Agenda, Kamp middenbouw, Ancestors Unkown etc.

Agenda 13 april 2022
 
Donderdag 14 april
ASKO studiedag alle kinderen vrij

Pasen vrijdag 15 april t/m maandag 18 april
Alle kinderen vrij!

Dinsdag 19 april
Weer naar school

MB naar Muiderslot

Woensdag 20 april
Eindtoets groep 8
4OB naar Soundlab

Donderdag 21 april
Eindtoets groep 8

3BB middag naar Het Eye

Vrijdag 22 april
Weeksluiting in de hal

2BB en 4 BB naar Het Eye

Meivakantie t/ 8 mei
Alle kinderen vrij!

Maandag 9 mei
Weekopening in de groepen

Vrijdag 13 mei

Weeksluiting in de groepen

Voor in de agenda:
maandag 23 mei Musical 2BB
dinsdag 17 mei schoolreisje kleuterbouw
vrijdag 10 juni Ouderfeest

Kamp middenbouw
De middenbouw gaat in de week van 16 mei op kamp naar Loon op Zand. Het thema dit jaar is de Middeleeuwen.
3MB en 4MB gaan van maandag 16 met tot woensdag 18 mei
1MB en 2MB gaan van woensdag 18 mei tot vrijdag 20 mei.
We organiseren twee informatiemomenten op woensdagochtend 13 april voor de ouders van de middenbouw, zie agenda en uitnodiging via Parro.

Verslag Ancestors Unknown

De bovenbouw van de Biënkorf heeft meegedaan aan het project Ancestors Unknown. 

Het project ging over het opsporen van jouw familiegeschiedenis en verhalen over jouw familieleden. 

Het was erg interessant omdat je veel nieuwe dingen te weten kwam over jouw familie.

Eerst gingen we informatie verzamelen over onze familie daarna gingen we naar het stadsarchief om daar ook nog verder te zoeken. Ook hadden we 6 gast lessen van mensen die meededen aan het project. We moesten ook een interview bedenken en een van onze familie leden interviewen. 

Toen we alle informatie verzameld hadden begonnen we aan het knutsel deel van het project: de museumdoos. We gingen foto's en spullen verzamelen en in onze doos doen. Ook hadden we een stempel gemaakt waarmee we de onderkant van onze doos gingen bestempelen. 

Vorige week hebben we de museum doos gepresenteerd aan de ouders.

Sasha 4bb

Ter herinnering: Eten en drinken in  de pauze
We willen dat de kinderen in de ochtend fruit en/of rauwkost eten en water drinken. Water graag meegeven in een bidon/beker of iets anders duurzaams. Dit om met elkaar de ‘plasticsoep’ tegen te gaan! Tijdens de overblijf krijgen de kinderen melk of water. Tijdens de overblijf eten de kinderen iets voedzaams. De kinderen krijgen geen koek of snoep mee naar school.

Zelf naschoolse opvang afmelden bij ziekte of afwezigheid
Wanneer uw kind ziek is kunt u vanaf 8.00 uur de school bellen om dit te melden. Wij verzoeken u uw kind ook zelf af te melden bij de naschoolse opvang.

Ouderbijdrage 2021-2022 kan betaald worden via QR code
De herinneringsbrieven voor de ouderbijdrage zijn aan de kinderen meegegeven.
En u heeft ook een QR-code ontvangen om de betaling gemakkelijk te kunnen doen. Denkt u aan de betaling? Van de ouderbijdrage betalen wij de feesten voor de kinderen, de schoolreisjes voor kleuter- en onderbouw. Ook wordt een bijdrage gegeven aan het midden- en bovenbouwkamp.

U kunt de bijdrage van € 42,- overmaken naar de rekening van de Ouderraad. Het rekeningnummer is:
NL54 INGB 0004 5799 70
t.n.v. Financieel comité Biënkorf, o.v.v. de naam en groep van uw kind.
U kunt het bedrag ook contant betalen bij Cathy.
 

Trakteren op school
Wij willen u er dringend op wijzen dat wij op school willen dat er ‘gezonde en lekkere’ traktaties worden uitgedeeld door de jarige kinderen. Dit betekent dat er geen snoep wordt uitgedeeld en zeker geen lolly’s. En houd het bij één traktatie, dus niet ook nog een cadeautje erbij! Dit geldt ook voor de groepsleiders!

Word vriend van het Zoemertje!
De redactie is druk bezig met de eerste editie van dit schooljaar.

Om deze schoolkrant te kunnen blijven maken hebben we uw steun nodig.
Door vriend van het Zoemertje te worden voor 10 euro per jaar, kunnen we de vaardigheden van de kinderredactie vergroten d.m.v. workshops en excursies.

Hiermee help je de school ook met de financiering van de drukkosten van het blad.

Je kunt je donatie overmaken op rekening

NL90 INGB 066.26.97.162 t.n.v. St. KBA inz. Biënkorf

o.v.v. vriend zoemertje 2021-2022