Agenda, informatiemoment ouders groep 8, trakteren, voorkeursformulier etc.

 

Agenda 29 november 2021
 
Maandag 29 november
Weekopening in de groepen

Digitaal informatiemoment voor ouders 8e jaars overgang naar VO
om 16.30 uur

Vrijdag 3 december
Sinterklaasfeest op De Biënkorf

Maandag 6 december
Weekopening in de groepen

Vrijdag 10 december
Weeksluiting in de groepen

Maandag 13 december
Weekopening 4MB

Voor in de agenda:
Maandag 13 december weekopening 4MB
Maandag 14 maart weekopening 3OB

Informatieavond ouders groep 8
Maandag 30 november a.s. is er een digitale informatieavond via Teams voor de ouders van groep 8 over het voortgezet onderwijs, VO, de procedure en het tijdpad. Wij hopen alle ouders van groep 8 daar digitaal te zien, uitnodiging volgt via Parro.

Verhuizing van kinderen
Wanneer u nu al weet dat u dit schooljaar of volgend schooljaar gaat verhuizen, vragen wij u dringend dit te melden bij de groepsleider en bij Cathy via mail:
 c.vos@askoscholen.nl


Voorkeursformulier
Begin november hebben ouders van jongere broertjes en zusjes van kinderen geboren tussen 1 september 2018 en 31 augustus 2019 het voorkeursformulier van de gemeente Amsterdam ontvangen. Wanneer u het formulier toegestuurd heeft gekregen graag invullen en zo snel mogelijk afgeven op school. Zo weet u zeker dat uw kind een gegarandeerde plaats bij ons op school heeft.

Trakteren op school
Wij willen u er dringend op wijzen dat wij op school willen dat er ‘gezonde en lekkere’ traktaties worden uitgedeeld door de jarige kinderen. Dit betekent dat er geen snoep wordt uitgedeeld en zeker geen lolly’s. En houd het bij één traktatie, dus niet ook nog een cadeautje erbij! Dit geldt ook voor de groepsleiders!

Ouderbijdrage 2021-2022
U heeft de brief voor de ouderbijdrage inmiddels ontvangen. Het zou fijn zijn als iedereen snel betaalt, zodat het geld besteed kan worden aan activiteiten voor alle kinderen. De bovenbouw is al op naar Bladel geweest en de onderbouw naar Artis. De  feestmaand met Sinterklaas en Kerst staat al bijna weer voor de deur.

U kunt de bijdrage van € 42,- overmaken naar de rekening van de Ouderraad. Het rekeningnummer is:
NL54 INGB 0004 5799 70
t.n.v. Financieel comité Biënkorf, o.v.v. de naam en groep van uw kind.
U kunt het bedrag ook contant betalen bij Cathy.
 
Word vriend van het Zoemertje!
De redactie is druk bezig met de eerste editie van dit schooljaar.

Om deze schoolkrant te kunnen blijven maken hebben we uw steun nodig.
Door vriend van het Zoemertje te worden voor 10 euro per jaar, kunnen we de vaardigheden van de kinderredactie vergroten d.m.v. workshops en excursies.

Hiermee help je de school ook met de financiering van de drukkosten van het blad.

Je kunt je donatie overmaken op rekening

NL90 INGB 066.26.97.162 t.n.v. St. KBA inz. Biënkorf

o.v.v. vriend zoemertje 2021-2022