Agenda, stamgroepavond, gebruik smartphone en smartwatch etc.

Agenda 13 september 2021
 
Maandag 13 september
Weekopening start werkweek Bladel voor bovenbouw
2BB en 3BB naar Bladel

Van Gogh kunst les in de klas: MB en OB

Dinsdag 14 september
Van Gogh kunst les in de klas: MB en OB

Woensdag 15 september|
Digitale informatie ochtend ‘Leren Lezen’, ouders groep 3

Vrijdag 17 september
Weeksluiting in de hal

2BB en 3BB terug uit Bladel

Maandag 20 september
4BB naar Bladel

1OB en 2OB naar Artis

Ouderraad vergadering

Dinsdag 21 september
3OB en 4OB naar Artis

Vrijdag 24 september
Weeksluiting in de groepen

4BB terug uit Bladel

Maandag 27 september
4OB ‘Kleine beestjespad’

Voor in de agenda:
Stamgroepmoment KB: dinsdag 28 september
Stamgroepavond MB: dinsdag 5 oktober

Schooltijden nog aangepast
Wij verzoeken u dringend uw kind op tijd naar school te brengen.

-midden- en bovenbouwkinderen zijn om 8.25 uur aanwezig op school,
 zij starten om 8.30 uur;

-onderbouwkinderen zijn om 8.40 uur aanwezig, zij starten om 8.45 uur;

-kleuterbouwkinderen zijn uiterlijk 8.55 uur aanwezig, zij starten om 9.00 uur.

Jongere broertjes en zusjes mogen al eerder mee naar school komen.


Telefoons en smartwatch

De afspraak is dat kinderen in school geen smartphone gebruiken. Buiten mogen de kinderen gebruik maken van de telefoon om u te laten weten dat zij op school zijn gekomen. In school blijft de telefoon in de tas of in een bakje bij de groepsleider. Dit geldt ook voor de smartwatch. Wij zien steeds meer kinderen met een smartwatch. Deze blijven in de tas, blijven thuis of in een bakje bij de groepsleider. U blijft zelf verantwoordelijk voor verlies, schade etc.

Stamgroepavond
De stamgroepavonden van onder- en bovenbouw worden voor 20 september digitaal georganiseerd. Kleuter- en middenbouw wachten op de mogelijke versoepelingen per 20 september. Wanneer we op die data niet fysiek bij elkaar komen wordt de avond ook digitaal georganiseerd. De stamgroepavond is bedoeld om elkaar als ouders van de  groep en de groepsleerkracht te leren kennen en ontmoeten. U krijgt deze avond informatie over het komend schooljaar. Daarom vinden wij het belangrijk dat er van elk kind een ouder aanwezig is !!

  • Stamgroepavond kleuterbouw dinsdag 28 september
  • Stamgroepavond middenbouw dinsdag 5 oktober

We drinken alleen water in bekers/bidons etc.
We willen dat de kinderen in de ochtend fruit en/of rauwkost eten en water drinken. Water graag meegeven in een bidon/beker of iets anders duurzaams. Dit om met elkaar de ‘plasticsoep’ tegen te gaan! Tijdens de overblijf krijgen de kinderen melk of water.
 
Veilig Parkeren en Schoolzone
Langs de weg van de Mariëndaal, tegenover de school, ziet u een doorgetrokken gele streept. Dit betekent dat u hier niet mag stilstaan om kinderen uit de auto te laten, parkeren of anderszins te laden en lossen.
Dit is een van de maatregelen die de gemeente heeft getroffen om de schoolomgeving veiliger te maken en de overlast tegen te gaan voor de bewoners.
 
Een gele doorgetrokken streep houdt een verbod in. Op de plek naast een gele doorgetrokken streep is zelfs het stilstaan met een voertuig verboden. Het gaat hier dus verder dan een parkeerverbod!

Tevens ligt onze school in een schoolzone gebied, dus pas uw snelheid aan en wees alert op overstekende kinderen en fietsende kinderen.

Parkeren van fietsen en bakfietsen van ouders
Het is een uitdaging alle fietsen van de kinderen te parkeren op het schoolplein, dat lukt gelukkig goed. De vraag aan u als ouder is parkeer uw fiets buiten het schoolplein en parkeer uw fiets zodanig dat er voldoende ruimte op het trottoir overblijft om de looprichting aan te kunnen houden.

Naschoolse aanbieders van De Biënkorf
Wij werken met een aantal na-schoolse aanbieders samen. Tinteltuin (locatie Stadshoeve en Buikslotermeer), Kleinlab, Norlandia en Partou (locatie Kampina en Elzenhagenpad). Partou Elzenhagenpad is voor 7+ kinderen,  zij bieden een sportaanbod op maandag, dinsdag en donderdag informatie en aanmelding via Partou.

Overblijfregeling 2021-2022
Graag z.s.m. de overblijfregeling voor dit schooljaar inleveren.

De bijdrage zo spoedig mogelijk overmaken naar de rekening
van TSO: NL05 INGB 0660 5716 76

Wanneer u de overblijf van 2020-2021 nog niet betaald heeft of nog geen regeling heeft getroffen, kan uw kind geen gebruik maken van de overblijfregeling 2021-2022.

Verhuizing van kinderen
Dringend verzoek aan ouders die gaan verhuizen of van plan zijn te gaan verhuizen. Graag melden bij de groepsleider en bij Cathy via mail:
 c.vos@askoscholen.nl

Trakteren op school
Wij willen u er dringend op wijzen dat wij op school willen dat er ‘gezonde en lekkere’ traktaties worden uitgedeeld door de jarige kinderen. Dit betekent dat er geen snoep wordt uitgedeeld en zeker geen lolly’s. En houd het bij één traktatie, dus niet ook nog een cadeautje erbij! Dit geldt ook voor de groepsleiders!

Ouderbijdrage 2021-2022
Binnenkort geven wij de brieven voor de ouderbijdrage  mee. Het zou fijn zijn als iedereen snel betaalt, zodat het geld besteed kan worden aan activiteiten voor alle kinderen.

U kunt de bijdrage van € 42,- overmaken naar de rekening van de Ouderraad. Het rekeningnummer is:
NL54 INGB 0004 5799 70
t.n.v. Financieel comité Biënkorf, o.v.v. de naam en groep van uw kind.
U kunt het bedrag ook contant betalen bij Cathy.

Word vriend van het Zoemertje!
Voor de zomervakantie is ere weer een prachtig exemplaar gemaakt. Wanneer u deze editie niet heeft ontvangen neem dam even contact op met Tilly: bienkorf.info@askoscholen.nl

Om deze schoolkrant te kunnen blijven maken hebben we uw steun nodig.
Door vriend van het Zoemertje te worden voor 10 euro per jaar, kunnen we de vaardigheden van de kinderredactie vergroten d.m.v. workshops en excursies.

Hiermee help je de school ook met de financiering van de drukkosten van het blad.

Je kunt je donatie overmaken op rekening

NL90 INGB 066.26.97.162 t.n.v. St. KBA inz. Biënkorf

o.v.v. vriend zoemertje 2020-2021