepsleider. Dit geldt ook voor de smartwatch. Wij zien steeds meer kinderen met een smartwatch. Deze blijven thuis of in een bakje bij de groepsleider.
U blijft zelf verantwoordelijk voor verlies, schade etc.

We drinken alleen water in bekers/bidons etc.
We willen dat de kinderen in de ochtend fruit en/of rauwkost eten en water drinken. Water graag meegeven in een bidon/beker of iets anders duurzaams. Dit om met elkaar de ‘plasticsoep’ tegen te gaan! Tijdens de overblijf krijgen de kinderen melk of water.
 
Veilig Parkeren en Schoolzone
Langs de weg van de Mariëndaal, tegenover de school, ziet u een doorgetrokken gele streept. Dit betekent dat u hier niet mag stilstaan om kinderen uit de auto te laten, parkeren of anderszins te laden en lossen.
Dit is een van de maatregelen die de gemeente heeft getroffen om de schoolomgeving veiliger te maken en de overlast tegen te gaan voor de bewoners.
 
In de hele wijk geldt nu een stopverbod, houd hier rekening mee wanneer u uw kind naar school brengt.

Tevens ligt onze school in een schoolzone gebied, dus pas uw snelheid aan en wees alert op overstekende kinderen en fietsende kinderen.

Parkeren van fietsen en bakfietsen van ouders
Het is een uitdaging alle fietsen van de kinderen te parkeren op het schoolplein, dat lukt gelukkig goed. De vraag aan u als ouder is parkeer uw fiets buiten het schoolplein en parkeer uw fiets zodanig dat er voldoende ruimte op het trottoir overblijft om de looprichting aan te kunnen houden.

Voor de fietsers die gebruik maken van het trottoir naast de school, dit is een voetgangersgebied en geen fietspad, jullie zijn dus te gast en voetgangers gaan voor!


Verhuizing van kinderen
Dringend verzoek aan ouders die gaan verhuizen of van plan zijn te gaan verhuizen. Graag melden bij de groepsleider en bij Cathy via mail:
 c.vos@askoscholen.nl


Word vriend van het Zoemertje!

Voor de zomervakantie is ere weer een prachtig exemplaar gemaakt. Wanneer u deze editie niet heeft ontvangen neem dam even contact op met Tilly: bienkorf.info@askoscholen.nl

Om deze schoolkrant te kunnen blijven maken hebben we uw steun nodig.
Door vriend van het Zoemertje te worden voor 10 euro per jaar, kunnen we de vaardigheden van de kinderredactie vergroten d.m.v. workshops en excursies.

Hiermee help je de school ook met de financiering van de drukkosten van het blad.

Je kunt je donatie overmaken op rekening NL54 INGB 0004 5799 70
t.n.v. Financieel comité Biënkorf

o.v.v. vriend zoemertje 2022-2023 07TK Bienkorf