Agenda 15 februari 2021
 
Maandag 15 februari
Weekopening in de groepen

Oudergesprekken 7e jaars

Vrijdag 19 februari
Alle kinderen middag vrij!

Voorjaarsvakantie t/m maandag 1 maart 2021

Maandag 1 maart
Studiedag alle kinderen vriij!

Dinsdag 2 maart
Alle kinderen weer naar school

Vrijdag 5 maart
Weeksluiting in de groepen

Maandag 8 maart
Weekopening in de groepen

Voor in de agenda:

Maandag 15 maart weekopening 4OB
Maandag 22 maart weekopening 2OB
Maandag 29 maart weekopening 3MB
Maandag 31 mei musical 1BB
Maandag 14 juni musical 2BB
Maandag 28 juni musical 3BB

De eerste bijgeluiden van het nieuwe jaar
Met horten en stoten zijn we open en is het ook al snel voorjaarsvakantie. We vertrouwen er op de school gewoon open te kunnen houden. Iedereen houdt zich zoveel mogelijk aan alle afspraken en richtlijnen, dank daarvoor.

Weekopeningen en weeksluitingen
We organiseren voorlopig geen weeksluitingen. Vanaf 15 maart zullen de weekopeningen wel doorgaan. De kinderen treden op, in principe voor hun eigen bouw, er zal een filmpje gemaakt worden voor de ouders.

Uitjes en excursies
Veel van de geplande excursies of uitjes zijn niet doorgegaan. Zodra er weer iets mogelijk is zullen wij kijken wat er nog geboekt kan worden. Dat geldt ook voor de schoolreisjes van de kleuter-0 en onderbouw en het middenbouwkamp. Wanneer een schoolreisje veilig georganiseerd mag en kan worden zullen we dit natuurlijk doen. Ook het middenbouwkamp laten we in principe gewoon doorgaan, dit jaar met meer begeleiding van ambulante groepsleiders en stagiaires die we hier voor kunnen vrij roosteren. Zodat we zo min mogelijk ouders meenemen.

Rapporten
De rapportgesprekken hebben als het goed is plaatsgevonden. Wanneer dit niet het geval is neem dan z.s.m. contact op met de groepsleider van uw kind. Het fysieke rapport krijgt u nog ter inzage voor of na de voorjaarsvakantie. De rapporten graag daarna weer meegeven met uw kind. Het rapport blijft op school.

Ouderbijdrage 2020-2021
De herinneringsbrieven voor de ouderbijdrage zijn meegegeven met de kinderen. Het zou fijn zijn als iedereen snel betaalt, zodat het geld besteed kan worden aan de kinderen denk aan de komende feesten en schoolreisjes.

U kunt de bijdrage van € 42,- overmaken naar de rekening van de Ouderraad. Het rekeningnummer is:
 NL54 INGB 0004 5799 70
t.n.v. Financieel comité Biënkorf, o.v.v. de naam en groep van uw kind.
U kunt het bedrag ook contant betalen bij Cathy.

Wanneer uw kind een stadspas heeft kunt u een afspraak maken met Tilly om de ouderbijdrage te voldoen.

Aanvragen Stadspas

De Stadspas met groene stip kunt u aanvragen als u een laag inkomen en weinig vermogen hebt. Wilt u weten of uw kind hier recht op heeft? Kijk dan op www.amsterdam.nl/pakjekans of bel met de gemeente op telefoonnummer 14020.

Regelingen voor Scholieren
Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Bijvoorbeeld omdat u werkt, maar weinig verdient. Of omdat u een uitkering hebt. Dan kunt u hulp krijgen bij de kosten voor schoolgaande kinderen. Kijk op www.amsterdam/kindpakket

Trakteren op school
Wij willen u er nogmaals dringend op wijzen dat wij op school willen dat er ‘gezonde en lekkere’ traktaties worden uitgedeeld door de jarige kinderen. Dit betekent dat er geen snoep wordt uitgedeeld en zeker geen lolly’s. Wij vragen u ook geen zakjes chips uit te delen, te vet en te te zout. En houd het bij één traktatie, dus niet ook nog een cadeautje erbij!

In deze periode vragen wij u de kinderen een traktatie mee te geven die verpakt is gekocht, dus zelf geen zakjes vullen!

Denk aan:

  • rozijntjes
  • popcorn (kleine verpakking)
  • verpakte cake (wij snijden de cake)
  • bak druiven (wij maken het schoon)
  • mandarijnen
  • snoeptomaat/-paprika/-komkommer


Overblijfregeling 2020-2021
Graag de bijdrage voor overblijf gewoon doorbetalen. Aan het einde van dit schooljaar zullen wij de bedragen die teveel zijn betaald door de ouders die geen gebruik hebben gemaakt van de noodopvang verrekenen. De ouders van de
8e jaars krijgen aan het einde van het schooljaar de vraag of zij het bedrag teruggestort willen krijgen.

Verhuizing van kinderen

Dringend verzoek aan ouders die gaan verhuizen of van plan zijn te gaan verhuizen. Graag melden bij de groepsleider en bij Cathy via mail:
 c.vos@askoscholen.nl

Word vriend van het Zoemertje!
Voor de kerstvakantie is er weer een prachtig exemplaar geleverd!
Om deze schoolkrant te kunnen blijven maken hebben we uw steun nodig.
Door vriend van het Zoemertje te worden voor 10 euro per jaar, kunnen we de vaardigheden van de kinderredactie vergroten d.m.v. workshops en excursies.

Hiermee help je de school ook met de financiering van de drukkosten van het blad.

Je kunt je donatie overmaken op rekening

NL90 INGB 066.26.97.162 t.n.v. St. KBA inz. Biënkorf

o.v.v. vriend zoemertje 2020-2021