Agenda, schoolfotograaf, opnamevierng etc.

Agenda 20 juni 2022
 
Maandag 20 juni
Weekopening in de groepen

Dinsdag 21 juni
Vergadering ouderraad

Woensdag 22 juni
Informatieochtend ouders groep 2 overgang naar groep 3
9.00 uur in de hal

Donderdag 23 juni
Schoolfotograaf

Lente/zomerwandeling 3OB

Vrijdag 24 juni
Weeksluiting in de groepen

Schoolfotograaf

Maandag 27 juni
Weekopening in de groepen

Deze week oudergesprekken gr 3 t/m 7

Donderdag 30 juni
Lente/zomerwandeling 4OB

Vrijdag 1 juli
Weeksluiting in de groepen

Opnameviering gr 8 om 11.00 uur naar school

Maandag 4 juli
Musical 4BB

Voor in de agenda:
dinsdag 5 juli: Schoolreis onderbouw
vrijdag 8 juli: Sportdag onderbouw
dinsdag 12 juli: Afscheidsgala 8e jaar
woensdag 13 juli: Bouwverlaterslunch voor groep 2, 4 en 6
de kinderen kunnen om 14.00 uur opgehaald worden
De kinderen uit groep 1, 3, 5 en 7 zijn de normale tijd vrij
vrijdag 15 juli: Zomervakantie, alle kinderen om 12.00 uur vrij!
Maandag 29 augustus: Alle kinderen weer naar school!

Oudergesprekken OB, MB en groep 7
In de week van 27 juni worden de oudergesprekken gevoerd voor de kinderen uit groep 3 t/ 7. U ontvangt per Parro een uitnodiging voor het oudergesprek.
De kleutergroepen hebben veelal de oudergesprekken al gepland.

Opnameviering vrijdagochtend 1 juli
De kinderen uit groep 2, 4 en 6 vieren dat zij naar de nieuwe bouw gaan. De kinderen zullen elkaar in de nieuwe groep ontmoeten. Alleen ouders van kinderen uit groep 2,4 en 6 zijn deze ochtend welkom bij de opnameviering.
Groep 8 is deze ochtend tot 11.00 uur vrij.

Gevonden voorwerpen
We hebben veel gevonden voorwerpen op school, hier is ook een Parro over gestuurd. Wanneer u spullen mist graag even kijken bij de spullen.

Ter herinnering: Eten en drinken in  de pauze
We willen dat de kinderen in de ochtend fruit en/of rauwkost eten en water drinken. Water graag meegeven in een bidon/beker of iets anders duurzaams. Dit om met elkaar de ‘plasticsoep’ tegen te gaan! Tijdens de overblijf krijgen de kinderen melk of water. Tijdens de overblijf eten de kinderen iets voedzaams. De kinderen krijgen geen koek of snoep mee naar school.

Zelf naschoolse opvang afmelden bij ziekte of afwezigheid
Wanneer uw kind ziek is kunt u vanaf 8.00 uur de school bellen om dit te melden. Wij verzoeken u uw kind ook zelf af te melden bij de naschoolse opvang.

Trakteren op school
Wij willen u er dringend op wijzen dat wij op school willen dat er ‘gezonde en lekkere’ traktaties worden uitgedeeld door de jarige kinderen. Dit betekent dat er geen snoep wordt uitgedeeld en zeker geen lolly’s. En houd het bij één traktatie, dus niet ook nog een cadeautje erbij! Dit geldt ook voor de groepsleiders!

Ouderbijdrage 2021-2022 graag betalen
Denkt u aan de betaling?
Van de ouderbijdrage betalen wij de feesten voor de kinderen, de schoolreisjes voor kleuter- en onderbouw. Ook wordt een bijdrage gegeven aan het midden- en bovenbouwkamp.

U kunt de bijdrage van € 42,- overmaken naar de rekening van de Ouderraad. Het rekeningnummer is:
NL54 INGB 0004 5799 70
t.n.v. Financieel comité Biënkorf, o.v.v. de naam en groep van uw kind.
U kunt het bedrag ook contant betalen bij Cathy.

W
ord vriend van het Zoemertje!
De redactie is druk bezig met de eerste editie van dit schooljaar.

Om deze schoolkrant te kunnen blijven maken hebben we uw steun nodig.
Door vriend van het Zoemertje te worden voor 10 euro per jaar, kunnen we de vaardigheden van de kinderredactie vergroten d.m.v. workshops en excursies.

Hiermee help je de school ook met de financiering van de drukkosten van het blad.

Je kunt je donatie overmaken op rekening:

NL54 INGB 0004 5799 70
t.n.v. Financieel comité Biënkorf,
o.v.v. de naam en groep van uw kind en vriend zoemertje 2021-2022