Agenda, ouderfeest, bezoek Democracity etc.

Agenda 11 maart 2024
 
Maandag 11 maart
Weekopening 2KB
Dinsdag 12 maart
1OB naar Soundlab
Donderdag 14 maart
2OB naar Soundlab
Vrijdag 15 maart
Weeksluiting in de groepen
Maandag 18 maart
Weekopening 3OB
Donderdag 21 maart
Lentewandeling vanaf 7.00 uur, informatie volgt
Vrijdag 22 maart
Weeksluiting in de hal
Maandag 25 maart
Weekopening 2MB
1MB en 4MB naar Het Scheepvaartmuseum

Voor in de agenda:
Pasen 29 maart t/m 1 april alle kinderen vrij!!
vrijdag 5 april 2MB en 3MB naar Het Scheepvaartmuseum
Save the date! vrijdag 14 juni: Ouderfeest van 20.00 – 1.00 uur, uitnodiging volgt

DEmoracity
Uitje stopera: Op vrijdag 9 februari gingen we naar de stopera, je moest om 08:45 op school zijn.
In groepjes gingen we in en naar de metro, toen we bij de stopera kwamen gingen we meteen naar de Willem kraanzaal. Toen we binnenkwamen zagen we stoelen met tafeltjes staan, en je moest meteen bij groepje zitten. Toen we zaten moest je je voorstellen door op een knopje te drukken en dan ging er een microfoontje aan en zag je jezelf op een schermpje. Toen werden er dingen uitgelegd door een man die bij de stopera werkt.

Er lag een groot doek in het midden en daar stond heel Amsterdam op, maar er stonden nog geen gebouwen, omdat we die zelf moesten plaatsen.

De huisjes waren van karton gemaakt.

In het begin kreeg je met je groepje een papier waar allemaal rollen op stonden en dan moeste je kiezen welke rol je wou zijn. Wij waren allebei Woordvoerders.

Daarna ging je met je groepje een eigen partij maken. De partij van Cato heet: A.K.D dat staat voor Amsterdamse Kinder Democratie. En die van Mia heet: D.A.W dat staat voor: Denk Aan de Wereld. Toen moest de Woordvoeder van elk groepje het papier waar je alles had opgeschreven voorlezen. Daarna moest je met je groepje 5 gebouwen of andere voorzieningen pakken. En moest je op een papier schrijven welk gebouw je het belangrijkst vond en welke het minst, zo had het groepje van Cato het gemeentehuis op een, en het groepje van Mia het ziekenhuis op een. Daarna ging van elk groepje de woordvoerder voorlezen welk gebouw/winkel enz. Op een hadden en dan ging je daar over vertellen, en als laatste mocht de hele klas meestemmen of het gebouw wel of niet in de "stad" moest komen. En dat deed je met al je vijf gebouwen en het werd steeds een stapje moeilijker om je gebouw in de stad te krijgen. Op het laatst kwam er nog iemand van de gemeente, hij heette Igor, daar mocht je vragen aan stellen en vragen wat hij precies op zijn werk deed.
Toen gingen we weer terug naar school.
Gemaakt door: Cato.L. en Mia.A. uit groep 8 3BB Imkerdal

We drinken alleen water in bekers/bidons etc.
We willen dat de kinderen in de ochtend fruit en/of rauwkost eten en water drinken. Water graag meegeven in een bidon/beker of iets anders duurzaams. Dit om met elkaar de ‘plasticsoep’ tegen te gaan! Tijdens de overblijf krijgen de kinderen melk of water. Ook vragen wij u geen plastic zuigverpakkingen fruitmoes mee te geven, ook dit is suiker. Geen koek en geen snoep!

Telefoons en smartwatch

De afspraak is dat kinderen in school geen smartphone gebruiken. Buiten mogen de kinderen gebruik maken van de telefoon om u te laten weten dat zij op school zijn gekomen. In school gaat de telefoon uit en blijft de telefoon in de tas of in een bakje bij de groepsleider. Dit geldt ook voor de smartwatch. U blijft zelf verantwoordelijk voor verlies, schade etc.

Aanmelden broertjes en zusjes
U heeft inmiddels van de gemeente Amsterdam het voorkeursformulier van de kinderen geboren tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 ontvangen. Wij verzoeken u het ingevulde formulier zo spoedig mogelijk af te geven bij Cathy of Tilly zo weet u zeker dat uw kind aangemeld is bij ons op school.

Ouderbijdrage 2023-2024
Veel ouders hebben de vrijwillige ouderbijdrage al overgemaakt.
De herinneringsbrieven zijn meegegeven.
Het zou fijn zijn als iedereen snel betaalt, zodat het geld besteed kan worden aan activiteiten voor alle kinderen, denk aan de schoolreisjes voor de kleuter- en onderbouw en de lentewandeling. Ook draagt de ouderraad bijvoorbeeld bij aan het kamp van de midden- en bovenbouw en nieuwe boeken voor de bibliotheek.

U kunt de bijdrage van € 42,- overmaken naar de rekening van de Ouderraad. Het rekeningnummer is:
NL54 INGB 0004 5799 70
t.n.v. Financieel comité Biënkorf, o.v.v. de naam en groep van uw kind.
U kunt het bedrag ook contant betalen bij Cathy.
 
Dringend verzoek!
Een dringend verzoek aan jullie niet te fietsen op het trottoir naast de crèche en natuurlijk.
Graag afstappen en vanaf daar naar school lopen. We krijgen klachten van buurtbewoners.
Wanneer jullie aangesproken worden, laten we dan vriendelijk naar elkaar blijven. Als school en de verkeersouders van school zijn we nog steeds met het stadsdeel in gesprek om hier een fietspad aan te laten leggen.

Veilig Parkeren en Schoolzone
Langs de weg van de Mariëndaal, tegenover de school, ziet u een doorgetrokken gele streept. Dit betekent dat u hier niet mag stilstaan om kinderen uit de auto te laten, parkeren of anderszins te laden en lossen.
Dit is een van de maatregelen die de gemeente heeft getroffen om de schoolomgeving veiliger te maken en de overlast tegen te gaan voor de bewoners.
 
In de hele wijk geldt nu een stopverbod, houd hier rekening mee wanneer u uw kind naar school brengt.

Tevens ligt onze school in een schoolzone gebied, dus pas uw snelheid aan en wees alert op overstekende kinderen en fietsende kinderen.

Parkeren van fietsen en bakfietsen van ouders
Het is een uitdaging alle fietsen van de kinderen te parkeren op het schoolplein, dat lukt gelukkig goed. De vraag aan u als ouder is parkeer uw fiets buiten het schoolplein en parkeer uw fiets zodanig dat er voldoende ruimte op het trottoir overblijft om de looprichting aan te kunnen houden.

Voor de fietsers die gebruik maken van het trottoir naast de school, dit is een voetgangersgebied en geen fietspad, jullie zijn dus te gast en voetgangers gaan voor!

Verhuizing van kinderen
Dringend verzoek aan ouders die gaan verhuizen of van plan zijn te gaan verhuizen. Graag melden bij de groepsleider en bij Cathy via mail:
 c.vos@askoscholen.nl

Trakteren op school
Wij willen u er dringend op wijzen dat wij op school willen dat er ‘gezonde en lekkere’ traktaties worden uitgedeeld door de jarige kinderen. Dit betekent dat er geen snoep wordt uitgedeeld en zeker geen lolly’s. En houd het bij één traktatie, dus niet ook nog een cadeautje erbij! Dit geldt ook voor de groepsleiders!

Word vriend van het Zoemertje!
Er is weer een prachtig exemplaar gemaakt, de kinderen hebben deze vorige week mee naar huis gekregen. Wanneer u deze editie niet heeft ontvangen neem dam even contact op met Tilly: bienkorf.info@askoscholen.nl

Om deze schoolkrant te kunnen blijven maken hebben we uw steun nodig.
Door vriend van het Zoemertje te worden voor 10 euro per jaar, kunnen we de vaardigheden van de kinderredactie vergroten d.m.v. workshops en excursies.

Hiermee help je de school ook met de financiering van de drukkosten van het blad.

In het laatste Zoemertje staat ook een QR-code om een bedrag over te maken.

Je kunt je donatie overmaken op rekening:
NL54 INGB 0004 5799 70
t.n.v. Financieel comité Biënkorf,

o.v.v. naam van uw kind en vriend zoemertje 2023-2024