Agenda, scholierenvergoeding etc.

Agenda 12 september 2022

Maandag 12 september

Weekopening start werkweek Bladel voor bovenbouw
2BB en 4BB naar Bladel

Dinsdag 13 september
Stamgroepavond middenbouw

Vrijdag 16 september
Weeksluiting in de groepen
2BB en 4BB tussen 12.30 – 13.00 uur terug uit Bladel

Maandag 19 september

1BB en 3BB naar Bladel
2MB naar De Hortus

Dinsdag 20 september
Stamgroepavond kleuterbouw
1OB en 4OB naar Artis

Donderdag 22 september
3MB naar De Hortus

Vrijdag 23 september

Weeksluiting in de hal
1BB en 3BB tussen 12.30 – 13.00 uur terug uit Bladel

Maandag 26 september
Weekopening in de groepen
1MB naar De Hortus

Voor in de agenda:
Dinsdag 27 september Stamgroepavond onderbouw
Dinsdag 27 september 2OB en 3OB naar Artis
Woensdag 28 september digitale informatie over 'Leren Lezen' in groep 3
Donderdag 29 september 4MB naar De Hortus
Woensdag 5 oktober kleuterbouw naar ‘Muk en het orkest’ in de NedPho-koepel

Stamgroepavond
De stamgroepavond is bedoeld om elkaar als ouders van de  groep en de groepsleider te leren kennen en ontmoeten. U krijgt deze avond informatie over het komend schooljaar. Daarom vinden wij het belangrijk dat er van elk kind een ouder aanwezig is !!

Inloop 19.15 uur, start 19.30 tot 20.30 uur

  • Stamgroepavond middenbouw dinsdag 13 september
  • Stamgroepavond kleuterbouw dinsdag 20 september
  • Stamgroepavond onderbouw dinsdag 27 september


Pak je kans - hulp bij schoolkosten
Wil uw kind graag sporten, huiswerk maken op een laptop of op dansles?
Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Bijvoorbeeld omdat u werkt, maar weinig verdient. Of omdat u een uitkering hebt Amsterdammers met weinig geld kunnen gratis hulp krijgen. De gemeente Amsterdam heeft regelingen voor kinderen tot 18 jaar.

Scholierenvergoeding
Met de Scholierenvergoeding betaalt u kosten voor school, sport en cultuur. U mag het geld ook gebruiken voor spullen die uw kind nodig heeft om thuis schoolwerk te doen. Bijvoorbeeld inktpatronen en papier voor een printer. En om spullen te kopen voor sport, muziek- en dansles.

  • U krijgt € 166,- per jaar per kind op de basisschool.

Gratis laptop of tablet basisschool
Voor kinderen van 10, 11 en 12 jaar kunt u een gratis laptop of tablet aanvragen.

Aanvragen regelingen Pak je kans
U vindt alle regelingen, voorwaarden  en het aanvraagformulier op de website: www.amsterdam.nl/pakjekans. Of vraag op de school van uw kind naar meer informatie over de regelingen.

Hulp nodig bij het aanvragen
Als u niet weet wie u kan helpen met aanvragen, ga dan naar de meester of juf van uw kind.

We drinken alleen water in bekers/bidons etc.
We willen dat de kinderen in de ochtend fruit en/of rauwkost eten en water drinken. Water graag meegeven in een bidon/beker of iets anders duurzaams. Dit om met elkaar de ‘plasticsoep’ tegen te gaan! Tijdens de overblijf krijgen de kinderen melk of water.
 
Veilig Parkeren en Schoolzone
Langs de weg van de Mariëndaal, tegenover de school, ziet u een doorgetrokken gele streept. Dit betekent dat u hier niet mag stilstaan om kinderen uit de auto te laten, parkeren of anderszins te laden en lossen.
Dit is een van de maatregelen die de gemeente heeft getroffen om de schoolomgeving veiliger te maken en de overlast tegen te gaan voor de bewoners.
 
In de hele wijk geldt nu een stopverbod, houd hier rekening mee wanneer u uw kind naar school brengt.

Tevens ligt onze school in een schoolzone gebied, dus pas uw snelheid aan en wees alert op overstekende kinderen en fietsende kinderen.

Parkeren van fietsen en bakfietsen van ouders
Het is een uitdaging alle fietsen van de kinderen te parkeren op het schoolplein, dat lukt gelukkig goed. De vraag aan u als ouder is parkeer uw fiets buiten het schoolplein en parkeer uw fiets zodanig dat er voldoende ruimte op het trottoir overblijft om de looprichting aan te kunnen houden.

Voor de fietsers die gebruik maken van het trottoir naast de school, dit is een voetgangersgebied en geen fietspad, jullie zijn dus te gast en voetgangers gaan voor!

Overblijfregeling 2022-2023
Graag z.s.m. de overblijfregeling voor dit schooljaar inleveren.

De bijdrage zo spoedig mogelijk overmaken naar de rekening
van TSO: NL05 INGB 0660 5716 76

Wanneer u de overblijf van 2020-2021 nog niet betaald heeft of nog geen regeling heeft getroffen, kan uw kind geen gebruik maken van de overblijfregeling 2021-2022.

Verhuizing van kinderen
Dringend verzoek aan ouders die gaan verhuizen of van plan zijn te gaan verhuizen. Graag melden bij de groepsleider en bij Cathy via mail:
 c.vos@askoscholen.nl

Trakteren op school
Wij willen u er dringend op wijzen dat wij op school willen dat er ‘gezonde en lekkere’ traktaties worden uitgedeeld door de jarige kinderen. Dit betekent dat er geen snoep wordt uitgedeeld en zeker geen lolly’s. En houd het bij één traktatie, dus niet ook nog een cadeautje erbij! Dit geldt ook voor de groepsleiders!

Ouderbijdrage 2022-2023
Binnenkort geven wij de brieven voor de ouderbijdrage  mee. Het zou fijn zijn als iedereen snel betaalt, zodat het geld besteed kan worden aan activiteiten voor alle kinderen.

U kunt de bijdrage van € 42,- overmaken naar de rekening van de Ouderraad. Het rekeningnummer is:
NL54 INGB 0004 5799 70
t.n.v. Financieel comité Biënkorf, o.v.v. de naam en groep van uw kind.
U kunt het bedrag ook contant betalen bij Cathy.
 
Word vriend van het Zoemertje!
Voor de zomervakantie is ere weer een prachtig exemplaar gemaakt. Wanneer u deze editie niet heeft ontvangen neem dam even contact op met Tilly: bienkorf.info@askoscholen.nl

Om deze schoolkrant te kunnen blijven maken hebben we uw steun nodig.
Door vriend van het Zoemertje te worden voor 10 euro per jaar, kunnen we de vaardigheden van de kinderredactie vergroten d.m.v. workshops en excursies.

Hiermee help je de school ook met de financiering van de drukkosten van het blad.

Je kunt je donatie overmaken op rekening

NL90 INGB 066.26.97.162 t.n.v. St. KBA inz. Biënkorf

o.v.v. vriend zoemertje 2022-2023