Agenda, informatie leren lezen, niet fietsen op trottoir etc.

Agenda 2 oktober 2023
 
Maandag 2 oktober
Weekopening in de groepen

1BB en 3BB naar Bladel

Woensdag 4 oktober
Digitale informatie over 'Leren Lezen' in groep 3
uitnodiging volgt via Parro

Vrijdag 6 oktober

Weeksluiting in de groepen

1BB en 3BB terug uit Bladel

Maandag 9 oktober
Weekopening 1OB

1KB en 5KB naar Huis Willet Holthuysen

Woensdag 11 oktober
2KB naar Huis Willet Holthuysen

Donderdag 12 oktober
3KB en 4KB naar Huis Willet Holthuysen

3MB en 4MB naar H’ART Museum

Vrijdag 13 oktober
Weeksluiting in de hal

1MB en 2MB naar H’ART Museum

Maandag 16 oktober
Weekopening in de groepen

Voor in de agenda:
Vrijdag 20 oktober studiedag alle kinderen vrij
Herfstvakantie 21 oktober t/m 29 oktober
Maandag 30 oktober weer naar school

Digitale informatiebijeenkomst leren lezen in groep 3  
Woensdag 4 oktober om 9:30 is er een digitale bijeenkomst over het leren lezen in groep 3. Tijdens deze bijeenkomst zullen wij uitgebreid vertellen over hoe wij de kinderen in groep 3 leren lezen. Daarnaast zullen wij tips geven hoe de kinderen thuis hierbij begeleid kunnen worden. De bijeenkomst zal verzorgd worden door Franny & Virgilia (groepsleiders groep 3-4). De link is via Parro 28 september verzonden

Dringend verzoek!
Een dringend verzoek aan jullie niet te fietsen op het trottoir naast de crèche en natuurlijk. Graag afstappen en vanaf daar naar school lopen. We krijgen klachten van buurtbewoners. Wanneer jullie aangesproken worden, laten we dan vriendelijk naar elkaar blijven. Als school en de verkeersouders van school zijn we nog steeds met het stadsdeel in gesprek om hier een fietspad aan te laten leggen.

Onderbouw naar Artis
we gingen naar artis met de trem en meetero. we kwamen in artis aan en toen gingen we eten en drinken. Na het eten en drinken gingen we meteen naar de dieren kijken. De dieren waren heel mooi. Vooral de toekan. Dat is Josephine haar lievelingsdier. Nola houdt van papegaaien. En om er nog even bij te zeggen het was heel leuk. Na al dat dieren kijken moesten we ook lunchen. Josephine en Nola

We drinken alleen water in bekers/bidons etc.
We willen dat de kinderen in de ochtend fruit en/of rauwkost eten en water drinken. Water graag meegeven in een bidon/beker of iets anders duurzaams. Dit om met elkaar de ‘plasticsoep’ tegen te gaan! Tijdens de overblijf krijgen de kinderen melk of water. Ook vragen wij u geen plastic zuigverpakkingen fruitmoes mee te geven, ook dit is suiker. Geen koek en geen snoep!
 
Veilig Parkeren en Schoolzone
Langs de weg van de Mariëndaal, tegenover de school, ziet u een doorgetrokken gele streept. Dit betekent dat u hier niet mag stilstaan om kinderen uit de auto te laten, parkeren of anderszins te laden en lossen.
Dit is een van de maatregelen die de gemeente heeft getroffen om de schoolomgeving veiliger te maken en de overlast tegen te gaan voor de bewoners.
 
In de hele wijk geldt nu een stopverbod, houd hier rekening mee wanneer u uw kind naar school brengt.

Tevens ligt onze school in een schoolzone gebied, dus pas uw snelheid aan en wees alert op overstekende kinderen en fietsende kinderen.

Parkeren van fietsen en bakfietsen van ouders
Het is een uitdaging alle fietsen van de kinderen te parkeren op het schoolplein, dat lukt gelukkig goed. De vraag aan u als ouder is parkeer uw fiets buiten het schoolplein en parkeer uw fiets zodanig dat er voldoende ruimte op het trottoir overblijft om de looprichting aan te kunnen houden.

Voor de fietsers die gebruik maken van het trottoir naast de school, dit is een voetgangersgebied en geen fietspad, jullie zijn dus te gast en voetgangers gaan voor!

Overblijfregeling 2023-2024
Graag z.s.m. de overblijfregeling voor dit schooljaar inleveren.

De bijdrage zo spoedig mogelijk overmaken naar de rekening
van TSO: NL05 INGB 0660 5716 76

Wanneer u de overblijf van 2022-2023 nog niet betaald heeft of nog geen regeling heeft getroffen, kan uw kind geen gebruik maken van de overblijfregeling 2023-2024.

Verhuizing van kinderen
Dringend verzoek aan ouders die gaan verhuizen of van plan zijn te gaan verhuizen. Graag melden bij de groepsleider en bij Cathy via mail:
 c.vos@askoscholen.nl

Trakteren op school
Wij willen u er dringend op wijzen dat wij op school willen dat er ‘gezonde en lekkere’ traktaties worden uitgedeeld door de jarige kinderen. Dit betekent dat er geen snoep wordt uitgedeeld en zeker geen lolly’s. En houd het bij één traktatie, dus niet ook nog een cadeautje erbij! Dit geldt ook voor de groepsleiders!

Ouderbijdrage 2023-2024
Binnenkort geven wij de brieven voor de ouderbijdrage  mee. Het zou fijn zijn als iedereen snel betaalt, zodat het geld besteed kan worden aan activiteiten voor alle kinderen.

U kunt de bijdrage van € 42,- overmaken naar de rekening van de Ouderraad. Het rekeningnummer is:
NL54 INGB 0004 5799 70
t.n.v. Financieel comité Biënkorf, o.v.v. de naam en groep van uw kind.
U kunt het bedrag ook contant betalen bij Cathy.

Word vriend van het Zoemertje!
Voor de zomervakantie is ere weer een prachtig exemplaar gemaakt. Wanneer u deze editie niet heeft ontvangen neem dam even contact op met Tilly: bienkorf.info@askoscholen.nl

Om deze schoolkrant te kunnen blijven maken hebben we uw steun nodig.
Door vriend van het Zoemertje te worden voor 10 euro per jaar, kunnen we de vaardigheden van de kinderredactie vergroten d.m.v. workshops en excursies.

Hiermee help je de school ook met de financiering van de drukkosten van het blad.

Je kunt je donatie overmaken op rekening:
NL54 INGB 0004 5799 70
t.n.v. Financieel comité Biënkorf,

o.v.v. naam van uw kind en vriend zoemertje 2023-2024