Agenda, tema's en projecten, trakteren, studiedag, ouderbijdrage, supplement schoolgids etc.

Agenda 21 september 2020
 
Maandag 21 september
Weekopening in de groepen
1BB naar Bladel

Vrijdag 25 september

Weeksluiting in de hal in de ochtend voor de kleuterbouw

Weeksluiting inde hal in de middag voor de middenbouw

1BB terug uit Bladel 12.45/13.00 uur

Maandag 28 september
Weekopening 4KB
MR vergadering

Donderdag 1 oktober
1KB, 2KB en 3KB naar Het Concertgebouw

Vrijdag 2 oktober
4KB en 5KB naar Het Concertgebouw
Weeksluiting in de hal in de ochtend voor de onderbouw

Weeksluiting inde hal in de middag voor de bovenbouw

Maandag 5 oktober
Weekopening Kinderboekenweek ‘En toen?’

Voor in de Agenda
Donderdag 8 oktober lopen alle kleutergroepen de Herfstwandeling onder begeleiding van de NME
Vrijdag 9 oktober alle kinderen vrij studiedag

Herfstvakantie t/m 18 oktober

Supplement Schoolgids
Afgelopen week hebben alle oudste kinderen het supplement van de schoolgids mee naar huis gekregen. Deze is ook in te zien op onze website onder het kopje ouders.

Thema’s en projecten in de groepen
Zoals u wellicht op Parro heeft kunnen zien zij de bouwen met verschillende projecten bezig. Tot de herfstvakantie werken ze hier aan. In de kleuterbouw zijn de kinderen van alles aan het leren over de onderwaterwereld. In de onderbouw zijn de kinderen aan het lezen, schrijven, onderzoeken rond het thema Dieren. In de middenbouw staat voeding centraal. In de bovenbouw ging het natuurlijk over de werkweek naar Bladel. Op onze website publiceren we foto’s en stukjes tekst van de kinderen. Neem een keer een kijkje.

Kinderboekenweek
Binnenkort start de Kinderboekenweek thema ‘En toen?’ In de hal komt een expositie van de nieuwe aangeschafte boeken rond het thema. De kinderen komen daar per groep naar toe. De oudere kinderen zullen die week de jonge kinderen extra voorlezen.

Studiedag
Vrijdag 9 oktober op onze studiedag komt Joan Windzak ons een lezing geven  over diversiteit en inclusie in kinderboeken. In haar winkel EduCulture hebben wij als school prentenboeken aangeschaft voor de kleuterbouw en boeken voor de andere bouwen. Boeken van Mylo Freeman, het boek Iedereen telt mee, Julian is een zeemeermin etc. Foto’s van de boeken delen we op onze website  en via Parro. De lezing is alleen voor de groepsleiders. Wellicht kunnen we in de toekomst een lezing voor ouders organiseren.

Trakteren op school
Wij willen u er nogmaals dringend op wijzen dat wij op school willen dat er ‘gezonde en lekkere’ traktaties worden uitgedeeld door de jarige kinderen. Dit betekent dat er geen snoep wordt uitgedeeld en zeker geen lolly’s. Wij vragen u ook geen zakjes chips uit te delen, te vet en te te zout. En houd het bij één traktatie, dus niet ook nog een cadeautje erbij!

In deze periode vragen wij u de kinderen een traktatie mee te geven die verpakt is gekocht.

Denk aan:

  • rozijntjes
  • popcorn (kleine verpakking)
  • verpakte cake (wij snijden de cake)
  • bak druiven (wij maken het schoon)
  • mandarijnen
  • snoeptomaat/-paprika/-komkommer

Overblijfregeling 2020-2021
Graag z.s.m. de overblijfregeling voor dit schooljaar inleveren.

De bijdrage zo spoedig mogelijk overmaken naar de rekening
van TSO: NL05 INGB 0660 5716 76

Wanneer u de overblijf van 2019-2020 nog niet betaald heeft of nog geen regeling heeft getroffen, kan uw kind geen gebruik maken van de overblijfregeling 2020-2021.

Verhuizing van kinderen
Dringend verzoek aan ouders die gaan verhuizen of van plan zijn te gaan verhuizen. Graag melden bij de groepsleider en bij Cathy via mail:
 c.vos@askoscholen.nl

Ouderbijdrage 2020-2021
Binnenkort geven wij de brieven voor de ouderbijdrage  mee. Het zou fijn zijn als iedereen snel betaalt, zodat het geld besteed kan worden.

U kunt de bijdrage van € 42,- overmaken naar de rekening van de Ouderraad. Het rekeningnummer is:
 NL54 INGB 0004 5799 70
t.n.v. Financieel comité Biënkorf, o.v.v. de naam en groep van uw kind.
U kunt het bedrag ook contant betalen bij Cathy.
 

                   Word vriend van het Zoemertje!
 Om deze schoolkrant te kunnen blijven maken hebben we uw steun nodig.
Door vriend van het Zoemertje te worden voor 10 euro per jaar, kunnen we de vaardigheden van de kinderredactie vergroten d.m.v. workshops en excursies.

Hiermee help je de school ook met de financiering van de drukkosten van het blad.

Je kunt je donatie overmaken op rekening

NL90 INGB 066.26.97.162 t.n.v. St. KBA inz. Biënkorf

o.v.v. vriend zoemertje 2020-2021