Agenda, informatieavond ouders groep 8, werken met Teams, Parkeren, ouderbijdrage etc.

Agenda 16 november  2020
Maandag 16 november
Weekopening 1MB
Dinsdag 17 november
Digitale Ouderraadvergadering
Vrijdag 20 november
weeksluiting in de groepen
Maandag 23 november
Weekopening 1OB
3OB bezoekt het Tropenmuseum ‘Sabi Suriname’
Dinsdag 24 november
4OB bezoekt het Tropenmuseum ‘Sabi Suriname’
Digitale klassenouder vergadering 20.00 uur – 21.00 uur
Vrijdag 27 november
Weeksluiting in de hal
Maandag 30 november
Weekopening 1 MB
Digitale informatieavond ouders kinderen gr 8

Voor in de agenda:
De onderbouw bezoekt in november Het Tropenmuseum
1OB 7 december
2OB 14 december

Herfstwandeling
1KB, 2KB en 3KB maandag 7 december
4KB en 5KB dinsdag 8 december 

Vrijdag 18 december alle kinderen vrij! Kerstvakantie t/m 3-1-2021

Informatieavond ouders groep 8
Maandag 30 november a.s. is er een digitale informatieavond via Teams voor de ouders van groep 8 over het voortgezet onderwijs, VO, de procedure en het tijdpad. Wij hopen alle ouders van groep 8 daar digitaal te zien, uitnodiging volgt via Parro.

Teams
Wij zullen via Teams gaan werken en vergaderen en eventueel ook oudergesprekken op die manier voeren. Wij verzoeken u op uw device met camera, Teams te installeren. Een handleiding om met Teams te werken volgt binnen kort per mail.

Veilig Parkeren en Schoolzone
Langs de weg van de Mariëndaal, tegenover de school, ziet u een doorgetrokken gele streept. Dit betekent dat u hier niet mag stilstaan om kinderen uit de auto te laten, parkeren of anderszins te laden en lossen! 
Dit is een van de maatregelen die de gemeente heeft getroffen om de schoolomgeving veiliger te maken en de overlast tegen te gaan voor de bewoners.

Een gele doorgetrokken streep houdt een verbod in. Op de plek naast een gele doorgetrokken streep is zelfs het stilstaan met een voertuig verboden. Het gaat hier dus verder dan een parkeerverbod!

Versieravond Sinterklaas en Kerst
Dit jaar geen traditionele versieravond waar jullie als ouders ons helpen de school in feestsfeer om te toveren. Dit jaar doen we het zelf hebben een paar ouders van de feestcommissie ons kunne helpen veilig met mondkapje en op gepaste afstand. Voor de kinderen maken we er in elk geval een mooi feest van.

Ouderbijdrage 2020-2021
De brieven voor de ouderbijdrage zijn al een tijd geleden meegegeven met de kinderen. Het zou fijn zijn als iedereen snel betaalt, zodat het geld besteed kan worden aan het Sinterklaasfeest en het Kerstfeest.

U kunt de bijdrage van € 42,- overmaken naar de rekening van de Ouderraad. Het rekeningnummer is:
 NL54 INGB 0004 5799 70
t.n.v. Financieel comité Biënkorf, o.v.v. de naam en groep van uw kind.
U kunt het bedrag ook contant betalen bij Cathy.
 

Wanneer uw kind een stadspas heeft kunt u een afspraak maken met Tilly om de ouderbijdrage te voldoen.

Aanvragen Stadspas
De Stadspas met groene stip kunt u aanvragen als u een laag inkomen en weinig vermogen hebt. Wilt u weten of uw kind hier recht op heeft? Kijk dan op www.amsterdam.nl/pakjekans of bel met de gemeente op telefoonnummer 14020.

Regelingen voor Scholieren
Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Bijvoorbeeld omdat u werkt, maar weinig verdient. Of omdat u een uitkering hebt. Dan kunt u hulp krijgen bij de kosten voor schoolgaande kinderen. Kijk op www.amsterdam/kindpakket

Trakteren op school
Wij willen u er nogmaals dringend op wijzen dat wij op school willen dat er ‘gezonde en lekkere’ traktaties worden uitgedeeld door de jarige kinderen. Dit betekent dat er geen snoep wordt uitgedeeld en zeker geen lolly’s. Wij vragen u ook geen zakjes chips uit te delen, te vet en te te zout. En houd het bij één traktatie, dus niet ook nog een cadeautje erbij!

In deze periode vragen wij u de kinderen een traktatie mee te geven die verpakt is gekocht.

Denk aan:

  • rozijntjes
  • popcorn (kleine verpakking)
  • verpakte cake (wij snijden de cake)
  • bak druiven (wij maken het schoon)
  • mandarijnen
  • snoeptomaat/-paprika/-komkommer


Overblijfregeling 2020-2021
Graag z.s.m. de overblijfregeling voor dit schooljaar inleveren.

De bijdrage zo spoedig mogelijk overmaken naar de rekening
van TSO: NL05 INGB 0660 5716 76

Wanneer u de overblijf van 2019-2020 nog niet betaald heeft of nog geen regeling heeft getroffen, kan uw kind geen gebruik maken van de overblijfregeling 2020-2021.

Verhuizing van kinderen
Dringend verzoek aan ouders die gaan verhuizen of van plan zijn te gaan verhuizen. Graag melden bij de groepsleider en bij Cathy via mail:
 c.vos@askoscholen.nl

                   Word vriend van het Zoemertje!
 Om deze schoolkrant te kunnen blijven maken hebben we uw steun nodig.
Door vriend van het Zoemertje te worden voor 10 euro per jaar, kunnen we de vaardigheden van de kinderredactie vergroten d.m.v. workshops en excursies.

Hiermee help je de school ook met de financiering van de drukkosten van het blad.