Agenda, stamgroepsvond, weeksluiting, eten en drinken, parkeren etc.

Agenda 18 september 2023
 
Maandag 18 september
Weekopening in de groepen

Stamgroepavond bovenbouw

Dinsdag 19 september

Vrijdag 22 september
Weeksluiting in de groepen

Maandag 25 september
Weekopening bovenbouw Bladel

2BB en 4BB naar Bladel

2OB en 3OB naar Artis

Dinsdag 26 september
Bomenles NME 1MB en 2MB

Stamgroepavond middenbouw

Vrijdag 29 september
Weeksluiting in de hal

2BB en 4BB terug uit Bladel

Maandag 2 oktober
Weekopening in de groepen

1BB en 3BB naar Bladel

Voor in de agenda:
Digitale informatie over 'Leren Lezen' in groep 3
uitnodiging volgt via Parro: woensdag 4 oktober

Stamgroepavond
De stamgroepavond is bedoeld om elkaar als ouders van de  groep en de groepsleider te leren kennen en ontmoeten. U krijgt deze avond informatie over het komend schooljaar. Daarom vinden wij het belangrijk dat er van elk kind een ouder aanwezig is !!

  • Stamgroepavond bovenbouw maandag 18 september
  • Stamgroepavond kleuterbouw dinsdag 19 september
  • Stamgroepavond middenbouw dinsdag 26 september

Supplement Schoolgids
Alle oudste kinderen krijgen deze week het supplement schoolgids 2023 2024 mee naar huis. Hierin vind u alle informatie over dit schooljaar. De gis is ook te lezen op onze website onder het kopje ouders.

Weeksluitingen 
Zoals u weet houden wij één keer in de twee weken op vrijdag een weeksluiting.  We kondigen de weeksluiting altijd aan in onze nieuwsbrief De Bijgeluiden. In de ochtend is het voor kleuter- en onderbouw, in de middag voor midden- en bovenbouw. Tijdens de weeksluiting laten kinderen zien waar zij de afgelopen twee weken aan gewerkt hebben. Ze spelen een toneelstukje, zingen een lied, een dansje, presenteren iets, lezen iets voor etc.

Ouders zijn welkom bij deze viering. Wel vragen wij u op tijd aanwezig te zijn, dat betekent 5 minuten voor aanvang:
- voor kleuter- en onderbouw om 11.25 uur 
- voor midden- en bovenbouw om 14.25 uur. 
Ouders nemen plaats achter de banken in de zaal, dus niet aan de zijkant.

Voor een jonger broertje of zusje kan de weeksluiting lang duren; mocht uw jonge kind/baby de viering niet volhouden of gaan huilen, dan vragen wij u de hal te verlaten. 
Sommige groepsleiders van de kleuter- en onderbouw hebben ervoor gekozen om (meestal) via Parro aan te kondigen welke kinderen op vrijdag gaan optreden. De meeste groepsleiders doen dit echter niet. Daarbij is ook niet altijd mogelijk voor groepsleiders om dit te doen, omdat soms pas op de dag van de weeksluiting wordt besloten wie gaat optreden. 
U bent elke weeksluiting welkom en ook al doet uw kind niet mee, u blijft wel op de hoogte van de thema's in de groep en het is ook onderdeel van de verbinding met school.

We drinken alleen water in bekers/bidons etc.
We willen dat de kinderen in de ochtend fruit en/of rauwkost eten en water drinken. Water graag meegeven in een bidon/beker of iets anders duurzaams. Dit om met elkaar de ‘plasticsoep’ tegen te gaan! Tijdens de overblijf krijgen de kinderen melk of water. Ook vragen wij u geen plastic zuigverpakkingen fruitmoes mee te geven, ook dit is suiker. Geen koek en geen snoep!
 
Veilig Parkeren en Schoolzone
Langs de weg van de Mariëndaal, tegenover de school, ziet u een doorgetrokken gele streept. Dit betekent dat u hier niet mag stilstaan om kinderen uit de auto te laten, parkeren of anderszins te laden en lossen.
Dit is een van de maatregelen die de gemeente heeft getroffen om de schoolomgeving veiliger te maken en de overlast tegen te gaan voor de bewoners.
 
In de hele wijk geldt nu een stopverbod, houd hier rekening mee wanneer u uw kind naar school brengt.

Tevens ligt onze school in een schoolzone gebied, dus pas uw snelheid aan en wees alert op overstekende kinderen en fietsende kinderen.

Parkeren van fietsen en bakfietsen van ouders
Het is een uitdaging alle fietsen van de kinderen te parkeren op het schoolplein, dat lukt gelukkig goed. De vraag aan u als ouder is parkeer uw fiets buiten het schoolplein en parkeer uw fiets zodanig dat er voldoende ruimte op het trottoir overblijft om de looprichting aan te kunnen houden.

Voor de fietsers die gebruik maken van het trottoir naast de school, dit is een voetgangersgebied en geen fietspad, jullie zijn dus te gast en voetgangers gaan voor!

Naschoolse aanbieders van De Biënkorf
Wij werken met een aantal na-schoolse aanbieders samen. Tinteltuin (locatie Stadshoeve en Buikslotermeer), Kleinlab, Norlandia, Combiwel Zilverberg en Partou (locatie Kampina en Elzenhagenpad). Partou Elzenhagenpad is voor 7+ kinderen,  zij bieden een sportaanbod op maandag, dinsdag en donderdag informatie en aanmelding via Partou.


Overblijfregeling 2023-2024
Graag z.s.m. de overblijfregeling voor dit schooljaar inleveren.

De bijdrage zo spoedig mogelijk overmaken naar de rekening
van TSO: NL05 INGB 0660 5716 76

Wanneer u de overblijf van 2022-2023 nog niet betaald heeft of nog geen regeling heeft getroffen, kan uw kind geen gebruik maken van de overblijfregeling 2023-2024.

Verhuizing van kinderen
Dringend verzoek aan ouders die gaan verhuizen of van plan zijn te gaan verhuizen. Graag melden bij de groepsleider en bij Cathy via mail:
 c.vos@askoscholen.nl

Trakteren op school
Wij willen u er dringend op wijzen dat wij op school willen dat er ‘gezonde en lekkere’ traktaties worden uitgedeeld door de jarige kinderen. Dit betekent dat er geen snoep wordt uitgedeeld en zeker geen lolly’s. En houd het bij één traktatie, dus niet ook nog een cadeautje erbij! Dit geldt ook voor de groepsleiders!

Ouderbijdrage 2023-2024
Binnenkort geven wij de brieven voor de ouderbijdrage  mee. Het zou fijn zijn als iedereen snel betaalt, zodat het geld besteed kan worden aan activiteiten voor alle kinderen.

U kunt de bijdrage van € 42,- overmaken naar de rekening van de Ouderraad. Het rekeningnummer is:
NL54 INGB 0004 5799 70
t.n.v. Financieel comité Biënkorf, o.v.v. de naam en groep van uw kind.
U kunt het bedrag ook contant betalen bij Cathy.
 

Word vriend van het Zoemertje!
Voor de zomervakantie is ere weer een prachtig exemplaar gemaakt. Wanneer u deze editie niet heeft ontvangen neem dam even contact op met Tilly: bienkorf.info@askoscholen.nl

Om deze schoolkrant te kunnen blijven maken hebben we uw steun nodig.
Door vriend van het Zoemertje te worden voor 10 euro per jaar, kunnen we de vaardigheden van de kinderredactie vergroten d.m.v. workshops en excursies.

Hiermee help je de school ook met de financiering van de drukkosten van het blad.

Je kunt je donatie overmaken op rekening:
NL54 INGB 0004 5799 70
t.n.v. Financieel comité Biënkorf,

o.v.v. naam van uw kind en vriend zoemertje 2023-2024