Agenda, ziekmeldingen etc.  

Agenda 12 april 2021
Maandag 12 april
Weekopening in de groepen
Lentewandeling 3OB
Dinsdag 13 april
Theoretisch verkeersexamen BB
Donderdag 15 april
Start schooltuinen groep 6
Vrijdag 16 april
Weekopening 2KB
Maandag 19 april
Weekopening in de groepen
Dinsdag 20 april
Eindtoets groep 8
Lente- Natuurwandeling 4OB
Woensdag 21 april
Eindtoets groep 8
Vrijdag 23 april
Weekopening 2MB
Meivakantie alle kinderen vrij t/m 9 mei
Maandag 10 mei
Alle kinderen weer naar school
MB geen kamp wel thema ‘Leven van de Zee’ op school
Dinsdag 11 mei
Lente- Natuurwandeling 1 OB
Donderdag 13 mei
Hemelvaartsdag alle kinderen vrij t/m 16/5
Maandag 17 mei
Alle kinderen weer naar school
Weekopening in de groepen
www.bienkorf.nl

Voor in de agenda:
Dinsdag 13 Maandag 31 mei musical 1BB
Maandag 24 mei Pinksteren alle kinderen vrij
Maandag 14 juni musical 2BB
Maandag 28 juni musical 3BB

Herhaling Ziekmeldingen
Gelukkig gaat het nog steeds goed op school. U houdt zich allemaal aan de maatregelen, hartelijk dan hiervoor. Nog even ter herinnering: Wanneer een kind verkouden is blijft het kind thuis. Wanneer uw kind 24 uur klachtenvrij is mag uw kind weer naar school. Ons dringende verzoek aan u is wanneer uw kind verkouden is laat uw kind testen. Dit bericht krijgt u ook van ons te horen wanneer u ons belt om uw kind ziek te melden.

Parkeren
Zoals u weet is er betaald parkeren bij school. Ook staat er voor de garages een gele streep op de grond. Dit betekent dat u hier niet geparkeerd mag staan, ook niet eventjes. Kunnen we met elkaar voor eens en altijd afspreken dat u in een parkeervak gaat parkeren en op de koop toe neemt dat u wellicht een stukje moet lopen? Ruzies tussen ouders lijkt ons geen goed voorbeeld voor onze kinderen. Wilt u ook familieleden, opa’s en oma’s etc, hier op aanspreken? De regels gelden ook voor hen.

Ouderbijdrage 2020-2021
De herinneringsbrieven voor de ouderbijdrage worden deze week meegegeven met de kinderen. Het zou fijn zijn als iedereen snel betaalt, zodat het geld besteed kan worden aan de kinderen denk aan de komende feesten en schoolreisjes.

U kunt de bijdrage van € 42,- overmaken naar de rekening van de Ouderraad. Het rekeningnummer is:
 NL54 INGB 0004 5799 70
t.n.v. Financieel comité Biënkorf, o.v.v. de naam en groep van uw kind.
U kunt het bedrag ook contant betalen bij Cathy.

Wanneer uw kind een stadspas heeft kunt u een afspraak maken met Tilly om de ouderbijdrage te voldoen.

Aanvragen Stadspas
De Stadspas met groene stip kunt u aanvragen als u een laag inkomen en weinig vermogen hebt. Wilt u weten of uw kind hier recht op heeft? Kijk dan op www.amsterdam.nl/pakjekans of bel met de gemeente op telefoonnummer 14020.

Regelingen voor Scholieren
Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Bijvoorbeeld omdat u werkt, maar weinig verdient. Of omdat u een uitkering hebt. Dan kunt u hulp krijgen bij de kosten voor schoolgaande kinderen. Kijk op www.amsterdam/kindpakket

Trakteren op school
Wij willen u er nogmaals dringend op wijzen dat wij op school willen dat er ‘gezonde en lekkere’ traktaties worden uitgedeeld door de jarige kinderen. Dit betekent dat er geen snoep wordt uitgedeeld en zeker geen lolly’s. Wij vragen u ook geen zakjes chips uit te delen, te vet en te te zout. En houd het bij één traktatie, dus niet ook nog een cadeautje erbij!

In deze periode vragen wij u de kinderen een traktatie mee te geven die verpakt is gekocht, dus zelf geen zakjes vullen!

Denk aan:

  • rozijntjes
  • popcorn (kleine verpakking)
  • verpakte cake (wij snijden de cake)
  • bak druiven (wij maken het schoon)
  • mandarijnen
  • snoeptomaat/-paprika/-komkommer

 

Overblijfregeling 2020-2021
Graag de bijdrage voor overblijf gewoon doorbetalen. Aan het einde van dit schooljaar zullen wij de bedragen die teveel zijn betaald door de ouders die geen gebruik hebben gemaakt van de noodopvang verrekenen. De ouders van de
8e jaars krijgen aan het einde van het schooljaar de vraag of zij het bedrag teruggestort willen krijgen.

Verhuizing van kinderen

Dringend verzoek aan ouders die gaan verhuizen of van plan zijn te gaan verhuizen. Graag melden bij de groepsleider en bij Cathy via mail:
 c.vos@askoscholen.nl

                   Word vriend van het Zoemertje!
Voor de kerstvakantie is er weer een prachtig exemplaar geleverd!
Om deze schoolkrant te kunnen blijven maken hebben we uw steun nodig.
Door vriend van het Zoemertje te worden voor 10 euro per jaar, kunnen we de vaardigheden van de kinderredactie vergroten d.m.v. workshops en excursies.

Hiermee help je de school ook met de financiering van de drukkosten van het blad.

Je kunt je donatie overmaken op rekening

NL90 INGB 066.26.97.162 t.n.v. St. KBA inz. Biënkorf

o.v.v. vriend zoemertje 2020-2021