Agenda, oudergesprekken, opnameviering etc.

 Agenda 14 juni 2021
 
Maandag 14 juni

Musical 2BB

Lentewandeling 1KB, 2KB en 3KB

Woensdag 16 juni
Digitale informatieochtend voor ouders van
kinderen die van gr 2 naar gr 3 gaan.

lente/zomer wandeling 4KB en 5KB

Vrijdag 18 juni
Weeksluiting in de groepen

Alle kinderen middag vrij!

Maandag 21 juni
Weekopening in de groepen

Vrijdag 25 juni
Opnameviering; groep 8 tot 11.00 uur vrij!

Weeksluiting in de groepen

Maandag 28 juni
Musical 3BB

Voor in de agenda:
-Dinsdag 29 juni schoolreisje onderbouw
-Dinsdag 6 juli gala, afscheid 8e jaars. Mocht Nederland in de halve finale komen
 dan wordt het gala op maandag 5 juli georganiseerd.
-Woensdag 7 juli bouwverlaterslunch voor de kinderen uit groep 2, 4 en 6
 de kinderen kunnen om 14.00 uur opgehaald worden
-Donderdag 8 juli vieren we het afscheid van Tinky
-Vrijdagmiddag 9 juli alle kinderen om 12.00 uur vrij.

Oudergesprekken OB, MB en groep 7
In de week van 28 juni worden de oudergesprekken gevoerd voor de kinderen uit groep 3 t/ 7. U ontvangt per Parro een uitnodiging voor het oudergesprek. De gespreken vinden zoveel mogelijk in school plaats. Wij verzoeken u dringend uiten te wachten tot u opgehaald wordt en in school draagt u een mondkapje. De kleutergroepen hebben veelal de oudergesprekken al gepland, deze zullen telefonisch plaatsvinden. Ook de gesprekken voor 1MB vinden plaats per Teams of telefonisch.

Opnameviering
De kinderen uit groep 2, 4 en 6 vieren dat zij naar de nieuwe bouw gaan. De kinderen zullen elkaar in de nieuwe groep ontmoeten. Groep 8 is deze ochtend tot 11.00 uur vrij.

Verhuizing van kinderen
Dringend verzoek aan ouders die gaan verhuizen of van plan zijn te gaan verhuizen. Graag melden bij de groepsleider en bij Cathy via mail:c.vos@askoscholen.nl

Ouderbijdrage 2020-2021
Mocht u de ouderbijdrage nog niet betaald hebben doet u dat dan graag z.s.m. De kleuter- en onderbouw gaan binnenkort op schoolreis.

U kunt de bijdrage van € 42,- overmaken naar de rekening van de Ouderraad. Het rekeningnummer is:
 NL54 INGB 0004 5799 70
t.n.v. Financieel comité Biënkorf, o.v.v. de naam en groep van uw kind.
U kunt het bedrag ook contant betalen bij Cathy.

Wanneer uw kind een stadspas heeft kunt u een afspraak maken met Tilly om de ouderbijdrage te voldoen.

Aanvragen Stadspas
De Stadspas met groene stip kunt u aanvragen als u een laag inkomen en weinig vermogen hebt. Wilt u weten of uw kind hier recht op heeft? Kijk dan op www.amsterdam.nl/pakjekans of bel met de gemeente op telefoonnummer 14020.

Regelingen voor Scholieren
Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Bijvoorbeeld omdat u werkt, maar weinig verdient. Of omdat u een uitkering hebt. Dan kunt u hulp krijgen bij de kosten voor schoolgaande kinderen. Kijk op www.amsterdam/kindpakket

Trakteren op school
Wij willen u er nogmaals dringend op wijzen dat wij op school willen dat er ‘gezonde en lekkere’ traktaties worden uitgedeeld door de jarige kinderen. Dit betekent dat er geen snoep wordt uitgedeeld en zeker geen lolly’s. Wij vragen u ook geen zakjes chips uit te delen, te vet en te te zout. En houd het bij één traktatie, dus niet ook nog een cadeautje erbij!

In deze periode vragen wij u de kinderen een traktatie mee te geven die verpakt is gekocht, dus zelf geen zakjes vullen!

Denk aan:

  • rozijntjes
  • popcorn (kleine verpakking)
  • verpakte cake (wij snijden de cake)
  • bak druiven (wij maken het schoon)
  • mandarijnen
  • snoeptomaat/-paprika/-komkomme

    Word vriend van het Zoemertje!

Voor de zomervakantie wordt er weer een prachtig exemplaar geleverd!
Om deze schoolkrant te kunnen blijven maken hebben we uw steun nodig.
Door vriend van het Zoemertje te worden voor 10 euro per jaar, kunnen we de vaardigheden van de kinderredactie vergroten d.m.v. workshops en excursies.

Hiermee help je de school ook met de financiering van de drukkosten van het blad.

Je kunt je donatie overmaken op rekening

NL90 INGB 066.26.97.162 t.n.v. St. KBA inz. Biënkorf

o.v.v. vriend zoemertje 2020-2021