Agenda, Informatieavond ouders groep 8, Sinterklaasversieravond etc.

Agenda 20 november 2023
Maandag 20 november
Weekopening 3KB
Sinterklaasversieravond vanaf 19.00 uur
Vrijdag 24 november
Weeksluiting in de hal
Maandag 27 november
Weekopening 4OB
Informatieavond ouders groep 8 overgang naar
Voortgezet onderwijs
Vrijdag 1 december
Atelier middenbouw
Weeksluiting in de groepen
Maandag 4 december
Weekopening in de groepen
Dinsdag 5 december
Sinterklaasfeest
Vrijdag 8 december
Paarse Vrijdag
Atelier bovenbouw
Weeksluiting in de hal

Voor in de agenda:

donderdag 21 december kerstdiner voor de kinderen en team informatie volgt in de volgende Bijgeluiden.
vrijdagmiddag 22 december alle kinderen vrij
Kerstvakantie t/m 7 januari

Hulp gevraagd Sinterklaasversieravond maandag 20 november
Maandagavond 20 november vanaf 19.00 uur is de SinterKerst versier-avond. Ouders/verzorgers en medewerkers van school brengen de school in feestsfeer.
Het is een gezellige manier om andere ouders te spreken en elkaar te leren kennen.

Ook dit jaar hebben we weer VEEL DOZEN, groot en klein, nodig om in te pakken als cadeautjes. Deze dozen kun je inleveren bij Petra en Tilly.

De intekenlijsten voor deze avond zullen bij de klassen hangen.
Geef je op, alle hulp is welkom en vele handen….

De feestcommissie

Informatieavond ouders groep 8
Maandagavond 27 november a.s. is er een informatieavond voor de ouders van groep 8 over het voortgezet onderwijs, VO, de procedure en het tijdpad. Wij hopen alle ouders van groep 8 daar te zien, de uitnodiging heeft u ontvangen via Parro.

Aanmelden broertjes en zusjes
U heeft inmiddels van de gemeente Amsterdam het voorkeursformulier van de kinderen geboren tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 ontvangen. Wij verzoeken u het ingevulde formulier zo spoedig mogelijk af te geven bij Cathy of Tilly zo weet u zeker dat uw kind aangemeld is bij ons op school.

De 7 werelden van techniek  
We gingen met de hele bovenbouw naar Pathé Noord. Want daar had je de 7 werelden van techniek. Ik hoor je denken wat heeft techniek nou met de bios te maken? Nou helemaal niks. Pathé organiseerde dit gewoon. Normaal is het alleen voor gr 7 maar Brenda vroeg of gr 8 ook mee mocht en ze zeiden voor deze 1e keer mag het. Er waren dus allemaal vrijwilliger die daar dan dingen gingen doen maar voordat we dat konden doen moesten we met de hele bovenbouw en nog een paar anderen scholen naar boven en deden we onze jassen uit. En moesten we nog een roltrap om hoog daar kregen we koptelefon. Die moest je dan op doen en dan hoorde je muziek. We konden nog even dansen, totdat we een filmpje moesten kijk waar je elke wereld kon zien.  

De zeven werelden van techniek zijn: 

 1 Energie, Wateren & Veiligheid  
2 Voeding & Natuur  
3 Mens & Gezondheid  
4 Wonen, Werken & Verkeer  
5 Ontwerpen, Productie & Wereld handel  
6 Digitaal, Media & Entertainment  
7 Hi-tech & Scince.  
Ik zat met Juno, Safuoan en Ibrahim in het groepje met als begeleider de vader van Abel toen het filmpje klaars was moesten we weer naar beneden daar moesten we kiezen welke wereld we wilden doen. We kozen 6 maar het was te druk en we hebben dat programma ook al heel vaak in de klas gedaan. Omdat het zo druk was zeiden wij: we gaan dan wel naar 5. Dat was erg leuk!! Toen we daar mee klaar waren ging en we fietsen want dan kreeg je een smoothie, maar de hele grap is ik lust dat geeneens. 

Mijn mening  Ik vond de dag wel leuk ik zou het later niet echt iets mee doen. Ik vond het vooral leuk dat we zelf konden kiezen wat we wilden doen. We kregen dingen en maakten ook soort van dingen. Ik zeg soort van, want het enige wat ik heb gemaakt is een smoothie. Je kon ook nog anderen dingen maken maar mijn groepje vond dat niet zo leuk.  

De leukste dingen die ik daar heb gedaan  

  • Fietsen 
  • Een autodeur spuiten 
  • Iets met kristallen doen   

Medina 2bb

Ouderbijdrage 2023-2024
De brieven voor de ouderbijdrage zijn voor de herfstvakantie meegegeven.
Het zou fijn zijn als iedereen snel betaalt, zodat het geld besteed kan worden aan activiteiten voor alle kinderen, denk aan het Sinterklaasfeest, Kerst etc. Ook draagt de ouderraad bijvoorbeeld bij aan het kamp van de midden- en bovenbouw en nieuwe boeken voor de bibliotheek.

U kunt de bijdrage van € 42,- overmaken naar de rekening van de Ouderraad. Het rekeningnummer is:
NL54 INGB 0004 5799 70
t.n.v. Financieel comité Biënkorf, o.v.v. de naam en groep van uw kind.
U kunt het bedrag ook contant betalen bij Cathy.
 
Dringend verzoek!
Een dringend verzoek aan jullie niet te fietsen op het trottoir naast de crèche en natuurlijk.
Graag afstappen en vanaf daar naar school lopen. We krijgen klachten van buurtbewoners.
Wanneer jullie aangesproken worden, laten we dan vriendelijk naar elkaar blijven. Als school en de verkeersouders van school zijn we nog steeds met het stadsdeel in gesprek om hier een fietspad aan te laten leggen.

We drinken alleen water in bekers/bidons etc.
We willen dat de kinderen in de ochtend fruit en/of rauwkost eten en water drinken. Water graag meegeven in een bidon/beker of iets anders duurzaams. Dit om met elkaar de ‘plasticsoep’ tegen te gaan! Tijdens de overblijf krijgen de kinderen melk of water. Ook vragen wij u geen plastic zuigverpakkingen fruitmoes mee te geven, ook dit is suiker. Geen koek en geen snoep!

Veilig Parkeren en Schoolzone

Langs de weg van de Mariëndaal, tegenover de school, ziet u een doorgetrokken gele streept. Dit betekent dat u hier niet mag stilstaan om kinderen uit de auto te laten, parkeren of anderszins te laden en lossen.
Dit is een van de maatregelen die de gemeente heeft getroffen om de schoolomgeving veiliger te maken en de overlast tegen te gaan voor de bewoners.
 
In de hele wijk geldt nu een stopverbod, houd hier rekening mee wanneer u uw kind naar school brengt.

Tevens ligt onze school in een schoolzone gebied, dus pas uw snelheid aan en wees alert op overstekende kinderen en fietsende kinderen.

Parkeren van fietsen en bakfietsen van ouders
Het is een uitdaging alle fietsen van de kinderen te parkeren op het schoolplein, dat lukt gelukkig goed. De vraag aan u als ouder is parkeer uw fiets buiten het schoolplein en parkeer uw fiets zodanig dat er voldoende ruimte op het trottoir overblijft om de looprichting aan te kunnen houden.

Voor de fietsers die gebruik maken van het trottoir naast de school, dit is een voetgangersgebied en geen fietspad, jullie zijn dus te gast en voetgangers gaan voor!

Naschoolse aanbieders van De Biënkorf
Wij werken met een aantal na-schoolse aanbieders samen. Tinteltuin (locatie Stadshoeve en Buikslotermeer), Kleinlab, Norlandia, Combiwel Zilverberg en Partou (locatie Kampina en Elzenhagenpad). Partou Elzenhagenpad is voor 7+ kinderen,  zij bieden een sportaanbod op maandag, dinsdag en donderdag informatie en aanmelding via Partou.

Verhuizing van kinderen
Dringend verzoek aan ouders die gaan verhuizen of van plan zijn te gaan verhuizen. Graag melden bij de groepsleider en bij Cathy via mail:
 c.vos@askoscholen.nl

Trakteren op school
Wij willen u er dringend op wijzen dat wij op school willen dat er ‘gezonde en lekkere’ traktaties worden uitgedeeld door de jarige kinderen. Dit betekent dat er geen snoep wordt uitgedeeld en zeker geen lolly’s. En houd het bij één traktatie, dus niet ook nog een cadeautje erbij! Dit geldt ook voor de groepsleiders!

Word vriend van het Zoemertje!
Voor de zomervakantie is ere weer een prachtig exemplaar gemaakt. Wanneer u deze editie niet heeft ontvangen neem dam even contact op met Tilly: bienkorf.info@askoscholen.nl

Om deze schoolkrant te kunnen blijven maken hebben we uw steun nodig.
Door vriend van het Zoemertje te worden voor 10 euro per jaar, kunnen we de vaardigheden van de kinderredactie vergroten d.m.v. workshops en excursies.

Hiermee help je de school ook met de financiering van de drukkosten van het blad.

Je kunt je donatie overmaken op rekening:
NL54 INGB 0004 5799 70
t.n.v. Financieel comité Biënkorf,

o.v.v. naam van uw kind en vriend zoemertje 2023-2024