Agenda, voorjaarsvakantie etc.

Agenda 20 februari 2023
 
Maandag 20 februari
Weekopening 1BB

Vrijdag 24 februari
Weeksluiting in de groepen

1OB naar Het Van Goghmuseum

Alle kinderen middag vrij!

Voorjaarsvakantie en aansluitend studiedagen t/m 7 maart alle kinderen vrij!

Woensdag 8 maart
Alle kinderen weer naar school

Vrijdag 10 maart
Weeksluiting in de groepen

Maandag 13 maart
Weekopening

3MB naar ITA

Voor in de agenda:
-dinsdag 14 maart 4OB naar Van Goghmuseum
-vrijdag 17 maart 2MB naar ITA
-vrijdag 17 maart BB naar Concertgebouw

MB naar Nemo
Ik ging met de auto naar school. Ik zat in de groep met Resa ,Zakaria, Pella en ik natuurlijk .Toen we gingen lopen naar de metro, zat ik te praten met Zakaria en de moeder van Resa. Toen we gingen eten bij de OBA zat ik te kletsen met Jack over wat we zouden doen als ik bij Jack ging spelen. Toen een paar minuutjes later gingen we weer lopen naar Nemo. Toen de klas en ik aankwamen kregen we een uitleg wat er zou gebeuren. De meneer die het uitlegde was vergeten dat we een demonstratie hadden. Toen de meneer klaar was met uitleggen gingen we naar de demonstratie. De demonstratie was heel leerzaam en leuk vond ik. Daarna mochten wij rondlopen in Nemo ik vond de tweede verdieping het leukst. Toen een uurtje later begon de kettingreactie die vond ik pas leuk. Daarna gingen we nog even rondlopen en toen gingen we op de soort tribune eten, maar toen zei een mevrouw nog dat we aan de tafel moesten eten. Toen we klaar waren met eten gingen we weer teruglopen. Toen we bij de metro aan waren gekomen dacht ik nog dat ik niet genoeg saldo had, maar gelukkig had ik dat nog en toen kwamen aan bij school en we mochten nog vrij spelen en ik ging met Jack en Milan domino doen en toen ging ik naar huis en zo sluit ik mijn verhaal doei. Lorenzo 2mb

Aanmelden broertjes en zusjes
U heeft inmiddels van de gemeente Amsterdam het voorkeursformulier van de kinderen geboren tussen 1 september 2019 en 31 augustus 2020 ontvangen. Wij verzoeken u het ingevulde formulier zo spoedig mogelijk af te geven bij Cathy of Tilly zo weet u zeker dat uw kind aangemeld is bij ons op school i.v.m. de gegarandeerde plaatsing voor broertjes en zusjes.

Trakteren op school
Wij willen u er dringend op wijzen dat wij op school willen dat er ‘gezonde en lekkere’ traktaties worden uitgedeeld door de jarige kinderen. Dit betekent dat er geen snoep wordt uitgedeeld, geen chocolade en zeker geen lolly’s. En houd het bij één traktatie, dus niet ook nog een cadeautje erbij! Dit geldt ook voor de groepsleiders!

Ouderbijdrage 2022-2023
Deze week worden de brieven voor de ouderbijdrage meegegeven. Het zou fijn zijn als iedereen snel betaalt, zodat het geld besteed kan worden aan activiteiten voor alle kinderen. Denk hierbij aan het Sinterklaasfeest en Kerst. Ook draagt de ouderraad bijvoorbeeld bij aan het kamp van de midden- en bovenbouw en nieuwe boeken voor de bibliotheek.

U kunt de bijdrage van € 42,- overmaken naar de rekening van de Ouderraad. Het rekeningnummer is:
NL54 INGB 0004 5799 70
t.n.v. Financieel comité Biënkorf, o.v.v. de naam en groep van uw kind.
U kunt het bedrag ook contant betalen bij Cathy.
 
U kunt ook met de stadspas van uw kind de ouderbijdrage voldoen, neem dan even contact op met Tilly, bienkorf.info@askoscholen.nl
Telefoons en smartwatch
De afspraak is dat kinderen in school geen smartphone gebruiken. Buiten mogen de kinderen gebruik maken van de telefoon om u te laten weten dat zij op school zijn gekomen. In school blijft de telefoon in de tas of in een bakje bij de groepsleider. Dit geldt ook voor de smartwatch. Wij zien steeds meer kinderen met een smartwatch. Deze blijven thuis of in een bakje bij de groepsleider.
U blijft zelf verantwoordelijk voor verlies, schade etc.

We drinken alleen water in bekers/bidons etc.
We willen dat de kinderen in de ochtend fruit en/of rauwkost eten en water drinken. Water graag meegeven in een bidon/beker of iets anders duurzaams. Dit om met elkaar de ‘plasticsoep’ tegen te gaan! Tijdens de overblijf krijgen de kinderen melk of water.
 
Veilig Parkeren en Schoolzone
Langs de weg van de Mariëndaal, tegenover de school, ziet u een doorgetrokken gele streept. Dit betekent dat u hier niet mag stilstaan om kinderen uit de auto te laten, parkeren of anderszins te laden en lossen.
Dit is een van de maatregelen die de gemeente heeft getroffen om de schoolomgeving veiliger te maken en de overlast tegen te gaan voor de bewoners.
 
In de hele wijk geldt nu een stopverbod, houd hier rekening mee wanneer u uw kind naar school brengt.

Tevens ligt onze school in een schoolzone gebied, dus pas uw snelheid aan en wees alert op overstekende kinderen en fietsende kinderen.

Parkeren van fietsen en bakfietsen van ouders
Het is een uitdaging alle fietsen van de kinderen te parkeren op het schoolplein, dat lukt gelukkig goed. De vraag aan u als ouder is parkeer uw fiets buiten het schoolplein en parkeer uw fiets zodanig dat er voldoende ruimte op het trottoir overblijft om de looprichting aan te kunnen houden.

Voor de fietsers die gebruik maken van het trottoir naast de school, dit is een voetgangersgebied en geen fietspad, jullie zijn dus te gast en voetgangers gaan voor!


Verhuizing van kinderen
Dringend verzoek aan ouders die gaan verhuizen of van plan zijn te gaan verhuizen. Graag melden bij de groepsleider en bij Cathy via mail:
 c.vos@askoscholen.nl


Word vriend van het Zoemertje!

Voor de zomervakantie is ere weer een prachtig exemplaar gemaakt. Wanneer u deze editie niet heeft ontvangen neem dam even contact op met Tilly: bienkorf.info@askoscholen.nl

Om deze schoolkrant te kunnen blijven maken hebben we uw steun nodig.
Door vriend van het Zoemertje te worden voor 10 euro per jaar, kunnen we de vaardigheden van de kinderredactie vergroten d.m.v. workshops en excursies.

Hiermee help je de school ook met de financiering van de drukkosten van het blad.

Je kunt je donatie overmaken op rekening NL54 INGB 0004 5799 70
t.n.v. Financieel comité Biënkorf

o.v.v. vriend zoemertje 2022-2023 07TK Bienkorf