Agenda 15 juni 2020 
 
Maandag 15 juni 

Weekopening in de groepen 
 

Dinsdag 16 juni 

Schoolfotograaf zie verder in deze Bijgeluiden 

De ouderraad vergadert digitaal 

 
Woensdag 17 juni 

Schoolfotograaf voor de groespfoto’s 
 
Vrijdag 19 juni 

Weeksluiting in de groepen 
 
Maandag 21 juni 

Weekopening in de groepen 
 

Vrijdag 26 juni 
Sobere opnameviering in de groep 

8e jaars tot 11.00 uur vrij 

Weeksluiting in de groepen 

Maandag 29 juni 

Weekopening in de groepen 
 
Voor in de agenda: 
Dinsdag 30 juni afscheid 8e jaars 

8e jaars 1 t/m 3 julli al vrij 

Woensdag 1 juli Bouwverlaterslunch 

Vrijdag 3 juli Alle kinderen middag vrij! 
 

1,5 meter afstand op school 

Het gaat al heel goed met het brengen en halen van de kinderen en het afstand houden van elkaar. We houden dit met elkaar vol, in elk geval tot de zomervakantie. Hoe het brengen en halen na de zomervakantie er uit zal gaan zien weten we nu nog niet. We kunnen nu ook nog niet zeggen of ouders dan weer de school in mogen. We houden u hier voor aanvang van het nieuwe schooljaar van op de hoogte. 

Oudergesprekken 

Deze periode krijgt u van de groepsleiders een uitnodiging voor een telefonisch of digitaal oudergesprek. Let op de uitnodiging in Parro of per mail. 

Communicatie met de groepsleiders 

Wanneer u contact wil opnemen met de groepsleider kan dit gewoon via de mail. Voorletter.achternaam@askoscholen.nl (bijvoorbeeld c.vos@askoscholen.nl

Wij verzoeken u vriendelijk de groepsleiders niet meer te bellen, een app te sturen of een Parro. 

Opnameviering 

De kinderen maken op deze ochtend kennis met de nieuwe groepsleider en de nieuwe groep. Dit doen we dit keer in een sobere vorm. De 8e jaars zijn deze ochtend vanaf 11 uur welkom op school. 

Schoolfotograaf 

Dinsdag 16 juni komt de schoolfotograaf voor groep 3 van 1OB en 2OB. Heel 3OB en 4OB en voor de hele middenbouw. 

Woensdag 17 juni neemt zij de groepsfoto’s. Kleuters en bovenbouw zijn al op de foto geweest. Net als groep 4 van 1OB en 4OB. Mocht er nog geen foto gemaakt zijn van uw kind i.v.m. afwezigheid laat dit even weten via bienkorf.info@askoscholen.nl 

Overblijfregeling 

De overblijfregeling is vorige week aan uw kind meegegeven deze graag z.s.m. invullen en afgeven bij Tilly. Voor elk kind een apart formulier invullen. 

U dient zelf aan te geven og u gebruik wil maken van de reductie van het teveel betaald overblijgeld. 

Verhuizing van kinderen 
Dringend verzoek aan ouders die gaan verhuizen of van plan zijn te gaan verhuizen. Graag melden bij de groepsleider en bij Cathy via mail: 
c.vos@askoscholen.nl