Agenda, uitslag Kangoeroewedstrijd 2024 etc.

Agenda 17 juni 2024
 
Maandag 17 juni
Weekopening in de groepen

Dinsdag 18 juni
Wereldgrachten 1MB

Woensdag 19 juni
Lente/zomerwandeling 5KB

Donderdag 20 juni
Lente/zomerwandeling 1KB
Wereldgrachten 4MB

Vrijdag 21 juni
Sportdag onderbouw
middag alle kinderen vrij!

Maandag 24 juni
Musical 1BB

Dinsdag 25 juni
Wereldgrachten 2MB

Donderdag 27 juni
Lente/zomerwandeling 2, 3 en 4KB

Vrijdag 28 juni
Weeksluiting in het teken van Keti Koti

Maandag 1 juli
Oriënterende gesprekken groep 7

Schoolfotograaf

Voor in de agenda
Dinsdag 2 juli: Oriënterende gesprekken groep 7
Dinsdag 2 juli: Schoolfotograaf
Vrijdag 5 juli: Opnameviering

 Ouderfeest
Wat een geweldig feest was het vrijdag 14 juni. Dank aan de ouders en leden van de band, de feestcommissie en natuurlijk alle ouders die aanwezig waren deze avond!

Verhuizing van kinderen
Dringend verzoek aan ouders die gaan verhuizen of van plan zijn te gaan verhuizen. Graag melden bij de groepsleider en bij Cathy via mail:
 c.vos@askoscholen.nl

Kangoeroe reken- en wiskunde wedstrijd 2024
Na Lang wachten was vandaag (4 juni) eindelijk de prijsuitreiking van de Kangoeroe wedstrijd. Al op 22 maart is er weer enorm gerekend, nagedacht en gezwoegd op de zeker niet eenvoudige opgaven.

Zoals bij een echte wedstrijd waren er prijzen voor de beste drie leerlingen van iedere jaargroep van onze school. Voor alle kinderen was er daarnaast een Certificaat en een spelletje om thuis te spelen.

Een leerling kon niet bij de prijsuitreiking zijn omdat hij was uitgenodigd voor de Smart-finale in museum Boerhave te Leiden (die ook vandaag heeft plaatsgevonden).

De opgaven en antwoorden kunnen nagelezen worden op de site: www.math.ru.nl/kangoeroe. Heb je de smaak te pakken of vind je het gewoon leuk dan kun je hier ook alvast oefenen voor de volgende Kangoeroewedstrijd.

Op 20 maart 2025 is de volgende Kangoeroe wedstrijd.

We drinken alleen water in bekers/bidons etc.
We willen dat de kinderen in de ochtend fruit en/of rauwkost eten en water drinken. Water graag meegeven in een bidon/beker of iets anders duurzaams. Dit om met elkaar de ‘plasticsoep’ tegen te gaan! Tijdens de overblijf krijgen de kinderen melk of water. Ook vragen wij u geen plastic zuigverpakkingen fruitmoes mee te geven, ook dit is suiker. Geen koek en geen snoep!

Telefoons en smartwatch

De afspraak is dat kinderen in school geen smartphone gebruiken. Buiten mogen de kinderen gebruik maken van de telefoon om u te laten weten dat zij op school zijn gekomen. In school gaat de telefoon uit en blijft de telefoon in de tas of in een bakje bij de groepsleider. Dit geldt ook voor de smartwatch. U blijft zelf verantwoordelijk voor verlies, schade etc.

Aanmelden broertjes en zusjes
U heeft inmiddels van de gemeente Amsterdam het voorkeursformulier van de kinderen geboren tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 ontvangen. Wij verzoeken u het ingevulde formulier zo spoedig mogelijk af te geven bij Cathy of Tilly zo weet u zeker dat uw kind aangemeld is bij ons op school.

Ouderbijdrage 2023-2024
Veel ouders hebben de vrijwillige ouderbijdrage al overgemaakt.
De 3e herinneringsbrieven worden binnenkort per mail naar de desbetreffende ouders toegestuurd.
Het zou fijn zijn als iedereen snel betaalt, zodat het geld besteed kan worden aan activiteiten voor alle kinderen, denk aan de schoolreisjes voor de kleuter- en onderbouw en het afscheid van groep 8. Ook draagt de ouderraad bijvoorbeeld bij aan het kamp van de midden- en bovenbouw en nieuwe boeken voor de bibliotheek.

U kunt de bijdrage van € 42,- overmaken naar de rekening van de Ouderraad. Het rekeningnummer is:
NL54 INGB 0004 5799 70
t.n.v. Financieel comité Biënkorf, o.v.v. de naam en groep van uw kind.
U kunt het bedrag ook contant betalen bij Cathy.
 
Dringend verzoek!
Een dringend verzoek aan jullie niet te fietsen op het trottoir naast de crèche en natuurlijk.
Graag afstappen en vanaf daar naar school lopen. We krijgen klachten van buurtbewoners.
Wanneer jullie aangesproken worden, laten we dan vriendelijk naar elkaar blijven. Als school en de verkeersouders van school zijn we nog steeds met het stadsdeel in gesprek om hier een fietspad aan te laten leggen.

Veilig Parkeren en Schoolzone
Langs de weg van de Mariëndaal, tegenover de school, ziet u een doorgetrokken gele streept. Dit betekent dat u hier niet mag stilstaan om kinderen uit de auto te laten, parkeren of anderszins te laden en lossen.
Dit is een van de maatregelen die de gemeente heeft getroffen om de schoolomgeving veiliger te maken en de overlast tegen te gaan voor de bewoners.
 
In de hele wijk geldt nu een stopverbod, houd hier rekening mee wanneer u uw kind naar school brengt.

Tevens ligt onze school in een schoolzone gebied, dus pas uw snelheid aan en wees alert op overstekende kinderen en fietsende kinderen.

Parkeren van fietsen en bakfietsen van ouders
Het is een uitdaging alle fietsen van de kinderen te parkeren op het schoolplein, dat lukt gelukkig goed. De vraag aan u als ouder is parkeer uw fiets buiten het schoolplein en parkeer uw fiets zodanig dat er voldoende ruimte op het trottoir overblijft om de looprichting aan te kunnen houden.

Voor de fietsers die gebruik maken van het trottoir naast de school, dit is een voetgangersgebied en geen fietspad, jullie zijn dus te gast en voetgangers gaan voor!

Trakteren op school
Wij willen u er dringend op wijzen dat wij op school willen dat er ‘gezonde en lekkere’ traktaties worden uitgedeeld door de jarige kinderen. Dit betekent dat er geen snoep wordt uitgedeeld en zeker geen lolly’s. En houd het bij één traktatie, dus niet ook nog een cadeautje erbij! Dit geldt ook voor de groepsleiders!


Word vriend van het Zoemertje!
De redactie is druk bezig met het laatste nummer van dit schooljaar! Voor de vakantie krijgen de kinderen een exemplaar mee naar huis.  Wanneer u een editie niet heeft ontvangen neem dan even contact op met Tilly: bienkorf.info@askoscholen.nl

Om deze schoolkrant te kunnen blijven maken hebben we uw steun nodig.
Door vriend van het Zoemertje te worden voor 10 euro per jaar, kunnen we de vaardigheden van de kinderredactie vergroten d.m.v. workshops en excursies.

Hiermee help je de school ook met de financiering van de drukkosten van het blad.

In het laatste Zoemertje staat ook een QR-code om een bedrag over te maken.

Je kunt je donatie overmaken op rekening:
NL54 INGB 0004 5799 70
t.n.v. Financieel comité Biënkorf,

o.v.v. naam van uw kind en vriend zoemertje 2023-2024