Agenda, Tropenmuseum, ouderbijdrage etc.

 Agenda 2 november  2020

Maandag 2 november
Weekopening 4MB
Allerzielen Lichtjesfeest

Vrijdag 6 november
weeksluiting in de groepen

Maandag 9 november
Weekopening 3KB

Woensdag 11 november
St. Maarten

Vrijdag 13 november
Weeksluiting in de hal

Maandag 16 november
Weekopening 1 MB

KB herfstwandelingen

Voor in de agenda:
De onderbouw bezoekt in november Het Tropenmuseum
3OB 23 november
4OB 24 november
1OB 7 december
2OB 14 december

Sint Maarten
Een aantal groepen op school hebben in de klas een lampion gemaakt voor
Sint Maarten. Verder is het verzoek geen St. Maarten in de avond te gaan lopen.

Ouderbijdrage 2020-2021
De brieven voor de ouderbijdrage zijn voor de herfstvakantie meegegeven met de kinderen. Het zou fijn zijn als iedereen snel betaalt, zodat het geld besteed kan worden.

U kunt de bijdrage van € 42,- overmaken naar de rekening van de Ouderraad. Het rekeningnummer is:
 NL54 INGB 0004 5799 70
t.n.v. Financieel comité Biënkorf, o.v.v. de naam en groep van uw kind.
U kunt het bedrag ook contant betalen bij Cathy.
 

Wanneer uw kind een stadspas heeft kunt u een afspraak maken met Tilly om de ouderbijdrage te voldoen.

Trakteren op school
Wij willen u er nogmaals dringend op wijzen dat wij op school willen dat er ‘gezonde en lekkere’ traktaties worden uitgedeeld door de jarige kinderen. Dit betekent dat er geen snoep wordt uitgedeeld en zeker geen lolly’s. Wij vragen u ook geen zakjes chips uit te delen, te vet en te te zout. En houd het bij één traktatie, dus niet ook nog een cadeautje erbij!

In deze periode vragen wij u de kinderen een traktatie mee te geven die verpakt is gekocht.

Denk aan:

  • rozijntjes
  • popcorn (kleine verpakking)
  • verpakte cake (wij snijden de cake)
  • bak druiven (wij maken het schoon)
  • mandarijnen
  • snoeptomaat/-paprika/-komkommer


Overblijfregeling 2020-2021
Graag z.s.m. de overblijfregeling voor dit schooljaar inleveren.

De bijdrage zo spoedig mogelijk overmaken naar de rekening
van TSO: NL05 INGB 0660 5716 76

Wanneer u de overblijf van 2019-2020 nog niet betaald heeft of nog geen regeling heeft getroffen, kan uw kind geen gebruik maken van de overblijfregeling 2020-2021.

Verhuizing van kinderen
Dringend verzoek aan ouders die gaan verhuizen of van plan zijn te gaan verhuizen. Graag melden bij de groepsleider en bij Cathy via mail:
 c.vos@askoscholen.nl

                   Word vriend van het Zoemertje!
 Om deze schoolkrant te kunnen blijven maken hebben we uw steun nodig.
Door vriend van het Zoemertje te worden voor 10 euro per jaar, kunnen we de vaardigheden van de kinderredactie vergroten d.m.v. workshops en excursies.

Hiermee help je de school ook met de financiering van de drukkosten van het blad.

Je kunt je donatie overmaken op rekening

NL90 INGB 066.26.97.162 t.n.v. St. KBA inz. Biënkorf

o.v.v. vriend zoemertje 2020-2021